Undervisningsministeriets logo

  Konference om matematik i de økonomiske fag på hhx

  Undervisningsministeriet har afholdt en konference om fagligt samspil mellem matematik og de økonomiske fag for lærere der underviser i afsætning, virksomhedsøkonomi, internationalt økonomi eller matematik. Her finder du bilag og oplæg fra konferencen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  beskæftigelse i brancher_0.JPG
  © dst.dk

  Skriftlighed i SO og matematik

  Fagkonsulentens idékatalog til skriftlighed i SO på htx. Målet er at give inspiration til fagligt samspil omkring skriftlighed, så dette katalog kan også læses af andre faglærere end matematiklærere.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Bibliotek

  Evaluering af fagligt samspil

  Hvorfor er det så vanskeligt at evaluere en opgave skrevet i to eller flere fag? Torben Spanget giver her et bud på, hvordan man evaluerer den fælles faglighed samt niveau og kompetencer i de samarbejdende fag.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Gitter med løve
  © JPW

  Vidensmønstre

  "Vidensmønstre. Tværfaglig refleksion i AT" af Torben Benoni, Mads Rangvid, Thomas Svane og Anders Ølsgaard. Et bud på at tænke videnskabsteori på tværs af hovedområderne.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  kernereaktor.jpg

  "Verden set og fortalt": Bevidsthed om hovedområderne

  Lad eleverne formidle det samme eksperiment i hovedområdernes formidlingsformer. Dette giver dem en bevidsthed om, hvordan fagene producerer viden og med hvilken hensigt de formidler. En kemijournal har fx en klar struktur med samme indholdselementer, fordi andre skal kunne gentage forsøget eller skifte enkelte elementer ud og bedømme virkningen af dette.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  COLOURBOX2088937.jpg

  Vejlederrollen i fagligt samspil

  Annette Kjærgaard fra Syddansk Universitet holdt på AT-konferencerne i september 2010 er oplæg om vejledning. Om hvordan læreren er gået fra at være stifinder til vejviser. Selv om rådene ikke er fra igår, holder de endnu.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  638_.jpg

  Progressionsforestillinger

  Hvordan går man fra let til svær? Bevidstheden om egne progressionsforestillinger og kendskab til andres er en nødvendighed, når man har fokus på samspil mellem fagene.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  COLOURBOX4949735.jpg

  Teamleder - forventninger

  Det friktionsløse samarbejde eksisterer ikke, men vi kan gøre noget for at smidiggøre processerne, således at vi nøjes med at debattere ægte meningsforskelle.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever
  © Ulrik Jantzen

  Fagligt samspil

  Forløb og inspiration til tværfagligt samspil med naturvidenskab, oldtidskundskab m.v.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  Fagligt samspil - studieretningstoning i fagene (overblik)

  Undervisningsministeriet sætter aktuelt fokus på studieretningerne og deres profiler i de gymnasiale uddannelser. Som led i den samlede udviklingsplan for gymnasiet er afviklet et udviklingsprojekt med tilknyttet følgeforskning. Projekterne har fokus på at give de enkelte studieretninger særegen faglig substans og tydelig profil på gymnasierne.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  Studieretningstoning i idræt

  Idræt beskæftiger sig med fysisk aktivitet. Eleverne skal kunne tilegne sig tekniske og taktiske færdighe-der inden for et bredt spektrum af aktiviteter, og de skal gennem faget opnå god fysisk form. Derud-over skal de forstå og kunne anvende nogle af fagets teoretiske sider i forhold til deres egen idrætsakti-vitet, sundhed og træning.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  Studieretningstoning i historie

  Historiefagets identitet drejer sig blandt andet om og kræver opnåelse af indsigt i, ”hvorledes mennesker har levet sammen og forholdt sig til samfund og natur fra oldtiden til i dag.” Denne indsigt kan opnås via fokus på de faglige mål og kernestoffet, men denne indsigt kan også tilegnes gennem en studieretningstoning af historie.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  728617_.jpg

  Studieretningtoning af fagene

  Hent inspiration i disse kataloger med undervisningsforløb, hvor fagene er tonede efter de studieretninger, hvori de indgår. Læs også foredrag holdt på Nærum Gymnasium, marts 2012 af Hanne Heimbürger,
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever
  © Ulrik Jantzen

  Fagligt samspil - en oversigt

  Inspiration til fagligt samspil kan du bl.a. finde i de forskellige oplæg til AT og SRP med muisk.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kamikker til tørre
  © Dansk AV Produktion v. Anders Dencker Christensen

  Fagligt samspil

  Siden foreslår fagligt samspil mellem historie og en lang række andre fag. Disse vil også kunne bruges i SRP sammenhænge og AT.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever
  © Ulrik Jantzen

  Fagligt samspil

  Forløb og inspiration til tværfagligt samspil med naturvidenskabelige fag m.fl.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Papirklip mennesker

  Fagligt samspil - spansk

  Idéer, inspiration og links til tværfaglige forløb, opgaver og samarbejder mellem spansk og andre fag.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tre overlappende pile i forskellige farver

  Fagligt samspil

  Her finder du inspiration til fagligt samspil i faget.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Stiliserede personer der holder hinanden i hånden.

  Fagligt samspil

  Her er nogle idekataloger, der beskriver hvordan matematik kan indgå i et fagligt samspil med andre fag. De kan bruges som inspiration til tværfaglige forløb, AT-forløb og SRP-opgaver.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Stiliserede personer der holder hinanden i hånden.

  Fagligt samspil

  Forløb og inspiration til tværfagligt samspil inden for naturvidenskabeligt grundforløb, og mellem naturvidenskabeligt grundforløb og andre fag. I læreplanen står der: "Naturvidenskabeligt grundforløb skal koordinere med matematik og det eller de naturvidenskabelige fag der læses parallelt med i grundforløbet. Desuden samarbejdes der med matematik om mindst ét datasæt fra den praktiske undervisning."
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer