Undervisningsministeriet

  Bekendtgørelse og vejledning til fremmedsprog

  Fremmedsprog styrker hensigtsmæssig kommunikation og giver adgang til viden om erhvervsforhold, samfundsforhold og kultur på tværs af sproglige grænser og barrierer og til at handle på denne viden. Fagets omdrejningspunkt er de kulturelle og kommunikative kompetencer: at tale, at samtale, at lytte, at læse og at skrive.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriet

  Bekendtgørelse og vejledning til psykologi

  Formålet med faget er, at eleven opnår forståelse for psykologiens temaer, primært i forhold til det normalfungerende menneske, herunder udviklingspsykologi, socialpsykologi og på D/C niveauet personlighedspsykologi, så eleven kan reflektere over psykologiske problemstillinger, som eleven møder i en erhvervsfaglig sammenhæng.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriet

  Bekendtgørelse og vejledning til informationsteknologi

  Faget har et erhvervsfagligt og et almendannende formål samt et studieforberedende aspekt. Faget har til formål at sætte eleverne i stand til at betjene og anvende informationsteknologiske løsninger. Desuden har faget til formål at give eleverne forståelse for det samspil, der er mellem teknologi og arbejdsliv og den indflydelse, det har på individ og samfund, både nationalt og internationalt.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriet

  Fagbilag og vejledning til naturfag

  Naturfaget består af elementer fra fagene fysik, kemi, biologi og matematik. I faget arbejdes teoretisk og praktisk med problemstillinger inden for teknologi, miljø, natur og sundhed.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriet

  Bekendtgørelse og vejledning til samfundsfag

  Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på konkret grundlag viden om og forståelse af det moderne samfunds dynamik og kompleksitet, ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske sammenhænge og dermed kvalificere elevens egne standpunkter og handlemuligheder.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriet

  Bekendtgørelse og vejledning til fysik

  Fysik omfatter menneskets forsøg på gennem hypoteser, eksperimenter og observationer at opnå en struktureret forståelse af verden. Faget er primært virkelighedsnært og praktisk, og inddrager eksperimentelt arbejde, teoretiske forklaringer, modeller, begreber og metoder.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriet

  Bekendtgørelse og vejledning til kemi

  Faget beskriver, hvordan stoffer er opbygget, og hvorledes disse stoffer kan nedbrydes eller omdannes ved kemiske reaktioner. Faget omhandler stoffers kemiske egenskaber og reaktioner samt de betingelser, der skal være til stede for, at en reaktion kan forløbe.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriet

  Bekendtgørelse og vejledning til praktikpladssøgning

  Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at søge praktikplads. Eleven reflekterer over og lærer at beskrive opnåede faglige kompetencer. Eleven lærer at vurdere egne kompetencer og mål i forhold til mulige uddannelser. Eleven lærer om andre uddannelsesmuligheder.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriet

  Design - bekendtgørelse og vejledning til faget

  Find link til vejledningen og fagbilaget her.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Grundforløbsprøven i praksis

  Grundforløbsprøven – en guide til god praksis på erhvervsuddannelserne

  Der er en udbredt usikkerhed hos lærere, elever og censorer om, hvad grundforløbsprøven går ud på. Derfor udgiver Undervisningsministeriet nu en guide, som skal bidrage til større klarhed omkring grundforløbsprøvens forskellige aspekter for lærere og pædagogiske ledere.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Pige arbejder med symaskine

  Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog

  Den 1. august 2016 træder en ny bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog i kraft.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleledelse
  Vejvisere

  Bekendtgørelse om projektopgave i 9. klasse

  De bindende regler om projektopgaven i 9. klasse findes i bekendtgørelse nr. 692 af 20. juni 2014.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  lovparagraf.jpg

  Vejledninger og bekendtgørelser

  Overblik over bekendtgørelser, vejledninger og læreplaner for faget.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  paragraffer.jpg

  Vejledninger og bekendtgørelser

  Her får du et komplet overblik over gældende læreplaner og vejledninger for Samfundsfag
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  lovparagraf.jpg

  Vejledninger og bekendtgørelser

  Her kan du få overblik over de gældende læreplaner og vejledninger for faget.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  lovparagraf.jpg

  Vejledninger og bekendtgørelser

  Overblik over bekendtgørelser, vejledninger og læreplaner relevant for faget.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  lovparagraf.jpg

  Vejledninger og bekendtgørelser

  Overblik over bekendtgørelser og vejledninger relevante for innovation på niveau C og B.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Åben mappe med briller ovenpå

  Bekendtgørelser og vejledninger

  Læs her om indholdet i FVU-fagene: FVU-Start, FVU-læsning og FVU-Matematik
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  COLOURBOX1721801.jpg
  © Courlorbox

  FVU fagenes indhold og tilrettelæggelse

  Bekendtgørelser, læreplaner, vejledning til trinplacering og prøveafholdelse
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  paragraffer

  Valgfag i projektopgaven

  Valgfag, der ikke indgår i prøverækken, og som eleven undervises i på 9. klassetrin, skal indgå i elevens projektopgave.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer