Person på puslebrik

  Implementering - udvikling af praksis

  Der findes mange teorier om – og konkrete værktøjer til – implementering. Det vigtigste er, at I som chefer og ledere skaber jer et overblik over centrale ”håndtag”. Samtidig skal I sætte fokus på, hvordan I bedst får involveret alle de fagpersoner, som står i centrum af forandringerne.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Elever ser koncentererede ud ved computer

  Effektiv kompetenceudvikling

  Kompetenceudviklingen skal sætte sit præg på den konkrete praksis – skabe transfer.
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Læringsmål for dansk

  Milepælsplaner som redskab til projektstyring

  Når man har formuleret mål og konkrete indsatser for et projekt, kan milepælsplanen skabe struktur over indsatser og aftaler undervejs. Milepælsplanen sikrer samtidig, at man styrer målrettet mod de mål, man har sat sig.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skolemøde

  Facilitering og gode dagsordener giver bedre møder

  Et godt udgangspunkt for et effektivt møde er en god dagsorden og en mødeleder, der hjælper deltagerne med at nå deres mål ved at styre processen for mødet.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Felter med tal

  Guide til arbejdet med forandringsmodellen

  Sådan får I mest ud af arbejdet med forandringsmodellen, som her gennemgås i en enkel version, som er relativt let at gå til.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Underviser og elever i rundkreds

  Sæt få, klare og fælles mål

  For mange mål på samme tid medvirker ofte til en stor spredning af indsatser og aktiviteter på flere områder. Det kan gøre det svært at se en tydelig effekt af de igangsatte indsatser og aktiviteter – og kan medføre, at både ledelse og medarbejdere kan miste fokus, ejerskab og opbakning til en forandrings- og udviklingsproces.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Underviser gestikulerer i samtalesituation

  Kotters ottetrinsproces

  Kotters ottetrinsproces illustrerer otte hyppigt forekommende og fundamentale fejl i organisatorisk forandringsarbejde. Kotter giver et bud på, hvordan fejlene kan undgås, når man vil skabe store forandringer.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleskilt

  Rød tråd fra politisk vision til skoledag

  Arbejdet med inklusion kræver fælles fodslag i hele ledelseskæden - fra politikere og forvaltningschefer til lederne og de enkelte medarbejdere. ”Inklusion skal gennemsyre alle de valg, vi træffer,” siger Anders-Peter Østergaard, der er direktør for Børn, Skoler, Familier og Kultur i Hillerød Kommune.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  En stak af gule ringbind

  Kvalitetsrapporter som styrings- og opfølgningsredskab - også for inklusion

  Kvalitetsrapporten er et velkendt status- og evalueringsværktøj, som bruges til at sikre systematisk dokumentation og samarbejde mellem lokale politikere, forvaltning og skoler om evaluering og udvikling af kvaliteten i folkeskolen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Elever poserer for kameraet

  Spørg brugerne, hvad de har brug for fra PPR

  Hvad har lærere og pædagoger egentlig brug for fra PPR? Det spørgsmål stiller PPR i Greve Kommune løbende og skræddersyr tilbuddene efter, hvad lærere, pædagoger og ledere af skoler og dagtilbud ønsker.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skolemøde

  Pejlemærker for udviklingen af PPR

  KLs syv pejlemærker, der viser hvordan, for udvikling af PPR, så funktionen bedst muligt understøtter inklusionsindsatsen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skolemøde

  Lær af jeres bedste praksis med Appreciative Inquiry

  Når en forvaltningschef eller skoleleder vil skabe mere inkluderende børnefællesskaber, er det en fordel at lade ledere og fagpersonale i fællesskab tage afsæt i at lære af deres bedste praksis.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Underviser i fokus

  PPR i Greve tilbyder hjælp i pakker

  Temapakker gør det mere overskueligt, hvad skoler og dagtilbud kan finde på hylderne hos PPR i Greve Kommune, når lærere og pædagoger har brug for støtte til at arbejde mere inkluderende.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Gruppesamtale over et bord

  De 5 faser i Appreciative Inquiry

  Appreciative inquiry bygger på fem faser: Fokuser, forstå, forestil, fastslå og frigør.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Mål og planer

  Mål og strategi - på skoleområdet

  Få, fælles og klare mål samt en tydelig strategi for, hvordan kommunen vil arbejde med virkeliggørelse af reformen, er vigtige skridt på vejen mod at skabe en folkeskole, hvor alle elever lærer mere, uanset deres baggrund og forudsætninger.
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lærere og børn

  Ledelse af forandringer smitter af på børnene

  Al forskning og erfaring siger, at god ledelse er afgørende, når der skal skabes udvikling og forankring af ny adfærd i organisationer. Og folkeskolereformen har gjort ledelsesopgaven endnu mere central – effekten kan aflæses på børnenes læring og trivsel.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Prioriteringsmodel

  Prioriteringsmodel

  Prioriteringsmodellen giver et overblik over behov for og effekt af kommunens enkelte indsatser.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skilt: Administration

  Helhed og sammenhæng i styringskæden

  Bevidst og målrettet styring spiller en helt afgørende rolle i inklusionsarbejdet. For at nå målet skal der styres efter både kommunens segregeringsgrad, børnenes faglighed og trivsel – og de decentrale aktører skal opleve sammenhæng mellem styring og visioner.
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  ledelsens syn på reformen

  Skoleledelse i folkeskolereformens første år

  Denne rapport er udarbejdet af SFI og har fokus på skoleledernes implementering og oplevelse af den nye folkeskole. Rapporten er baseret på besvarelser fra foråret 2011, efteråret 2013, foråret 2014 og foråret 2015. Desuden undersøges det pædagogiske personales syn på skoleledelse i 2014 og 2015 baseret på svar fra ca. 3.000-4.000 lærere.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Forældre
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Lærere
  © Ulrik Jantzen

  Skoleledelse

  Publikationer til skoleledelsen i forbindelse med folkeskolereformen, rapporter om pædagogisk ledelse, kvalitetsrapporter og social mobilitet.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer