Skitsetegning af personer i farver

  Forældregruppen kan styrke fællesskabet i klassen

  Du har som forælder en stor betydning for at bidrage til at skabe et inkluderende børnefællesskab i dit barns klasse. Her i artiklen kan du læse om konkrete aktiviteter som ”præsentationsrunder” og om at have en ”makkerordning”.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Foto af familie

  Præsentationsrunden på Hellerup Skole skaber åbenhed og forståelse i forældregruppen

  På Hellerup Skole er forældrene med til at give de andre forældre indsigt i deres eget barn gennem en præsentationsrunde. Når forældre præsenterer deres barn og fortæller om barnets styrker og udfordringer, bliver det tydeligere for de andre forældre, hvordan de kan bakke op om barnet og tage hensyn til det.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Forældre
  Hænder med puslespilsbrikker i farver

  Dialogspil skaber forståelse og medansvar

  Du og de andre forældre har forskellige holdninger, meninger og baggrunde. Dialog kan bygge bro mellem jeres forskelligheder og skabe forståelse og accept af hinanden. Et konkret redskab til at skabe denne dialog er dialogspil.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  speach cloud

  Udform jeres eget dialogspil om inklusion

  Her i artiklen kan du finde inspiration til, hvordan et dialogspil kan udformes, og hvordan dialogkort kan indgå som en del af spillet.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Animation af forældretegninger

  Forældrekontrakt – et værktøj til at skabe ’fælles fodslag’ i klassen

  Som forælder til et barn, der vokser og udvikler sig, opstår der løbende forskellige spørgsmål og dilemmaer. Derfor kan det være berigende at dele tvivlsspørgsmålene med andre forældre klassen og i fællesskab lave aftaler om de aktuelle temaer, der optager børnene og deres forældre. Her kan en forældrekontrakt være vejen frem.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Slåskamp mellem to drenge i klasselokale

  Mit barn oplever mobning

  Mobning kan være svært at tale om og reagere på, hvad enten det drejer sig om ens eget barn eller mistanker om generel mobning i klassen. Måske har du svært ved at erkende, at dit eget barn bliver udsat for mobning, eller måske er du i tvivl om alvorsgraden af det, dit barn fortæller. Her kan du finde forslag til, hvordan du kan reagere på mistanker om mobning og bidrage til, at der hurtigt og effektivt bliver grebet ind over for mobningen.
  Indholdstype: 
  Situationer
  Målgruppe: 
  Forældre
  Elever fra indskolingen

  Trivsel i klassen – et fælles anliggende

  Trivslen i klassen er ikke kun afgørende for, at eleverne oplever social anerkendelse og kammeratskab. Trivslen spiller også ind på elevernes faglige motivation og læring. Et godt samarbejde mellem skole, pædagogisk personale og dig som forælder er en forudsætning for, at eleverne trives og har lyst til og mulighed for at lære.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Dreng i mørke

  Forældres betydning for klassens trivsel

  Selvom mange forældre er klar over deres betydningsfulde rolle i forhold til trivslen i deres barns klasse, står det måske ikke altid helt klart, hvor man som forælder kan tage fat for at styrke den. Her er fire korte film med dialogmaterialet ”Den usynlige klassekammerat”, som kan give inspiration til, hvordan du kan hjælpe med at styrke trivslen i dit barns klasse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  far med søn møder medarbejder på skolen

  Skole-hjem-samarbejde

  Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er med til at skabe gode betingelser for dit barns læring og trivsel og undervisningsmiljøet i klassen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Børn der leger sammen

  Legegrupper forebygger mobning

  Legegrupper kan være med til at skabe et godt sammenhold i klassen, så alle elever trives og er glade for at gå i skole.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Forældreinvolvering
  © Danish Clearinghouse for Educational Research

  Involvering og samarbejde med forældrene styrker udsatte børns læring og trivsel

  En systematisk kortlægning fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning viser, at læringen hos børn og unge med ressourcesvag, social baggrund styrkes gennem forældreinvolvering og forældresamarbejde.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Forældreguide
  © Medierådet for Børn og Unge

  Ny guide klæder forældre på til børnenes online-liv

  ”Der er så meget forældre ikke forstår...”: Guiden er målrettet forældre til 7-12-årige og indeholder viden, vejledning og inspiration til, hvad de skal have fokus på, når børnene går online.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  På vej i skole

  På vej i skole – forældre

  Denne pjece handler om det, forældre skal være opmærksomme på, når deres barn skal starte i skole: Hvad vil det sige at være parat til skole, den gode skolestart, samarbejdet med børnehaven, skolen og SFO’en og overvejelser ved valg af skole.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Forældresamarbejde

  Forældresamarbejde

  Et godt forældresamarbejde er med til at skabe de bedste forudsætninger for den enkelte elevs trivsel og for klassens trivsel. Forbered dig grundigt inden dit første job som lærer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Lærerstuderende
  Skolens fællesskab er for alle
  © Danske Handicaporganisationer (DH)

  Skolens fællesskab er for alle

  Danske Handicaporganisationer står bag projektet ”Skolens fællesskab er for alle”, som har til formål at styrke inklusion i folkeskolen. Projektet er særligt relevant for alle forældre med barn i indskolingen
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre