EU_lande_kort_COLOURBOX4903650.jpg

  EU - tema om Den Europæiske Union

  Dette tema handler om EU - historien, politikken, samarbejdet og EU i dagligdagen. Temaet giver bud på hvordan undervisningen kan tilrettelægges og viser masser af undervisningsmaterialer og interaktive tjenester. Temaet er delt op i moduler. Se oversigten herunder og find links til modulerne i højre side.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  spil_hjerne_COLOURBOX2365239.jpg

  Flygtninge og integration - et undervisningsforløb - del 1

  Når mennesker mødes - Værdispil og rollespil om flygtninge. Del 1 af undervisningsforløbet "Flygtninge og integraton".
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Fasanen vækker børns nysgerrighed
  © Rasmus Frederiksen

  Sammenlignende anatomi

  Dette forløb er tiltænkt 3.- 4. klasse i natur/teknologi og tager afsæt i Forenklede Fælles mål.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  880474_.jpg

  Eksempler på undervisningsforløb – samtidshistorie 2013

  13 eksempler på undervisningsforløb i samtidshistorie som supplement til vejledningen i faget (fra 2014). Eksemplerne er valgt og kan kombineres således, at de tilsammen dækker læreplanens faglige mål, kernestof og tidsperioder.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Studerende

  Undervisningsforløb til praktikken

  Sidder du og mangler inspiration til, hvad du skal lave i praktikken? Så se her nogle foreslag til temaer, emner og forløb du kan bruge i din forberedelse op til praktikken.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Lærerstuderende
  SMTTE

  En hjælp til planlægningen med SMTTE modellen

  SMTTE er en model til planlægning og udvikling, og kan evt. bruges i planlægningen op til praktikken.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Lærerstuderende
  Kaløvig og Studstrupværket
  © Laust Wium Olesen

  EU-Dilemma: Lad dem bare sejle deres egen sø

  Herunder finder du første spil produceret af journalist Ole Ryborg, Ugebrevet Mandag Morgen. Spillet er produceret i forbindelse med "EU på skemaet" eu.emu.dk og finansieret af Europa-Huset i København. Spillene er omredigeret i januar 2010. På hovedsiden herunder finder du selve historien. Under "relevante links" er der en vejledning til det konkrete spil. Der er desuden links til pdf-dokumenter med selve historien og rollekort til udskrift.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Cover til inspirationsforløbet "Cultural Encounters"

  Cultural Encounters

  Undervisningsforløbet "Cultural Encounters" er et inspirationsforløb, der beskriver læringsmålstyret undervisning i faget engelsk i 8.-9. klasse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Figuren er en relationsmodel, der viser fire indbyrdes afhængige faktorer i læringsmålstyret undervisning.

  Planlægning af undervisningsforløb

  I denne fase udvælges Fælles Mål i forhold til, hvad der er det nye, eleverne skal kunne og vide efter forløbet.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  COLOURBOX1904806.jpg

  Gyserfilm

  Undervisningsforløb om gyserfilm er et oplagt emne for mediefag på C-niveau, da de filmiske virkemidler er tydelige.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tankebobler og tegn, der illustrerer tegn på læring

  Tegn på læring

  Tegn på læring tydeliggør eleverne opnåede læring i forhold til det nye de skal lære og niveauet for elevernes målopfyldelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tegning af fem hænder i forskellige farver

  Undervisningsaktiviteter

  Undervisningsaktiviteter er de planlagte aktiviteter, som skaber læringsmuligheder for alle elever, så de kan nå læringsmålene for forløbet.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Praktikant

  Lektion 1 og 2: Assumptions, Stereotypes and Self-awareness

  De første to lektioner introducerer eleverne til det dynamiske syn på kulturer og kulturmøder.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Et fotografi af den ghanesiske rapper M.anifest
  © Jason Williamson

  Lektion 3 og 4: Popular Culture from Ghana

  I 3. og 4. lektion anvender eleverne deres viden om kulturmøder i mødet med ghanesisk populærkultur – her eksemplificeret ved den - i Ghana og Vestafrika - særdeles populære rapper M.anifests tekster og musikvideoer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  En illustration, der viser fællesskab
  © Colourbox

  Lektion 5 og 6: Global Citizenship and Cultural Encounters

  I 3. og 4. lektion anvender eleverne deres viden om kulturmøder i mødet med ghanesisk populærkultur – her eksemplificeret ved den - i Ghana og Vestafrika - særdeles populære rapper M.anifests tekster og musikvideoer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Undervisning_elever_COLOURBOX1985071.jpg

  Undervisningsforløb om Færøerne

  I dette modul omtales relevante undervisningsforløb for Rigsfællesskabet og Færøerne. Og der er henvisninger til Materialeplatformen.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Evaluering med smileys

  Evaluering

  Efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte både af eleverne selv og af læreren. Denne vurdering foretages på baggrund af læringsmål og tegn på læring.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Foto fra Danidas Verdensfilm "Floden Dzachu".
  © Kathrine Krake og Addy Elisabeth Ipsen
  Foto fra Danidas Verdensfilm "Paradise Expired"
  © Christian Bjerrum Frederiksen og Lasse Rahbek

  Paradise Expired - et undervisningsforløb til naturgeografi

  Film om Apelaamo i Tuvalu, der ligger langt ude i Stillehavet. Han er landets eneste skrot-eksportør. I undervisningsforløbet undersøges den geovidenskabelige baggrund for atoller, klima og miljø, samfundsudvikling og trusler mod "paradiset". Og se filmen fra Verdensbilledlegatet.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kursister på AMU-kursus Lastbilmonteret kran
  © Iver Midtiby

  Matematik til kranen

  Dette undervisningsmateriale gennemgår de matematiske emner der knytter sig til AMU-kurset: "Lastbilmonteret kran certifikat D".
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer