eTwinning i børnehaven
  © Karina Tougaard Poulsen

  eTwinning - også i børnehaven

  Dette er eTwinning-ambassadør Karina Tougaard Poulsens hele beskrivelse af, hvordan man kan arbejde med eTwinning i en børnehave. Beskrivelsen kan også læses i fire mindre dele i de øvrige moduler i denne pakke - "eTwinning i børnehaven".
  Indholdstype: 
  Andet
  Dreng med sin tablet på en bænk udenfor

  eTwinning - også i børnehaven - forarbejdet

  I dette første modul af fire kan du bl.a. læse om, hvordan projektet kom i gang pga. Karina Tougaard Poulsens deltagelse i et eTwinning-seminar i Norge.
  Indholdstype: 
  Andet
  eTwinning i børnehaven
  © Karina Tougaard Poulsen

  eTwinning - også i børnehaven - indledende fase

  I det andet modul kan du læse om, hvordan projektet blev præsenteret for børnene. Karina Tougaard Poulsen beskriver også, hvordan hun bevidstgør børnene om problematikker omkring det at tage billeder af andre - og dele disse med andre.
  Indholdstype: 
  Andet
  eTwinning i børnehaven
  © Karina Tougaard Poulsen

  eTwinning - også i børnehaven - projektets udvikling

  I det tredje modul beskrives selve projektet. Karina Tougaard Poulsen beskriver bl.a., hvordan børnene i løbet af projektet bliver bevidste om forskellen i kultur og sprog, både i forhold til de norske børn, men også i forhold de forskellige nationaliteter, der er i børnehaven.
  Indholdstype: 
  Andet
  eTwinning i børnehaven
  © Karina Tougaard Poulsen

  eTwinning - også i børnehaven - erfaringer og udbytte

  I det fjerde og sidste modul beskriver Karina Tougaard Poulsen meget indgående, hvad hun og børnene har fået ud af at deltage i et eTwinning-projekt. Der er mange gode overvejelser, som også lærere i grundskolens mindste klasser kan blive inspireret af.
  Indholdstype: 
  Andet
  Voksen med børn der synger og spiller guitar

  eTwinning i børnehaven

  Der er et stigende fokus på, at børnehaver også kan samarbejde med børnehaver og skoler i andre lande.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Karina T. Poulsen
  © Karina T. Poulsen

  eTwinning-ambassadør Karina T. Poulsen

  Karina T. Poulsen, pædagog fra Hjørring - kari263j@hjdagtilbud.dk - er eTwinning-ambassadør på dagtilbudsområdet.
  Tema: 
  Indholdstype: 
  Andet