Forsidebillede Havemanual
  © Madkulturen

  Havemanual

  Forsknings-informeret

  Denne skolehavemanual henvender sig til alle, der har interesse for at anlægge en skolehave som pædagogisk læringsrum. Manualen er inddelt i temaer som behandler råd og anbefalinger til drift og etablering af skolehaver samt konkret viden om havedyrkning.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Skolehaver

  Skolehaver - undervisningsforløb

  Undervisningsforløb hvor skolehaver er omdrejningspunktet i fagene dansk, matematik, natur/teknologi og madkundskab.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  kartofler

  Kartoflen i skolehaven

  Forsknings-informeret

  Madkundskab: Undervisningsforløbet beskriver læringsmålstyret undervisning i faget i 4.-6. klasse, hvor der arbejdes med kompetenceområderne fødevarebevidsthed og madlavning.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  skolehaven

  Smag på skolehaven

  Forsknings-informeret

  Madkundskab: Undervisningsforløbet beskriver læringsmålstyret undervisning i faget i 4.-6. klasse, hvor der arbejdes med kompetenceområderne fødevarebevidsthed og madlavning i skolehaven.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  bæredygtighed

  Bæredygtighed i skolen

  Forsknings-informeret

  Madkundskab: Undervisningsforløbet beskriver læringsmålstyret undervisning i faget i 4.-6. klasse, hvor der arbejdes med kompetenceområdet fødevarebevidsthed i skolehaven.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elev med agurk på kinderne

  Poesi i skolehaven

  Forsknings-informeret

  Dansk: Eleverne skal anvende deres sanselige erfaringer i at arbejde med poesi.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Såning i Skolehaven

  Såning i Skolehaven

  Forsknings-informeret

  Matematik: I dette forløb skal eleverne undersøge en masse forhold til det at så frø i skolehaven.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Skolehaven og matematik

  Skolehaver og matematik

  Forsknings-informeret

  At eleverne kan koble teori med praksis er målet for al god undervisning, og i forbindelse med faget matematik besidder skolehaven en unik mulighed for at opnå netop dette. Find undervisningsforløbene her.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Køb og salg i Skolehaven

  Køb og salg i Skolehaven

  Forsknings-informeret

  Matematik: I dette forløb skal eleverne forholde sig til deres skolehave gennem et økonomisk og matematisk perspektiv. Elevernes skal lære, hvordan man skaber overskud.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Køb og salg i Skolehaven

  Planlægning: Køb og salg i Skolehaven

  Her finder du overvejelser i forbindelse med materialevalg, arbejdsform, omfang, læringsmål, differentiering m.m. vedrørende forløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Køb og salg i Skolehaven

  Lektion 1-2: Pris på grøntsager i supermarkedet

  Disse lektioner foregår i klassen eller i det lokale supermarked. Eleverne introduceres til forløbet, hvor de skal forsøge at tjene penge på deres grøntsager. I den forbindelse skal de finde priser på grøntsager i supermarkedet og på nettet med henblik på efterfølgende at forholde sig til priserne og estimere fortjenesten i deres bede i skolehaven.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Køb og salg i Skolehaven

  Lektion 3-4: Hvad viser tallene?

  I disse lektioner skal eleverne bruge deres indsamlede oplysninger om grøntsager i butikker til at lave et estimat over, hvad de vil kunne tage for 1 styk eller 1 kg af deres forskellige grøntsager. Tallene skal desuden gøres klar til præsentation i næste lektion.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Køb og salg i Skolehaven

  Lektion 5-6: Hvad viser tallene? (Fremlæggelse)

  I disse lektioner skal eleverne fremlægge deres resultater af indsamlingen af priser på grøntsager. De skal desuden reflektere over prisen, og hvad der har indvirket på den.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Køb og salg i Skolehaven

  Lektion 7-8: Vurdering af det kommende høstudbytte

  I disse lektioner skal eleverne indsamle informationer om deres grøntsager i bedene. De skal ud og lave målinger og tælle antallet af de forskellige afgrøder i deres bede. Informationerne skal de bruge, når de skal lave budget over det forventede udbytte i skolehaven.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Køb og salg i Skolehaven

  Lektion 9-10: Budget

  I disse lektioner skal eleverne lave en model af virkeligheden i form af et budget. Oplysningerne til budgettet har eleverne fra tidligere lektioner og fra det forudgående arbejde i haven med at så og finde informationer om afgrøderne.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Køb og salg i Skolehaven

  Lektion 11-12: Høst og udbytte

  I disse lektioner skal eleverne høste afgrøderne i skolehaven og dele dem op i poser med 1 kg eller 1 styk i hver. Når den reelle høst er kendt, skal eleverne kunne lave et mere præcist overslag over indtjeningen fra høsten. Disse lektioner kan eventuelt gennemføres i samarbejde med madkundskab og følges op af madlavning med en del af grøntsagerne i skolekøkkenet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Køb og salg i Skolehaven

  Lektion 13-14: Markedsdag

  Klassen afholder markedsdag med grøntsagerne fra høsten. Hver gruppe har sin egen bod.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Køb og salg i Skolehaven

  Lektion 15-16: Regnskab

  I disse lektioner skal eleverne lave regnskab over deres salg i skoleboden. Regnskabet skal efterfølgende sammenholdes med budgettet, og eleverne skal vurdere, hvordan de to passer i forhold til hinanden.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Køb og salg i Skolehaven

  Lektion 17-18: Evaluering

  Eleverne skal i disse lektioner vise, hvad de har lært gennem forløbet. Eleverne skal lave en statusrapport over gruppens salg og komme med forslag til forbedringer til en anden gang.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Udstykning af Skolehaven

  Udstykning af Skolehaven

  Forsknings-informeret

  Matematik: I dette forløb bliver eleverne inddraget i fordelingen af dyrkningsområdet i skolehaven, og de oplever, hvordan matematikken kan kvalificere deres løsninger af forskellige praktiske problemer.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale