skp_elevfokus.jpg
  © Regina Lamscheck-Nielsen

  Evalueringer i SKP

  Evalueringer er værdifulde grundlag for udviklingsstiltag. Det gælder individuelt for hver enkelt elev, og det gælder skolepraktikken som helhed. Der findes mange forskellige evalueringsmetoder. Nedenstående metoder er udelukkende tænkt som tilbud, der er baseret på gode praksiserfaringer. De individuelle elevevalueringer indgår typisk i EMMA-samtaler.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  SKP_kvalitetshaandbog.jpg
  © Regina Lamscheck-Nielsen

  Kvalitetshåndbog for SKP på de merkantile uddannelser

  Kvalitetshåndbøgerne for det merkantile område giver anbefalinger og værktøjer for de administrative procedurer i forbindelse med SKP: formaliteter, regler, registreringer, m.m.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  skp_samspil.jpg
  © Regina Lamscheck-Nielsen

  Samspil mellem lokalsamfund og SKP

  Metoder og anbefalinger er fra projektet "Kvalitet i SKP" Flere delprojekter har været i intensiv dialog med virksomheder, som grundlag for at kunne udpege indsatsområder til videre udvikling af SKP. Andre delprojekter har arbejdet målrettet med en forbedring af skolepraktikkens omdømme i offentligheden, fx ved at udføre spændende arbejdsopgaver for sociale og almennyttige organisationer / institutioner.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  SKP_teori_praksis.jpg
  © Regina Lamscheck-Nielsen

  SKP - Samspil mellem teori- og praksisperioder

  Skolepraktik indgår som praktikperioder i erhvervsuddannelsernes vekseluddannelsessystem. Et godt samspil mellem skole (teori) og praktik (praksis) understøtter elevens udvikling, med de kompetencemål, som eleven skal opnå.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  skp_skp_opgaver.jpg
  © Regina Lamscheck-Nielsen

  SKP-opgaver

  Gode opgaver i SKP skaber motivation hos eleverne og kan omsætte teoriforståelsen til praksis. Især kunderelaterede opgaver kan byde på nogle af de udfordringer, som normalt opnås i ordinær praktik: Tidspres, konflikthåndtering, uforudsete problemstillinger, faglig kommunikation med udestående, m.fl.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  skp_praktikmaal.jpg
  © Regina Lamscheck-Nielsen

  Praktikmål i brug i skolepraktikken

  Praktikmål udgør det skelet, som uddannelsen bygger på - uanset, om SKP finder sted på skolen eller udenfor. Praktikmålene hænger tæt sammen med SKP-opgaver og de rammer, under hvilke opgaverne kan realiseres.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  Autoelev
  © EUC Syd

  Skolepraktik på erhvervsuddannelserne

  Langt de fleste erhvervsuddannelser gennemføres som veksel mellem skoleophold og praktik i en virksomhed. Det er elevernes ansvar at finde en praktikplads, oftest støttet af praktikpladskonsulenter, undervisere og diverse foranstaltninger på skolerne. Skulle det ikke lykkes eleven at finde en praktikplads, kan praktikperioden under visse omstændigheder på en lang række uddannelser gennemføres via skolepraktik.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  tværgående.jpg
  © Stig Guldberg, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) – Metropol

  Skolepraktik, tværgående temaer om udfordringer og god praksis

  5 film om temaer temaer på tværs af uddannelserne: Den gode instruktør; EMMA-kriterier; Elevopgaver;Virksomhedsforlagt undervisning; Rollen som instruktør.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  konditor.jpg

  Skolepraktik - Skolernes indsendte bidrag

  Langt de fleste erhvervsuddannelser gennemføres som veksel mellem skoleophold og praktik i en virksomhed. Det er elevernes ansvar at finde en praktikplads, oftest støttet af praktikpladskonsulenter, undervisere og diverse foranstaltninger på skolerne.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  elev EUC NV.jpg
  © EUC NV

  SKP-virksomhed

  Diverse undersøgelser har vist, at virkelighedsnære oplæringsforhold er motiverende for SKP-elever. Som konsekvens af det har flere skoler valgt at indrette skolebaserede SKP-"virksomheder". De metoder, der har været succesrige i disse forsøg, er blevet samlet i en "iværksættermappe".
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  kontor.jpg
  © Stig Guldberg, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) – Metropol

  Skolepraktik på kontoruddannelsen - udfordringer og god praksis

  8 film fra Århus Købmandsskole belyser, hvordan man kan arbejde med at tackle forskellige opgaver, udfordringer og spørgsmål.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  væksthusgartner.jpg
  © Stig Guldberg, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) – Metropol

  Skolepraktik på gartneruddannelsen - udfordringer og god praksis

  3 film fra Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus belyser, hvordan man kan arbejde med at tackle forskellige opgaver, udfordringer og spørgsmål.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  beklædningshåndværker.jpg
  © Stig Guldberg, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) – Metropol

  Skolepraktik på Beklædningshåndværkeruddannelsen - udfordringer og god praksis

  7 film fra TEKO Design + Business VIA University College belyser, hvordan man kan arbejde med at tackle forskellige opgaver, udfordringer og spørgsmål.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  skiltetekniker.jpg
  © Stig Guldberg, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) – Metropol

  Skolepraktik på skilteteknikeruddannelsen - udfordringer og god praksis

  4 film fra Silkeborg Tekniske Skole belyser, hvordan man kan arbejde med at tackle forskellige opgaver, udfordringer og spørgsmål.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  tømrer.jpg
  © Stig Guldberg, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) – Metropol

  Skolepraktik på tømreruddannelsen - udfordringer og god praksis

  13 film fra Learnmark Horsens belyser, hvordan man kan arbejde med at tackle forskellige opgaver, udfordringer og spørgsmål.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer