Dreng læser i bog

  Mit barn har lektier med hjem

  Ofte kan dit barn nå at lave lektierne i lektiecafeen. Men har barnet lektier med hjem, er det vigtigt at skabe gode rammer for lektielæsningen.
  Indholdstype: 
  Situationer
  Målgruppe: 
  Forældre
  Børn der fisker med net
  © Tagensbo Skole

  Varieret læring, udeskole, lektiehjælp og bevægelse

  Forsknings-informeret

  Udeskole, hvor fagene bringes ud i et relevant miljø, kan fremme elevernes erfaringsbaserede læring. Det viser publikation fra Rambøll.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Faglig fordybelse

  Hvad er lektiehjælp og faglig fordybelse?

  Lektiehjælp og faglig fordybelse er en del af den længere og mere varierede skoledag. Skoledagen rummer både undervisning i fagene og understøttende undervisning. Lektiehjælp og faglig fordybelse kan indgå i begge dele. Det skaber muligheder for at nytænke og variere undervisningen, så den i endnu højere grad afspejler den enkelte elevs behov og forudsætninger. Dette skal bidrage til, at elevernes læring styrkes.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Faglig fordybelse

  Lektiehjælp og faglig fordybelse

  Her finder du Undervisningsministeriets inspirations- og vejledningsmateriale om lektiehjælp og faglig fordybelse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleledelse
  Kvinde med spørgsmålstegn på blok

  Hvad kendetegner god lektiehjælp og faglig fordybelse?

  Hvordan kan forvaltningen støtte skolerne i arbejdet med lektiehjælp og faglig fordybelse?
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleledelse
  Horsens Kommune
  © Horsens Kommune

  4. Horsens Kommune: Digitalt inspirationsmateriale hitter

  Digital platform støtter op om det pædagogiske personales arbejde med den nye folkeskole. Materialet er blevet modtaget overvældende positivt af alle involverede parter.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Lektiehjælp

  Hvad kendetegner god lektiehjælp og faglig fordybelse?

  Hvordan kan skoleledelsen støtte op om lektiehjælp og faglig fordybelse?
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Lektiehjælp

  Hvad kendetegner god lektiehjælp og faglig fordybelse?

  Lektiehjælp og faglig fordybelse, og hvad kræver det at integrere det i undervisningen?
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever arbejder

  Lektiehjælp og faglig fordybelse skal understøtte elevernes læring

  Organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse skal tage udgangspunkt i elevernes behov.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Fokus på personalesamarbejde

  Lektier og faglig fordybelse skal have et klart mål

  Tydelige mål, principper og retningslinjer for lektiehjælpkan have en positiv effekt på elevernes faglige resultat.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Personalemæssigt samarbejde

  Samarbejde om lektiehjælp og faglig fordybelse

  Lektiehjælp og faglig fordybelse kan varetages af lærere, pædagogisk personale og andet personale med relevante kompetencer.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Paragraftegn

  Hvad siger lovgivningen?

  Lovgivning og rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleledelse
  high_five_anne-favorit

  Inspiration til en varieret skoledag

  Undervisningsministeriets materialeserie om en varieret skoledag.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Lektiecafe

  Nordskolen: Lektiecafé og faglig fordybelse på elevernes præmisser giver energi og motiverer til læring

  På baggrund af erfaringer med en klassisk lektiecafé rystede Nordskolen posen og begyndte at tænke nyt. Den nye lektiecafé er inddelt i værksteder, hvis temaer skifter og fastlægges med inddragelse af eleverne. Skolen oplever, at inddragelsen motiverer eleverne og at der er energi og motivation til deltagelse i lektiecaféen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever arbejder i det faglige værksted
  © Styrelsen for Undervisning og kvalitet / Sven Jeppesen

  Toftegårdsskolen: Lektiehjælp og faglig fordybelse på tværs af årgange

  Toftegårdsskolen tilbyder lektiehjælp og faglige fordybelsesværksteder på tværs af skolens klasser på 3.-6. årgang. De tværgående aktiviteter er en stor succes og har skabt øget trivsel for skolens elever. Medbestemmelse og det at kunne hjælpe andre er grundsten i den positive udvikling.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  maalskiver.jpg

  Tåsingeskolen: Lektiefag i matematik og dansk skal styrke elevernes læring

  Tåsingeskolens arbejde med lektiefaget skaber samspil mellem elevernes selvevaluering, forældresamarbejde, målstyret undervisning og faglig fordybelse. Elevernes følelse af medejerskab og ansvar for skolens lektiefag er et grundlæggende princip i dette arbejde.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Dren læser lektier

  Ro og hygge i arbejdet med lektiehjælp og faglig fordybelse er vigtigt

  Tidligere lå Husum Skoles lektiecafe på skolens bibliotek. Men der var uro, og derfor ligger den nu i sprog-centrets lokaler. Her giver den især hjælp til elever, der ikke kan få hjælp derhjemme.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Ugeskema
  © Hunderupskolen

  Fordybelse på skoleskemaet

  På Hunderupskolen i Odense har eleverne ”fordybelsesdag” på skoleskemaet hver uge. Det giver muligheder for kreative undervisningsforløb, og både lærerne og eleverne er glade for ordningen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Hvidovre Kommune
  © Hvidovre Kommune

  Hvidovre Kommune: Talenthold skaber faglig udvikling og trivsel

  Hvidovre Kommune samarbejder med Københavns Universitet og forskellige kunstnergrupper om talenthold for elever på tværs af ni af kommunens skoler. Det giver eleverne mulighed for udfordringer og faglig fordybelse, og øger deres trivsel. Projektet lægger vægt på, at talent kan være kendetegnet af andet og mere end begavelse og karakterer.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleeksempler

  Lektiecafe vol. 2.0, En skoleuden lektier, Lektieintegreret undervisning

  Find inspiration til på nye og alternative tilgange til lektiehjælp
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale