Kodning
  © Lis Zacho

  Med eTwinning til Pædagogisk-Udviklings-Workshop (PDW) om Coding i Tallinn

  Matematikvejleder Lis Zacho på Skolen ved Søerne, Frederiksberg, har skrevet en artikel om sin deltagelse i et eTwinning-seminar i Estland i efteråret 2014. Herunder et uddrag med de vigtigste pointer.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Indtryk fra Bett 2016
  © John Kraaer

  Indtryk fra Bett 2016

  Lærer Jonas Juul Hansen fra Rudersdal Kommune fortæller om sine indtryk fra den læringsteknologiske udstilling Bett i London - både besøg på en skole og deltagelse i arrangementet Nordic@Bett.
  Tema: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Elever arbejder koncentreret med programmering
  © Troels Gannerup Christensen

  Arbejde med variable vha. programmering

  Her et undervisningsforløb, som viser, hvorledes der via programmering kan arbejdes med variable i matematikundervisningen.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Programmering

  Programmering - ikke kun for nørder!

  Førhen var programmering kun for nørderne. Det er det ikke længere, men er nu i højere grad et område, som skolen bør have fokus på. Eleverne skal ikke kun beherske IT, men også udvikle og skabe IT. Her får du ud over videoer, links m.m. også nogle konkrete materialer fra et afprøvet forløb.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Eleverne taler sammen om programmet.
  © Troels Gannerup Christensen

  Programmering i indskolingen

  På besøg i en indskolingsklasse på Højby Skole i Odense, hvor eleverne arbejder med programmering i matematik via programmet Scratch. Find inspiration, opgaver og videovejledninger m.m.her.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Scratch.jpg

  Scratch 2.0

  Den nye version 2.0 af programmet Scratch fra MIT er nu online og offentlig tilgængelig. Hjemmesiden kan bruges til at lave og programmere spil i undervisningen.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Scratch
  © http://scratch.mit.edu/

  Scratch – kom i gang med programmering

  Scratch er en gratis onlineressource, hvor elever kan udforske og arbejde med simpel programmering. Ressourcen kan give eleverne en begyndende forståelse af, hvordan computere og it-teknologi egentlig fungerer, men primært kan eleverne selv kode scripts (små programmer) og få oplevelsen af at være medskabere frem for brugere af computere.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tryk enter og lær

  Workshop-konference om Kom/it-didaktik i 2014

  Workshop-konferencen havde fokus på at kvalificere den enkelte lærers it-didaktiske færdigheder
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer