Dagtilbud
  © John Kraaer

  eTwinning i dagtilbud

  Det er en oplagt mulighed for institutioner fra dagtilbudsområdet at deltage i eTwinning
  Tema: 
  Indholdstype: 
  Andet
  kamera fangeleg
  © Peter Jensen

  eTwinning – også en oplagt mulighed for børnehaver

  40 pædagoger mødtes den 15. september på professionshøjskolen UCC i København til gratis inspirationsdag om ’eTwinning og medieleg i børnehaven’. Dagen handlede om internationalt samarbejde med de yngste børn som deltagere og om potentialet i at bruge pædagogisk it endnu mere i institutionerne. Gratistilbuddet eTwinning gælder nemlig ikke kun skoler, men også dagtilbud.
  Tema: 
  Indholdstype: 
  Andet
  en barnehånd følger en voksenhånd

  Gode relationer mellem børn og pædagoger giver kvalitet i dagtilbud

  Børns sociale interaktion med pædagoger er afgørende for kvaliteten i dagtilbud, viser forskningsprojekt.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  eTwinning i børnehaven
  © Karina Tougaard Poulsen

  eTwinning - også i børnehaven

  Dette er eTwinning-ambassadør Karina Tougaard Poulsens hele beskrivelse af, hvordan man kan arbejde med eTwinning i en børnehave. Beskrivelsen kan også læses i fire mindre dele i de øvrige moduler i denne pakke - "eTwinning i børnehaven".
  Indholdstype: 
  Andet
  Dreng med sin tablet på en bænk udenfor

  eTwinning - også i børnehaven - forarbejdet

  I dette første modul af fire kan du bl.a. læse om, hvordan projektet kom i gang pga. Karina Tougaard Poulsens deltagelse i et eTwinning-seminar i Norge.
  Indholdstype: 
  Andet
  eTwinning i børnehaven
  © Karina Tougaard Poulsen

  eTwinning - også i børnehaven - indledende fase

  I det andet modul kan du læse om, hvordan projektet blev præsenteret for børnene. Karina Tougaard Poulsen beskriver også, hvordan hun bevidstgør børnene om problematikker omkring det at tage billeder af andre - og dele disse med andre.
  Indholdstype: 
  Andet
  eTwinning i børnehaven
  © Karina Tougaard Poulsen

  eTwinning - også i børnehaven - projektets udvikling

  I det tredje modul beskrives selve projektet. Karina Tougaard Poulsen beskriver bl.a., hvordan børnene i løbet af projektet bliver bevidste om forskellen i kultur og sprog, både i forhold til de norske børn, men også i forhold de forskellige nationaliteter, der er i børnehaven.
  Indholdstype: 
  Andet
  eTwinning i børnehaven
  © Karina Tougaard Poulsen

  eTwinning - også i børnehaven - erfaringer og udbytte

  I det fjerde og sidste modul beskriver Karina Tougaard Poulsen meget indgående, hvad hun og børnene har fået ud af at deltage i et eTwinning-projekt. Der er mange gode overvejelser, som også lærere i grundskolens mindste klasser kan blive inspireret af.
  Indholdstype: 
  Andet
  Dash and Dot
  © Rikke Teglskov

  Brug af gadgets i dagtilbud

  Dette modul fortæller om anvendelsen af forskellige gadgets i dagtilbud. I enkelte af beskrivelserne er der forslag til, hvordan de kan bruges i et eTwinning-projekt. Hjørringpædagogerne Pernille Rasmussen og Karina Poulsen har leveret indholdet, og Laila Brobak har skrevet eTwinning-vinklen på Osmoafsnittet.
  Indholdstype: 
  Andet
  Olympiade - eTwinning-projekt i dagtilbud
  © Karina T. Poulsen

  Olympiade - eTwinning-projekt i dagtilbud

  Beskrivelse af 3-ugers projekt mellem børnehavebørn i Danmark og Norge.
  Tema: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Organisering af et godt læringsmiljø
  © Børne- og Socialministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

  Organisering af et godt læringsmiljø i dagtilbud

  Gode dagtilbud med pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet er afgørende for barnets udvikling, trivsel, læring og dannelse. Dette materiale er en håndsrækning til arbejdet med at skabe et godt pædagogisk læringsmiljø med fokus på de strukturer, I som ledelse og personale har indflydelse på.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Vis, hvad du kan - materiale til sprogscreening af tosprogede småbørn, skolestartere og skoleskiftere

  Vis, hvad du kan

  "Vis, hvad du kan" er Undervisningsministeriets vejledende sprogscreeningsmateriale til screening af børn på 3-5 år med dansk som andetsprog.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Måleredskaber i dagtilbud - Håndbog i vurdering og udvælgelse af måleredskaber
  © Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

  Måling af sproglig udvikling

  Hensigten med håndbogen "Måleredskaber i dagtilbud – Håndbog i vurdering og udvælgelse af måleredskaber" er at understøtte overvejelserne hos og guide kommuner og ledelse, når bl.a. redskaber til måling af barnets sproglige udvikling skal vurderes og udvælges.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Podcast symbol

  Den nødvendige omsorg i vuggestuen

  I denne podcast kan I møde forsker Thomas Gitz-Johansen, vuggestuen Manegen og høre om forskningsprojektet "Følelsesmæssige relationer mellem børn og voksne i vuggestuen".
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Måleredskaber i dagtilbud - Håndbog i vurdering og udvælgelse af måleredskaber
  © Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

  Måling af generel udvikling

  Hensigten med håndbogen "Måleredskaber i dagtilbud – Håndbog i vurdering og udvælgelse af måleredskaber" er at understøtte overvejelserne hos og guide kommuner og ledelse, når bl.a. redskaber til måling af barnets generelle udvikling skal vurderes og udvælges.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Måleredskaber i dagtilbud - Håndbog i vurdering og udvælgelse af måleredskaber
  © Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

  Måling af socioemotionel udvikling

  Hensigten med håndbogen "Måleredskaber i dagtilbud – Håndbog i vurdering og udvælgelse af måleredskaber" er at understøtte overvejelserne hos og guide kommuner og ledelse, når bl.a. redskaber til måling af barnets socioemotionelle udvikling skal vurderes og udvælges.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Måleredskaber i dagtilbud - Håndbog i vurdering og udvælgelse af måleredskaber
  © Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

  Måling af sansemotorisk udvikling

  Hensigten med håndbogen "Måleredskaber i dagtilbud – Håndbog i vurdering og udvælgelse af måleredskaber" er at understøtte overvejelserne hos og guide kommuner og ledelse, når bl.a. redskaber til måling af barnets sansemotoriske udvikling skal vurderes og udvælges.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Måleredskaber i dagtilbud - Håndbog i vurdering og udvælgelse af måleredskaber
  © Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

  Måling af begyndende matematisk opmærksomhed

  Hensigten med håndbogen "Måleredskaber i dagtilbud – Håndbog i vurdering og udvælgelse af måleredskaber" er at understøtte overvejelserne hos og guide kommuner og ledelse, når bl.a. redskaber til måling af barnets begyndende matematiske opmærksomhed skal vurderes og udvælges.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Evalueringsredskaber i dagtilbud
  © Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

  Evalueringsredskaber i dagtilbud

  Dette materiale sætter fokus på evalueringer, som understøttes af evalueringsredskaber, og tegner et billede af aktuel evalueringspraksis inden for dagtilbud.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Styrkede overgange - Erfaringsopsamling fra syv projekter om overgangen fra børnehave til SFO og skole
  © Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

  Styrkede overgange

  Syv projekter i seks kommuner arbejdede i en periode fokuseret med at skabe sammenhængende og lærerige forløb for børn i overgangen fra dagtilbud til SFO og skole. I materialet kan I finde inspiration til jeres egen praksis.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale