En meget høj hamburger

  AT 2014 Mad og Mennesker, Biologi

  Mad er et emne som indgår i Biologiundervisningen på alle niveauer, både C, B og A. Her på Biologisiden vil der i de kommende uger dukke forslag og ideer op til opgaver og til områder, der kan indgå i en opgave med et andet fag.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  729623_.jpg

  AT: 2018 plus de gamle emner

  AT-2018, synopsis, talepapir, eksamen i AT, fagenes teori og metode: Find inspiration på disse sider. Desuden er her links til de gamle AT-emner..
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Stiliserede personer der holder hinanden i hånden.

  Dramatik i AT

  Her kan du finde forskellige AT-forløb, hvor dramatik indgår som det ene fag samt oversigtsider fra de foregående års AT-emner.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Grøn Vækst

  Samfundsfag og naturvidenskab - inspiration

  Modulet tilbyder interesserede gymnasielærere i naturvidenskab og samfundsfag inspiration til fællesfaglige projekter omkring skæringspunkter mellem naturvidenskaben og samfundsvidenskaben.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  solenergi

  Samfundsfag og naturvidenskab - undervisning

  Modulet tilbyder interesserede gymnasielærere i naturvidenskab og samfundsfag inspiration til fællesfaglige undervisningsforløb omkring skæringspunkter mellem naturvidenskaben og samfundsvidenskaben.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Postkort, Peder Wiben
  © Postkort, Peder Wiben

  13 retssager / trials fra Dansk Vestindien 1822-1844. Introduktion.

  Det danske skolenetværk under UNESCO's Associated School Projects, der arbejder med Den Transatlantiske Slavehandel, har digitaliseret 12 retssager fra gotisk håndskrevet arkivmateriale, der alle viser forskellige aspekter af livet som slave i Dansk Vestindien. Alle retssagerne er samlet her på siden og ligger alle som pdf-filer. Arbejdet med retssagerne blev støttet af Tips- og Lotto midlerne.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Marstrand.jpg

  30-årskrigen

  Tredive-årskrigen er en samlebetegnelse for en række europæiske krige der brød ud i 1618 og først blev afsluttet i 1648 ved den Westfalske fred. Her findes en introduktion til krigens baggrund, forløb og betydning med særligt henblik på danske forhold.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Wilson og hans 14 punkter
  © Knud Ryg Olsens billedarkiv

  Almen studieforberedelse - AT

  Læs om hvorfor faget hedder "AT", og hvad det hedder på engelsk.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elev
  Lærer
  Vejskilt

  Almen Studieforberedelse - Historie

  Ideer, materialer og links med relevans for Almen Studieforberedelse. Siden bygger dels på et vellykket udviklingskursus mellem fagene billedkunst, dansk og historie - se programmet for kurset og deltagerlisten og dels på et udviklingsseminar arrangeret af fagkonsulenten i historie og Historielærerforeningen. Begge kurser blev afviklet i efteråret 2004.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Italien

  AT

  AT i italiensk
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  flag

  AT - 2015 Kommunikation - samfundsfag - Israel/Palæstina

  Modulet indeholder link og inspiration til AT- eksamen i emnet "kommunikation" med fokus på den Israelsk-Palæstinensiske konflikt.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Fire hænder
  © Colurbox og Jan Boysen Billund

  AT - dansk i almen studieforberedelse

  Få svar på hyppige spørgsmål vedr. dansk i AT, herunder hvordan dansk kan indgå i den innovative AT-opgave
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisning
  © Ulrik Jantzen

  AT - Geovidenskab

  Her finder du tidligere AT-forløb og inspiration til, hvordan faget geovidenskab kan indgå i tværfaglige projekter.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Taler på talerstol

  AT - Retorik

  Retorik kan indgå i mange AT-forløb, både som selvstændigt fag og i dansk eller engelsk.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  To overvågningskameraer på hjørnemur i frøperspektiv

  AT 2011

  "At være på - muligheder og problemer". Foreslag til film, der kan inddrages.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  DDR-fængslet, Hohenschoenhausen, Berlin
  © Holger Hamann

  AT 2012: Katastrofen - årsager og konsekvenser

  Få inspiration til, hvordan man kan arbejde med emnet 'katastrofen - årsager og konsekvenser' i tysk.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Unge mennesker der samarbejder.

  AT 2013: Kampen for det gode liv - tysk

  Inspiration til, hvordan du kan arbejde med emnet 'kampen for det gode liv'.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kost

  AT 2014 - Mad og mennesker - Idræt

  Inspiration til hvordan faget idræt kan indgå i AT-emnet 2014: Mad og mennesker.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Blyant med forskellige arbejdsformer

  AT 2014 - Mad og mennesker - Klassiske fag

  Traditionen tro tager vi i de klassiske fag en fælles brainstorm omkring årets AT-emne. Det sker på Klassikerforeningens Facebook-side. Er man ikke på FB, kan man deltage via de klassiske fags konference i SkoleKom.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kornaks

  AT 2014 - Mad og mennesker - Klassiske fag - Idékatalog

  Mad og mennesker (og ikke mindst forholdet mellem de to) fylder en del i antik græsk og romersk litteratur, filosofi, videnskab og kunst – ligesom det selvfølgelig også er tilfældet med tekster og kunst efter antikken.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer