Praktikcenter

  Delte meninger om sociale klausuler

  Sociale klausuler er en forholdsvis ny opfindelse, der er sat i søen af initiativrige kommuner, regeringen og Enhedslisten. Der er delte meninger om ordningen, men en målrettet indsats har givet EUC Sjælland grund til at tro på fordelene.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  Aarhus_tech_partner.jpg
  © Regina Lamscheck-Nielsen

  Praktikcentre - og partnerskaber med erhvervslivet

  Partnerskaber med erhvervslivet åbner for nye kontakter, nye opgaver til eleverne og nye praktikpladser. Yderligere kan partnerskaber påvirke erhvervsuddannelsernes renommé positivt. Erhvervslivet får til gengæld øget indsigt i og måske indflydelse på det uddannelses- og udviklingsmiljø, som unge befinder sig i. I nogle tilfælde kan uddannelserne også være en platform, hvorigennem virksomhederne kan profilere deres sociale profil.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Aars_geografsik_distance.jpg
  © Regina Lamscheck-Nielsen

  Praktikcentre - på geografisk distance

  Et praktikcenter kan være ansvarlig for uddannelser, der dækker et større geografisk område. Det drejer sig typisk om uddannelser, hvor skolen er landsskole eller dækker større dele af landet. Samme gælder også, når skolen står for virksomhedsforlagt undervisning i udlandet.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  EUC_NV_udkant.jpg
  © Regina Lamscheck-Nielsen

  Praktikcentre i udkantsområder

  At være en uddannelsesinstitution i et udkantsområde indebærer udfordringer og muligheder. En af de typiske udfordringer er, at unge fraflytter udkantsområder for en karriere i større byer. Det er afgørende at kunne tilbyde attraktive uddannelser med fremtidsudsigter. Praktikpladser og SKP har i denne sammenhæng en vigtig rolle, som sikrer, at de unge kan gennemføre en påbegyndt erhvervsuddannelse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  EUC_SJ_datastyring.jpg
  © Regina Lamscheck-Nielsen

  Datastyring i praktikcentrene

  Praktikcenter-organiseringen giver skolen ansvar for elevens samlede uddannelse. Dermed har skolen brug for løbende at kunne registrere nye typer oplysninger.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  silkeborg_elevfokus.jpg
  © Regina Lamscheck-Nielsen

  Elevfokus på praktikcentrene

  Et praktikcenters opgave er at sammensætte et hovedforløb og organisere praktikforløb til de elever, der ikke har opnået ordinære uddannelsesaftaler. Herved skal praktikforløbene matche elevernes aktuelle faglige ståsted og behov, ligesom eleverne skal passe til virksomhedernes rammer. Det er altså ikke ligegyldigt, hvilken elev der sendes i hvilken virksomhed på et hvilket som helst tidspunkt og sted.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  EUC_NV_Sjealland_klynger.jpg
  © Regina Lamscheck-Nielsen

  Virksomhedsklynger og praktikcentre

  Virksomhedsklynger har til formål at sikre erhvervsskoleelevernes uddannelse via en portefølje af forskellige kortere eller længerevarende praktikaftaler. Klyngedannelse er dermed en måde at systematisere skolernes kontakt til potentielle virksomheder på og at øge antallet af uddannelsernes samlede praktikvirksomheder.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  EUCvest-PPC.jpg
  © Regina Lamscheck-Nielsen

  Praktikcentre - organisationsformer

  Praktikcentre er organisatoriske enheder på erhvervsskoler. Her organiseres elevers praktik som sammenhængende forløb med anvendelse af forskellige aftaletyper i virksomheder, og efter behov suppleret med SKP.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Murer

  Flere praktikpladser - erfaringer fra Erhvervsskolerne Aars

  På Erhvervsskolerne Aars har man succes med praktikpladsarbejdet. Antallet af praktikpladser er øget markant, og succesen begrundes med et systematisk arbejde og en stærk holdindsats mellem undervisere, skolepraktikinstruktører, praktikpladskonsulenter og praktikcenter. Læs her om erfaringerne fra Aars.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer