Opgaver

  SRP og kinesisk

  Hvilke retningslinjer skal jeg følge ved udformningen af en problemstilling til en SRP-opgave, når et af fagene er kinesisk? Og hvor kan jeg finde velegnede kilder på kinesisk og om Kina? Dette modul svarer på dine spørgsmål.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Lærer
  Flyvende bøger

  Literacy: Læse- og skriveaktiviteter som integrerede læreprocesser

  Oplæg af Lene Storgaard Brok fra Danmarks Læringsfestival 2015 (pdf).
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Studerende til skriftlig eksamen

  Eksamen i samfundsfag - råd og vink om de skriftlige prøver mv.

  Skriftlige prøver og skriftlighed i samfundsfag. Råd og vink fra 2005-2013.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  857400_.jpg

  HF-konference med fokus på skriftlighed 2011

  I forbindelse med justeringerne af bekendtgørelserne og læreplanerne i 2010 blev der udarbejdet et nyt bilag 2 om ”Kursisternes studieforberedende skrivekompetencer” til HF2- og hfe - bekendtgørelserne
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  cl
  © Jørgen Lassen

  Skriftlighed i samfundsfag CSCL, Portfolio mm.

  Vi arbejder med mange forskellige former for skriftlighed i samfundsfag. Materialet på denne side er inddelt i emnerne: Computer supported collaborative learning (CSCL), model over samfundsfaglig skrivning, opgaver, portfolio og projektarbejde
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elev, der skriver.

  Skriftlig samfundsfag herunder SRP, SRO, Projekt, studentereksamensopgaver

  Skriftlig samfundsfag herunder SRP, SRO, Projekt, studentereksamensopgaver
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Computer_c550603.jpg

  Dansk stil på hhx (For hhx-elever)

  Find vurderingskriterier og læs om, hvad der forventes i skrivegenrerne i skriftlig dansk til studentereksamen på hhx.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Kvinde arbejder koncentreret ved sin computer og med et dokument

  Dansk stil på hf (For kursister)

  Det analyserende oplæg, den argumenterende artikel og den introducerende artikel er de tre eksamensgenrer på hf i dansk.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Computer_c962304.jpg

  Dansk stil på stx (For stx-elever)

  Litterær artikel, kronik og essay er skrivegenrerne til skriftlig dansk til studentereksamen på det almene gymnasium. Med netadgang skal du vise evnen til at finde materiale og relevante synspunkter på internettet plus at analysere og fortolke levende billeder og formidle det skriftligt.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  En stak af gule ringbind

  Projektrapporter fra religion b

  Her kan lærere og elever finde eksempler på projektrapporter, der kan bruges til inspiration.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  colourbox_522720_1200.jpg

  Kemi og skriftlighed

  Gymnasiereformen sætter fokus på den skriftlige dimension i hele gymnasiets fagrække, og der lægges op til, at der arbejdes målrettet og systematisk med elevernes skriftlige kompetencer. Det er tanken, at fagene skal understøtte hinanden i arbejdet med den skriftlige dimension.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kemi

  Inspirationshæfte til skriftlighed i kemi

  Hæftet er produceret af seks gymnasielærere i forbindelse med et Forsknings- og Udviklingsprojekt (FoU).
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Papir og pen

  Kildehenvisninger som studiekompetence

  En lille øvelse der træner eleverne i at lave kildehenvisninger.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Blyanter i flere farver set ovenfra

  Skriftlighed i mediefag

  Tidligere fagkonsulent Hans Oluf Schou skriver om skriftlighed i mediefag.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  COLOURBOX1136425_0.jpg
  © Colourbox

  Skriftlighed

  Inspiration til arbejdet med skriftlighed i engelskundervisningen
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Faglig skrivning

  Skriftlighed på tværs af fag

  Læreplanen angiver: ”Skriftlige arbejder kan have form af tekster, rapporter, it-præsentationer, multimedieproduktioner, mv”. Hent inspiration til tilrettelæggelse, sprogrigtighed og teknikker.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  rutschbane-2.jpg

  Ny skriftlighed

  Denne side indeholder omtale af og inspiration til arbejdet med "ny skriftlighed" i faget fysik.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  pen

  Skriftlighed

  Her er lidt materiale om hvor vi møder skriftlighed i HF-musik
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Skriv

  Skriftlighed i spansk

  Inspiration og links til at arbejde med skriftlighed i undervisningen i spansk.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Hånd med pen

  Skriftlighed

  Praktiske og didaktiske aspekter af skriftlighed.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer