Konferencedeltagere

  FoU-konference 2015

  Undervisningsministeriet afholdt i dagene 23. og 24. februar 2015 FoU-konference i DGI-byen i København.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  FoU-konference 2015

  Præsentationer fra 17 workshops

  Hent præsentationer fra alle workshops fra FoU-konferencen 2015.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  FoU-konference 2015

  Præsentationer fra plenum

  Hent præsentationer fra de fire plenumoplæg på FoU-konferencen 2015.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  FoU-konference 2015

  Temaeftermiddag om implementering

  Hent præsentationer fra de tre oplæg om implementering af den nye eud-reform på FoU-konferencen 2015.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Suna Christensen

  Underviserne arbejder slet ikke så forskelligt, som de selv tror

  Undervisere arbejder i høj grad på samme måde i deres forskellige timer, de ved det bare ikke selv. Og det kan være meget svært at få hul på samtalen om pædagogikken. Det viser erfaringerne fra 21 skolers arbejde med det fælles didaktiske og pædagogiske grundlag.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Mette Denager

  Når teamorganisationer er ude i forandringsprocesser

  Hvordan kan vi få mest mulig udbytte af teamorganisering i forandringsprocesser? Mette Denager havde på FoU-konferencens temaeftermiddag mange bud på, hvordan god teamorganisering kan understøtte organisatoriske tiltag og implementering af reformarbejde.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Konferencedeltagere

  EUX i det daglige

  Dagens workshop er en fortælling om, hvordan Københavns Tekniske Skole, repræsenteret af underviserne Thomas og Pernille, konkret arbejder med og har oplevet EUX i det daglige
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Konferencedeltager

  Strategi for "Den Digitale erhvervsuddannelse" og flipped classroom inden for erhvervsuddannelserne

  Brugen af digitale redskaber i undervisningen er ikke et nyt fænomen, og digitaliseringen er allerede, på baggrund af erfaringer fra gymnasiet og grundskolen, anerkendt som et vigtigt redskab for elevers læring og for en differentieret undervisning. Nu handler det bare om også at udbrede de digitale redskaber til erhvervsuddannelserne.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Klaus Majgaard

  At arbejde sig gennem et krydspres

  I temagruppen ”At arbejde sig gennem et krydspres” ved Klaus Majgaard fik de deltagende rig mulighed for at reflektere over deres rolle under den nye reform.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Plenum

  FoU-konference 2014

  Undervisningsministeriet afholdt i dagene 24. og 25. februar 2014 FoU-konference i Odense. Her finder du oplægsholdernes præsentationer, film og andre materialer fra konferencen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  FOU-konference 2014

  Film - Overgange til erhvervsuddannelserne

  Kort video fra FoU-konferencen 2014. Jette Larsen fra VIA University College fortæller om projektet. Otte erhvervsskoler arbejder på at forbedre overgangen til erhvervsuddannelse for unge fra grundskole eller produktionsskole. Der arbejdes med at udvikle skole- og læringsmiljø med forløb før starten på ungdomsuddannelse og med forbedret modtagelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  FOU-konference 2014

  Film - Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation

  Kort video fra FoU-konferencen 2014. Tove Christensen fra Uddannelseslaboratoriet fortæller om, hvordan uddannelsesinstitutionen kan understøtte, at man arbejder strategisk og meningsskabende med udvikling af praksisbaseret viden.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  FOU-konference

  Inklusion og klasseledelse

  Kort video fra FoU-konferencen 2013. I workshoppen præsenteres resultaterne fra tre FoU-projekter inden for temaet klasserumsledelse 1. Anerkendende læringsrelationer, læringskultur og klasseledelse på erhvervsskoler 2. Inklusion og klasseledelse i fleksibelt grundforløb 3. Læreren som inkluderende og anerkendende klasserumsleder.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  FoU

  Kollegial supervision

  Kort video fra FoU-konferencen 2013. På fire håndværkerafdelinger har man i to år arbejdet med udvikling af pædagogiske retningslinjer og tværfaglig kollegial supervision. Den pædagogiske udvikling har til formål at skabe pædagogisk bevidsthed og faglig stolthed også over for parter uden for skolen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  FoU

  Vandhulspædagogik - en praksisnær, differentieret og helhedsorienteret undervisning

  Kort video fra FoU-konferencen 2013. Vandhulspædagogik handler billedligt talt om at etablere en række vandhuller, som eleverne, som led i undervisningen, kan besøge i vilkårlig rækkefølge og i eget tempo.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  FOU-konference

  FoU-konference 2013

  Ministeriet for Børn og Undervisning afholdt i dagene 5. og 6. februar 2013 FoU-konference i DGI-Byen, København.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Julie Kordovsky

  Forumteater- et bud på innovativ didaktik i erhvervsuddannelserne

  Kort video fra FoU-konferencen 2013. Julie Kordovsky fra Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg fortæller om Forumteater, som handler om at skabe rum til nye måder at tænke og handle på.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  FOU-konference 2014

  Film - Blended Learning – didaktik, pædagogik og it

  Kort video fra FoU-konferencen 2014. I filmen fortæller Hanne Wacher fra VIA University College om forsøget med at inddrage elementer af blended learning i udvikling af undervisning på fire erhvervsskoler.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  730783_.jpg

  Forsøgs- og udviklingsarbejde (FoU)

  Oplysninger om forsøgs- og udviklingsprojekter (FoU).
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  Konference om rammeforsøg

  Afsluttende konference om rammeforsøg i forbindelse med første fase af Udviklingsplanens afholdt d. 13/9 2013 i Høje Taastrup.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer