Virksomhed fra luften

  Skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen

  Materialer: Karrierelæringsunderstøttende skole-virksomhedssamarbejde • Forskellige typer af skole-virksomhedssamarbejder • Praksiseksempler
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Udskoling

  Udskoling

  Læs Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til forvaltningen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Udskoling

  Udskoling

  Læs Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til skoleledelse.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Tre bøger, et æble og et kridt

  Uddannelsesparathed

  Materialer: Uddannelse og job • Motivation • Ikke-uddannelsesparate • Kollektiv Vejledning • Gruppevejledning • Brobygning
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Tre bøger, et æble og et kridt

  Uddannelsesparathed

  Materialer: Uddannelse og job • Motivation • Ikke-uddannelsesparate • Kollektiv Vejledning • Gruppevejledning • Brobygning
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Støttende ledelse

  Ledelse og organsering

  Materialer: Linjer og holddannelse • Professionelle relationer
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Støttende ledelse

  Ledelse og organsering

  Materialer: Linjer og holddannelse • Professionelle relationer
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  infografik2

  Overvejelser ved udformningen af kollektiv vejledning – inkl. tre initiativforslag

  Den kollektive vejledning, der gives til alle unge i udskolingen (7.-10. klasse), har fået en større betydning efter beslutningen om, at individuel vejledning kun gives til elever, som vurderes ikke-uddannelsesparate. En rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut fremlægger de udfordringer og muligheder, som udformningen af rammerne om den kollektive vejledning giver.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Gensidig

  Tre gode råd til det gensidige virksomhedssamarbejde

  Bogen ’Udsyn i udskolingen’ indeholder en lang række eksempler på meningsfulde læringsaktiviteter i udskolingen. Her fremgår det, at et virksomhedssamarbejde er mere end en rundtur og en sodavand, men en proces, hvor alle parter skal turde stille krav til hinanden. Få her tre gode råd til det gensidige virksomhedssamarbejde.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Palnlægning

  Fem gode råd til det karrierelæringsunderstøttende skole-virksomhedssamarbejde

  I udviklingsprojektet ’Fremtidens Valg og Vejledning’ har ni danske skoler afprøvet tre forskellige vejledningsformer og -aktiviteter, herunder skole-virksomhedssamarbejdet. En rapport på baggrund af projektet giver gode råd til planlægningen af samarbejdsforløbet.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  læringsaktiviteter

  Karrierelæring: Læringsaktiviteter, der understøtter karrierelæring

  Udgivelsen ’Udsyn i udskolingen’ handler om at betragte elevernes valg af ungdomsuddannelse som et læringsanliggende. Bogen giver forslag til læringsaktiviteter, der understøtter principperne i karrierelæring, og som kan bidrage til elevernes læring om sig selv, uddannelse, arbejde og fremtid.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  anbefalinger

  Ni anbefalinger til arbejdet med karrierelæring

  Udgivelsen ’Udsyn i udskolingen’ handler om at betragte elevernes valg af ungdomsuddannelse som et læringsanliggende. Bogen præsenterer på baggrund af en virkningsevaluering ni anbefalinger til arbejdet med karrierelæring i skolen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleledelse
  styrkelse

  Fokus på styrkelse af elevers sociale og personlige kompetencer

  Elevernes sociale og personlige kompetencer spiller en afgørende rolle for deres uddannelsesparathed, men der er behov for, at opgaven opprioriteres i skolerne. Rapporten ’En styrket undervisning i folkeskolen’ kommer med initiativforslag til, hvordan arbejdet kan tydeliggøres og systematiseres. Forslagene kan være relevante på forvaltnings- og ledelsesniveau.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleledelse
  talentvejen

  Forvaltningen spiller en vigtig rolle i arbejdet med erhvervsskolerne

  Projekt Talentvejen handler om at få øje på de særligt talentfulde unge på erhvervsuddannelserne. I en rapport fra projektet er der eksempler på, hvordan der kan bygges bro fra grundskolen til erhvervsuddannelserne. Erfaringer fra projektet viser bl.a., at samarbejdet skal prioriteres på et kommunalt strategisk niveau, hvis aktiviteterne skal have værdi.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lærling

  Eksempler på skole-virksomhedssamarbejde

  Eksempler på skole-virksomhedssamarbejde er samlet her.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Forvaltning
  Podcast symbol

  Podcast: Mener du egentlig det

  I denne podcast om unge og demokrati fokuseres på unges interesser og holdninger til politiske og demokratiske spørgsmål, og på, hvor de ytrer sig – og om de ytrer sig. Podcasten følger tre unge Victor, Esther og Gül, når de deler ud af deres tanker omkring det at finde ud af, hvad man egentlig mener. Ungdomsforsker ved CeFU, lektor Maria Bruselius-Jensen fortæller bl.a. om, hvordan det står til med unges politiske deltagelse, og hvordan unges holdninger bliver påvirket eksempelvis på de sociale medier.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  udskoling

  At styrke kvaliteten af undervisningen i udskolingen

  I en rapport fra ministeriet samles der op på indsatsen for en styrket undervisning i udskolingen. Her kommer indsatsens arbejdsgruppe med en række initiativforslag, og der indgår en lang række praksiseksempler fra skoler, der på forskellig vis har arbejdet med at styrke og udvikle undervisningen i udskolingen i forhold til fx faglighed, personlige og sociale kompetencer samt motivation.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleledelse
  Karriere

  At træffe valg er noget der skal læres – ligesom læsning og matematik

  Artiklen ’Om børn og unges karrierelæring’ handler om karrierelæring, og hvordan denne læring kan understøtte god vejledning og udbyttet af denne for unge i grundskolen. Teksten præsenterer samtidig fire færdigheder, der kan bruges i vejledende situationer.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Bevægelse i skolen

  Bevægelse i udskolingen skal være kvalificerende, udfordrende og meningsfuld

  Bevægelse er også godt for udskolingseleverne, men hvordan skaber vi bevægelse, der giver mening for både lærer og elev? Hvornår er bevægelse med til at understøtte sundhed, læring og trivsel i udskolingen? Hvilke udfordringer møder man i implementeringen af bevægelse i udskolingen?
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  IT

  Brug it, der styrker elevernes praksisfællesskaber

  It kan skabe variation i skoledagen og fungere understøttende på den anvendelsesorienterede undervisning. I denne artikel finder du eksempler på praksisstilladsering af elevernes arbejde i problemorienteret projektundervisning.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale