Motion og bevægelse
  © Stig Guldberg, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) - Metropol

  Pædagogisk og faglig inspiration

  Her finder du inspiration til reformens centrale områder, herunder helhedsorientering, motion og bevægelse, it i undervisningen, talent og erhvervsrettet uddannelsesmiljø.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Rapport om differentiering af metoder til forklaringer af fagligt stof
  © EVA

  Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne

  EVA har gennemført en undersøgelse af arbejdet med at differentiere undervisningen på de erhvervsfaglige uddannelser. Her finder du både hovedrapporten fra EVA og nogle af de involverede skolers underrapporter.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  FOU-konference 2014

  Film - Overgange til erhvervsuddannelserne

  Kort video fra FoU-konferencen 2014. Jette Larsen fra VIA University College fortæller om projektet. Otte erhvervsskoler arbejder på at forbedre overgangen til erhvervsuddannelse for unge fra grundskole eller produktionsskole. Der arbejdes med at udvikle skole- og læringsmiljø med forløb før starten på ungdomsuddannelse og med forbedret modtagelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  FOU-konference 2014

  Film - Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation

  Kort video fra FoU-konferencen 2014. Tove Christensen fra Uddannelseslaboratoriet fortæller om, hvordan uddannelsesinstitutionen kan understøtte, at man arbejder strategisk og meningsskabende med udvikling af praksisbaseret viden.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  FOU-konference

  Inklusion og klasseledelse

  Kort video fra FoU-konferencen 2013. I workshoppen præsenteres resultaterne fra tre FoU-projekter inden for temaet klasserumsledelse 1. Anerkendende læringsrelationer, læringskultur og klasseledelse på erhvervsskoler 2. Inklusion og klasseledelse i fleksibelt grundforløb 3. Læreren som inkluderende og anerkendende klasserumsleder.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  FoU

  Kollegial supervision

  Kort video fra FoU-konferencen 2013. På fire håndværkerafdelinger har man i to år arbejdet med udvikling af pædagogiske retningslinjer og tværfaglig kollegial supervision. Den pædagogiske udvikling har til formål at skabe pædagogisk bevidsthed og faglig stolthed også over for parter uden for skolen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  FoU

  Vandhulspædagogik - en praksisnær, differentieret og helhedsorienteret undervisning

  Kort video fra FoU-konferencen 2013. Vandhulspædagogik handler billedligt talt om at etablere en række vandhuller, som eleverne, som led i undervisningen, kan besøge i vilkårlig rækkefølge og i eget tempo.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Julie Kordovsky

  Forumteater- et bud på innovativ didaktik i erhvervsuddannelserne

  Kort video fra FoU-konferencen 2013. Julie Kordovsky fra Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg fortæller om Forumteater, som handler om at skabe rum til nye måder at tænke og handle på.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  At lære førfaglige og faglige begreber
  © Birgit Faber Studstrup og Mads Vesterager Madsen

  At lære faglige og førfaglige begreber

  Videoklip med elever og lærere fra Aarhus Købmandsskole. Det bliver tydeligt, hvad eleverne forstår af undervisningen, og hvad lærerne mener, at eleverne har forstået. Se disse videoklip og bliv klogere på den faglige formidling.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  771965_.jpg

  Pædagogik og didaktik

  Lærergerningen kræver viden om tilrettelæggelse og taksonomier. Man skal kunne håndtere udfordringer i teamsamarbejde, have viden om vejledning og opbygning af studiekompetence, samtidig med man varierer undervisningen med it-værktøj og energizers. Hent inspiration her.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Illustration af fire sammenhængende læringsmiljøer som gør det pædagogiske grundlag levende
  © Selandia CEU

  Lever skolens fælles didaktiske og pædagogiske grundlag i din undervisning?

  Spørg eleverne! Gennem formativ evaluering involveres eleverne i levendegørelse af det didaktiske og pædagogiske grundlag i undervisningen. Selandia CEU anvender en evalueringspraksis, som udfordrer elever og lærer, lærerteam og ledelse i forhold til løbende udvikling af undervisningen. Aspekt R&D har udviklet softwaren Response, som anvendes til den formative evaluering.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  Samarbejde mellem lokale pædagogisk ledelse og lærerteam
  © Selandia CEU

  Refleksioner i det lokale ledelsesteam

  I forlængelse af den formative evaluering med Response ønsker lærerteamet nyskabelser og forandringer i undervisningen. Der samskabes således invitation til afdelingens pædagogiske ledelse om at bidrage til lærerteamenes forudsætninger for at kunne realisere disse didaktiske forandringer. Bemærk udgivelser vedrørende pædagogisk ledelse fra Undervisningsministeriet og fra FastholdelsesTaskForce under relaterede filer.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  Undervisere ved mødebord

  Lærerrolle og kompetencer

  Rollen som underviser • IKV
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  FOU-konference 2014

  Film - Blended Learning – didaktik, pædagogik og it

  Kort video fra FoU-konferencen 2014. I filmen fortæller Hanne Wacher fra VIA University College om forsøget med at inddrage elementer af blended learning i udvikling af undervisning på fire erhvervsskoler.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Underviser ved tavlen med to kursister.

  Diplomuddannelse i erhvervspædagogik.

  I tæt samspil med dine erfaringer kvalificerer Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik dig til arbejdet som lærer ved AMU og de øvrige erhvervsrettede uddannelser.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Globalundervisning2.jpg
  © Sonja Salminen

  Det globale i undervisningen

  Noget om hvad global undervisning er - og ikke er - samt noget om de interkulturelle kompetencer, som undervisningen sigter mod at skabe.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Pædagogiske perspektiver på erhvervsrettet voksenuddannelse

  SO: Pædagogik og didaktik

  Her finder du bl.a. materiale og inspiration til didaktik, planlægning, arbejdsformer og studiekompetencer.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Læremidler
  © Colourbox

  Forsøg og udvikling

  Overblik over relevante forsøgs og udviklingsprojekter med relevans for faget.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo
  © Undervisningsministeriets

  Forsøg og udvikling

  Her kan du få overblik over aktuelle oplysninger i forbindelse med forsøg og udvikling med relation til faget.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Blandet ret
  © Jørgen Lassen

  Didaktik i samfundsfag på gymnasieniveau

  Artikler mm vedr. didaktik i samfundsfag.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer