Murer

  Lovlig brug af billeder fra nettet

  Der findes masser af billeder på nettet som du lovligt kan bruge i dit undervisningsmateriale
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  cc.jpg
  © Creative Commons

  Creative Commons

  Creative Commons er en særlig licens, som er en mere fleksibel måde at tænke ophavsret på. Ideen er, at rettighedshaveren selv udvælger, hvilke rettigheder som skal opretholdes, og hvilke rettigheder som med licensen skal frigives. Herved gør rettighedshaveren det langt lettere for andre at udnytte værket i fx undervisningsmaterialer og -situationer.
  Tema: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Lærer