Undervisningsministeriets logo

  Konference om matematik i de økonomiske fag på hhx

  Undervisningsministeriet har afholdt en konference om fagligt samspil mellem matematik og de økonomiske fag for lærere der underviser i afsætning, virksomhedsøkonomi, internationalt økonomi eller matematik. Her finder du bilag og oplæg fra konferencen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  beskæftigelse i brancher_0.JPG
  © dst.dk

  Skriftlighed i SO og matematik

  Fagkonsulentens idékatalog til skriftlighed i SO på htx. Målet er at give inspiration til fagligt samspil omkring skriftlighed, så dette katalog kan også læses af andre faglærere end matematiklærere.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Bibliotek

  Evaluering af fagligt samspil

  Hvorfor er det så vanskeligt at evaluere en opgave skrevet i to eller flere fag? Torben Spanget giver her et bud på, hvordan man evaluerer den fælles faglighed samt niveau og kompetencer i de samarbejdende fag.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Gitter med løve
  © JPW

  Vidensmønstre

  "Vidensmønstre. Tværfaglig refleksion i AT" af Torben Benoni, Mads Rangvid, Thomas Svane og Anders Ølsgaard. Et bud på at tænke videnskabsteori på tværs af hovedområderne.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  638_.jpg

  Progressionsforestillinger

  Hvordan går man fra let til svær? Bevidstheden om egne progressionsforestillinger og kendskab til andres er en nødvendighed, når man har fokus på samspil mellem fagene.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever
  © Ulrik Jantzen

  Fagligt samspil

  Forløb og inspiration til tværfagligt samspil med naturvidenskab, oldtidskundskab m.v.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  Fagligt samspil - studieretningstoning i fagene (overblik)

  Undervisningsministeriet sætter aktuelt fokus på studieretningerne og deres profiler i de gymnasiale uddannelser. Som led i den samlede udviklingsplan for gymnasiet er afviklet et udviklingsprojekt med tilknyttet følgeforskning. Projekterne har fokus på at give de enkelte studieretninger særegen faglig substans og tydelig profil på gymnasierne.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  Studieretningstoning i idræt

  Idræt beskæftiger sig med fysisk aktivitet. Eleverne skal kunne tilegne sig tekniske og taktiske færdighe-der inden for et bredt spektrum af aktiviteter, og de skal gennem faget opnå god fysisk form. Derud-over skal de forstå og kunne anvende nogle af fagets teoretiske sider i forhold til deres egen idrætsakti-vitet, sundhed og træning.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  Studieretningstoning i historie

  Historiefagets identitet drejer sig blandt andet om og kræver opnåelse af indsigt i, ”hvorledes mennesker har levet sammen og forholdt sig til samfund og natur fra oldtiden til i dag.” Denne indsigt kan opnås via fokus på de faglige mål og kernestoffet, men denne indsigt kan også tilegnes gennem en studieretningstoning af historie.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  728617_.jpg

  Studieretningtoning af fagene

  Hent inspiration i disse kataloger med undervisningsforløb, hvor fagene er tonede efter de studieretninger, hvori de indgår. Læs også foredrag holdt på Nærum Gymnasium, marts 2012 af Hanne Heimbürger,
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever
  © Ulrik Jantzen

  Fagligt samspil - en oversigt

  Inspiration til fagligt samspil kan du bl.a. finde i de forskellige oplæg til AT og SRP med muisk.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tre overlappende pile i forskellige farver

  Fagligt samspil

  Her finder du eksempler på undervisningsforløb til fagligt samspil og SO.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kamikker til tørre
  © Dansk AV Produktion v. Anders Dencker Christensen

  Fagligt samspil

  Siden foreslår fagligt samspil mellem historie og en lang række andre fag. Disse vil også kunne bruges i SRP sammenhænge og AT.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever
  © Ulrik Jantzen

  Fagligt samspil

  Forløb og inspiration til tværfagligt samspil med naturvidenskabelige fag m.fl.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Papirklip mennesker

  Fagligt samspil - spansk

  Idéer, inspiration og links til tværfaglige forløb, opgaver og samarbejder mellem spansk og andre fag.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tre overlappende pile i forskellige farver

  Fagligt samspil

  Her finder du inspiration til fagligt samspil i faget.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Stiliserede personer der holder hinanden i hånden.

  Fagligt samspil

  Her er nogle idekataloger, der beskriver hvordan matematik kan indgå i et fagligt samspil med andre fag. De kan bruges som inspiration til tværfaglige forløb, AT-forløb og SRP-opgaver.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Et skilt viser retningen mod nye færdigheder

  Fagligt samspil med dramatik

  Inspiration til fagligt samspil med andre fag på STX og HF
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Fire hænder
  © Colurbox og Jan Boysen Billund

  Fagligt samspil

  Inspiration til arbejdet med fagligt samspil i engelskundervisningen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  hjerner med indhold

  Fagligt samspil

  Mediefag spiller nemt sammen med en lang række fag. Her kan du finde inspiration til fagligt samarbejde indenfor At, SRP og studierejser.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer