Forsidebillede Havemanual
  © Madkulturen

  Havemanual

  Forsknings-informeret

  Denne skolehavemanual henvender sig til alle, der har interesse for at anlægge en skolehave som pædagogisk læringsrum. Manualen er inddelt i temaer som behandler råd og anbefalinger til drift og etablering af skolehaver samt konkret viden om havedyrkning.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  høst skolehaven

  Høstdag i skolehaven

  Forsknings-informeret

  Natur/teknologi: I dette forløb lærer eleverne om grøntsager, når de høstes i skolehaven.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Mariehøne

  Kampen i skolehaven

  Forsknings-informeret

  Natur/teknologi: I dette forløb lærer eleverne om skadedyr, nyttedyr, ukrudt og planternes konkurrence om lys, vand og gødning i faget.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  kartofler

  Kartoflen i skolehaven

  Forsknings-informeret

  Madkundskab: Undervisningsforløbet beskriver læringsmålstyret undervisning i faget i 4.-6. klasse, hvor der arbejdes med kompetenceområderne fødevarebevidsthed og madlavning.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Kompostbunke

  Kompost i skolehaven

  Forsknings-informeret

  Natur/teknologi: I dette undervisningsforløb lærer eleverne om kompostering og jordforbedring i skolehaven.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Køb og salg i Skolehaven

  Køb og salg i Skolehaven

  Forsknings-informeret

  Matematik: I dette forløb skal eleverne forholde sig til deres skolehave gennem et økonomisk og matematisk perspektiv. Elevernes skal lære, hvordan man skaber overskud.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Køb og salg i Skolehaven

  Lektion 1-2: Pris på grøntsager i supermarkedet

  Disse lektioner foregår i klassen eller i det lokale supermarked. Eleverne introduceres til forløbet, hvor de skal forsøge at tjene penge på deres grøntsager. I den forbindelse skal de finde priser på grøntsager i supermarkedet og på nettet med henblik på efterfølgende at forholde sig til priserne og estimere fortjenesten i deres bede i skolehaven.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Køb og salg i Skolehaven

  Lektion 11-12: Høst og udbytte

  I disse lektioner skal eleverne høste afgrøderne i skolehaven og dele dem op i poser med 1 kg eller 1 styk i hver. Når den reelle høst er kendt, skal eleverne kunne lave et mere præcist overslag over indtjeningen fra høsten. Disse lektioner kan eventuelt gennemføres i samarbejde med madkundskab og følges op af madlavning med en del af grøntsagerne i skolekøkkenet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Køb og salg i Skolehaven

  Lektion 13-14: Markedsdag

  Klassen afholder markedsdag med grøntsagerne fra høsten. Hver gruppe har sin egen bod.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Køb og salg i Skolehaven

  Lektion 15-16: Regnskab

  I disse lektioner skal eleverne lave regnskab over deres salg i skoleboden. Regnskabet skal efterfølgende sammenholdes med budgettet, og eleverne skal vurdere, hvordan de to passer i forhold til hinanden.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Køb og salg i Skolehaven

  Lektion 17-18: Evaluering

  Eleverne skal i disse lektioner vise, hvad de har lært gennem forløbet. Eleverne skal lave en statusrapport over gruppens salg og komme med forslag til forbedringer til en anden gang.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Udstykning af Skolehaven

  Lektion 1: Tegn skolehaven 1

  I denne lektion skal eleverne arbejde med at konstruere trekanter, firkanter og mangekanter, kun ved at kende sidelængder og diagonaler. Lektionen er en forberedelse til at konstruere kort over skolehaven senere i forløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Udstykning af Skolehaven

  Lektion 2: Tegn skolehaven 2

  I denne lektion skal eleverne bruge deres viden om konstruktion af mangekanter til at planlægge, hvad de har brug for af målinger fra skolehaven, når de i næste lektion skal derud. Klassens tanker fremlægges og finpudses til sidst i lektionen.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Køb og salg i Skolehaven

  Lektion 3-4: Hvad viser tallene?

  I disse lektioner skal eleverne bruge deres indsamlede oplysninger om grøntsager i butikker til at lave et estimat over, hvad de vil kunne tage for 1 styk eller 1 kg af deres forskellige grøntsager. Tallene skal desuden gøres klar til præsentation i næste lektion.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Udstykning af Skolehaven

  Lektion 3-4: Opmåling af Skolehaven

  I disse to lektioner skal eleverne i skolehaven og indsamle de målinger, de skal bruge for at kunne lave deres kort hjemme i klassen. En af metoderne til at gøre det er at lave en skitse over dyrkningsområdet og skrive mål på denne.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Køb og salg i Skolehaven

  Lektion 5-6: Hvad viser tallene? (Fremlæggelse)

  I disse lektioner skal eleverne fremlægge deres resultater af indsamlingen af priser på grøntsager. De skal desuden reflektere over prisen, og hvad der har indvirket på den.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Udstykning af Skolehaven

  Lektion 5: Konstruktion af kort over skolehaven

  I denne lektion skal eleverne først individuelt tegne et kort over dyrkningsområdet ud fra opmålingerne i skolehaven. Efterfølgende skal havegrupperne udarbejde forslag til opdeling af dyrkningsområdet, så alle havegrupper får samme dyrkningsareal. Et af forslagene skal vælges ud i næste lektion.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Udstykning af Skolehaven

  Lektion 6: Kåring af vinderforslag

  Grupperne fremlægger deres forslag til opdeling af dyrkningsområdet i skolehaven i bede, og klassen vælger det forslag, de synes, løser opgaven bedst. Derudover tegnes der mål ind på forslaget, der skal bruges som arbejdstegning under næste besøg i haven.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Udstykning af Skolehaven

  Lektion 7-8: Opdeling af jordområdet

  I disse to lektioner, som foregår i haven, skal dyrkningsområdet inddeles i bede som anvist på arbejdstegningen. Desuden skal eleverne planlægge og opmåle, hvor stort et areal de vil bruge til de forskellige afgrøder.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Køb og salg i Skolehaven

  Lektion 7-8: Vurdering af det kommende høstudbytte

  I disse lektioner skal eleverne indsamle informationer om deres grøntsager i bedene. De skal ud og lave målinger og tælle antallet af de forskellige afgrøder i deres bede. Informationerne skal de bruge, når de skal lave budget over det forventede udbytte i skolehaven.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale