Statistik

  Evaluering - erhvervsskolernes initiativer for fastholdelse

  Skolernes indsendte bidrag om initiativer for fastholdelse og øget gennemførelse, herunder også arbejdet med handlingsplanerne.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  viden_om_fravaer1200.jpg
  © MBU

  Årsager til fravær

  Der er kun lavet få undersøgelser af fravær i Danmark. Fravær er tæt forbundet med frafald, og derfor kommer en stor del af den viden, der findes om fravær fra undersøgelser om frafald.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Lærer
  godt_du_kom_forside1200.jpg
  © MBU

  Godt du kom - Det er bedst når alle er her

  Denne side henvender sig til lærere og ledere i folkeskolen. Siden indeholder inspiration og konkrete ideer til, hvordan skolen kan arbejde med fravær.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elev
  Lærer
  godt_du_kom_foraeldre.jpg
  © MBU

  Godt du Kom - Forældre, klasseråd og skolebestyrelse

  Har du som forælder et ansvar for dine børns fravær? Hvad er udfordringerne? Og hvad kan du gøre? Her på siden har vi samlet artikler, historier og materialer, som måske kan inspirere dig.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  fravaershistorier1200.jpg
  © MBU

  Godt du kom - Fraværsvideoer

  Hvad mener de unge om fravær. Få kendskab ved at se disse tre videoer.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Lærer
  godt_du_kom_hitorier_cases1200.jpg
  © MBU

  Godt du kom - Hvad gør skoler og kommuner?

  Rigtig mange skoler og uddannelsesinstitutioner har fokus på elevfravær, og mange arbejder med nye og alternative tiltag Nedenfor kan du lade dig inspirere af, hvordan andre skoler har arbejdet målrettet for at få flere elever til at komme i skole og være mentalt til stede.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  BFAU

  Brug for alle unge

  Brug for alle unge (BFAU) er et udgående konsulentteam i Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Vi samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) om at udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, så flere bliver klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale