Elever arbejder koncentreret

  En længere og mere varieret skoledag - 2015

  Rapporten er udarbejdet af KORA og analyserer besvarelser fra cirka 3.000 lærere/pædagoger fra foråret 2015 om den længere og mere varierede skoledag, herunder ro og orden, brug af Fælles Mål og læringsmål, undervisningsformer, undervisningsfokus, feedback til eleverne, teamsamarbejde samt pædagogisk faglig sparring.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Forvaltning
  Forældre
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Elev
  Professor Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet
  © Professor Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet

  Det 21. århundrede kræver teknologiforståelse

  Ny undersøgelse viser, at nordiske skoler har gode forudsætninger for at bruge it til at understøtte det 21. århundredes kompetencer hos eleverne. Men det kræver, at begge dele bliver tydeligere i nationale curricula og i skoleskemaet.
  Tema: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Elevpræsentationer på Nordic@bett 2016
  © Ebbe Schultze

  Nordic@Bett og DK's Læringsfestival 2016 - 21st-præsentationerne

  Præsentationer og videoer fra Nordic@Bett, der fandt sted i London under BettShow den 21. januar 2016, hvor prof. Ole Sejer Iversen var keynotetaler om 'It og 21st i Norden'. Men konferencens scoop var seje elevpræsentationer på engelsk af 10-15 årige fra Finland, Sverige, Norge og Danmark.
  Tema: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Ole Sejer Iversen
  © Bo Helmerson, DIU, Sverige

  Det digitale skolelotteri

  De nordiske skoler har den digitale førertrøje målt på teknologisk udstyr, men der er store niveauforskelle på den didaktiske brug af it på skolerne. Ansvaret for at eleverne udvikler relevante kompetencer til det 21. århundrede hviler i sidste ende på den enkelte lærer, siger professor Ole Sejer Iversen, der står bag ny undersøgelse af de nordiske skolers brug af it.
  Tema: 
  Indholdstype: 
  Andet
  en barnehånd følger en voksenhånd

  Gode relationer mellem børn og pædagoger giver kvalitet i dagtilbud

  Børns sociale interaktion med pædagoger er afgørende for kvaliteten i dagtilbud, viser forskningsprojekt.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Forskning i bøger

  Forskning i fagteam

  Forsknings-informeret

  Der er mange gode grunde til at indgå i et kollegialt fællesskab, der også kan omfatte undersøgelser eller forskning i egen undervisning. Hvilke råd kan man få fra nyere forskning, når man vil indgå i fagteam med dette formål?
  Indholdstype: 
  Andet
  Statistisk diagram

  Nobelpriser økonomi

  Her kan du se de seneste nobelpriser givet i økonomi med en kort præsentation af prisvindernes forskningsområder. Der angives links til artikler på videnskab.dk hvor vinderne præsenteres.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  udsagn udeskole

  Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole

  Artiklen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget med 689 børn fra Udvikling af Udeskoles demonstrationsskoler.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Dreng lup

  Forskning i udeskole

  Denne artikel er målrettet lærere og pædagoger, der skal i gang med udeskole. Artiklen udgør en oversigt over forskning, der har undersøgt udeskole fra forskellige vinkler
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Forskning

  Forskning om inklusion

  Få indblik i forskningens resultater og erfaringer.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  elev

  Motiver dine elever

  Et nyere dansk forskningsprojekt konkluderer, at motivationen i skolen ikke er noget, den enkelte elev har eller ikke har. Den skabes i skolen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Elever

  Pauser forbedrer skoleelevers præstationer

  En helt ny undersøgelse peger på, at eleverne har sværere ved at lære senere på dagen. Læs om hele undersøgelsen her!
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærerstuderende
  Børn

  Teamsamarbejde

  Hvis det pædagogiske personales teamsamarbejde ikke fungerer, så fungerer læringsfællesskabet ofte heller ikke, og det skal ledelsen tage højde for, når rammerne for forandringsprocessen skal tilrettelægges
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  earphone

  Forsker i populærmusik - Et besøg på Det Kgl. Bibliotek

  Hvad laver en forsker i populærmusik. Besøg Det Kgl Bibliotek og få svaret.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  En stak artikler ligger ovenpå hinanden

  Gode databaser til undervisningen

  Her er en samling af de bedste tips og tricks når man skal researche sig til et nyt forløb i psykologi. Her er video, forskning og artikler.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Logo for Gymnasieforskning.dk
  © Gymnaserforskning.dk

  Gymnasieforskning

  Gymnasieforskning er en vidensdatabase, der samler og formidler forskning i de gymnasiale uddannelser. Her kan du bl.a. finde artikler om visuel hf, skrivedidaktik og klasseledelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Forsker flyver af sted med tre bøger i stedet for heliumballoner

  Videnskabelige metoder i psykologi

  Psykologi anvender natur-, samfunds- og humanvidenskabelige metoder i studiet af mennesket. Se nærmere på forskellene.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Mand med forstørrelsesglas

  Forskningsetik i psykologiske forsøg

  Lad etikken være et redskab til kritisk stillingtagen til psykologisk forskning med nogle af disse forsøg og eksperimenter.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Ekspeditionsskib

  Galathea 3

  Galathea 3 - den største danske forskningsekspedition i mere end 50 år - satte i august 2006 kurs mod verdenshavene for at sejle Jorden rundt. Ombord på Vædderen var der ca. 35 forskere, som har udforsket verdenen og 4 formidlere udsendt af Undervisningsministeriet. Selve ekspeditionen er nu afsluttet.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Lyskugle på stang i forgrund og uskarpe lyskugler i baggrunden

  Gymnasieforskning

  Gymnasieforskning er en vidensdatabase, der samler og formidler forskning i de gymnasiale uddannelser.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer