Piger på legepladsen

  Metoder i tilsynet

  Af overenskomsten om undervisning skal fremgå, hvorledes tilsynsforpligtelsen udøves, herunder hvilke personer der varetager tilsynsopgaven.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Friske knægte

  Tilsynets tilrettelæggelse

  Tilsynet kan tænkes som et forløb, der indeholder forberedelse, gennemførelse og efterbearbejdning.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lærer
  grammatik

  Metoder og analyse

  Her finder du inspiration til danskfagets metoder og til analyse af tekster.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tegneredskaber

  Klassisk geometri

  Klassisk geometri bygger på konstruktioner med passer og lineal. Det er et emne der er smukt i sig selv, men det kan også indgå i AT og SRP fx i samarbejde med historie.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Netværk

  Metoder og modeller

  Sådan kan du også arbejde!
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Lærer
  grammatik

  Analyse - teori og metoder

  Her finder du teori og metoder, som kan bruges i undervisningen, f.eks. når I analyserer taler eller læserbreve
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tegning af forskellige dyr

  Kroppen – et forløb om modellering

  Kroppen hos dyr og mennesker kan danne udgangspunkt for et forløb, hvor modelbegrebet introduceres med et konkret udgangspunkt.
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Lærer
  Lyspærer på grøn baggrund. En pærer er elpære, de andre appelsinskiver

  Metode

  Her kan du finde især finde inspiration til innovativ metode og om mediefags overordnede metoder.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Grøn, abstrakt spiral

  Metode

  Inspiration til arbejde med metoder i engelskfaget.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Bevis

  Metoder

  Metoder i fransk
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Termer inden for videnskabelig metode

  Metoder - Spansk

  Øvelser, opgaver og materialer om metoder.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Lærer
  grammatik

  Metoder og analyse

  Her finder du inspiration til danskfagets metoder og til analyse af tekster.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tegning af elektrisk pære på en baggrund af skitser.

  Projekter i matematik

  En del af matematikundervisning skal består af projekter. I det følgende kan man læse om projekter generelt og finde inspiration til konkrete projekter til forskellige niveauer i undervisningen.
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Lærer
  Diagram lavet af seks segmenter

  Tematiske forløb

  Tematiske forløb er en spændende mulighed i matematikundervisningen. I det følgende kan man læse om forskellige typer af tematiske forløb og finde inspiration til konkrete forløb.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Biotopundersøgelse
  © Nykøbing Katedralskole

  Vandforløb

  Forløb i biologi og naturgeografi, hvor udgangspunktet er en ekskursion til en å-lokalitet, hvor det vil være muligt at lære eleverne om de forskellige metoder, der benyttes i de naturvidenskabelige fag.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer