Elever ser på guldfisk

  Forskellige undervisningsformer i skoledagen

  I folkeskolen kan undervisningen have mange forskellige varianter og former. Her kan du læse om forskellige undervisningsformer, der blandt andet rummer bevægelse, it og undervisning uden for klasselokalet
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Dreng spiller violin

  Eksempler på understøttende undervisning

  Den understøttende undervisning er baseret på, at der er mange måder at lære på samt at det skal være muligt for den enkelte elev at fordybe sig fagligt. Her præsenteres en række konkrete eksempler på hvordan den understøttende undervisning kan finde sted
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Skoleelev der vinker

  Formål

  Ud over at fremme folkeskolens fag og formål skal samarbejdet også fremme den lokale sammenhængskraft og bidrage til elevernes kendskab til foreningslivet og dets muligheder.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Hvad siger lovgivningen?

  Hvad siger lovgivningen?

  Den åbne skole skal bidrage til større inddragelse af det omgivende samfund.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Elev med kontrabas

  Forpligtende samarbejder

  Forpligtelse til at søge samarbejder i den åbne skole er gensidig for så vidt angår kommunale musik- og billedskoler.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Lyttende elever

  Hvem kan undervise?

  Andre end ansatte ved kommunens skolevæsen kan i begrænset omfang varetage undervisningsopgaver i folkeskolen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Musikskole

  Fri til undervisning i musik og eliteidræt

  En elev kan i begrænset omfang opfylde sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i en kommunal musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Sydskolens elever deltager i motionsløb
  © Sydskolen, Vig

  Sydskolen: Den åbne skole giver inspiration til arbejdet med bevægelse

  Skolerne kan styrke arbejdet med bevægelse ved at samarbejde med foreningslivet. Idrætsorganisationer kan fx klæde elever på som trænere og rollemodeller, der kan motivere de yngre elever.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Forvaltning
  Fablab procesmodel
  © Aarhus Universitet

  Opsummering af forskning og viden

  Her kan du læse om erfaringer med den åbne skole.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Børn der venter på vikingemarked
  © Nynne Bojsen Faartoft/Nationalmuseet

  De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag - 2014

  Inspirationskatalog til arbejdet med folkeskolereformen fra EVA. Her kan du finde 12 skolers erfaringer med at åbne skolen for det omgivende samfund.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Aktive skoleelever

  Den åbne skole

  Ministeriets inspirations- og vejledningsmateriale om den åbne skole.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleledelse
  Børn der danser

  Hvad er den åbne skole?

  Den åbne skole er inddragelse af og samarbejder med det omgivende samfund.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleledelse
  Musikundervisning

  Hvad kendetegner den åbne skole?

  Den åbne skole skal bidrage til samspil med nærområdet og skabe mulighed for andre typer af læreprocesser.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Drenge skyder fodbold afsted

  Udvidelse af læringsrum

  Elevernes læringsrum udvides og styrkes ved at mobilisere ressourcerne i lokalsamfundet.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleledelse
  Netværk

  Netværksledelse og – organisering

  Understøt netværk og relationer med et fagligt indhold i lokalsamfundet
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Netværksmøde

  Rammesætning af partnerskab

  Ressourceallokering til at understøtte partnerskaber og samarbejde.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleledelse
  Dialog

  Forpligtende samarbejde

  Skolelederen skal samarbejde med det lokale samfund, ungdoms- og musikskoler, foreninger, kulturinstitutioner, ungdomsuddannelserne- og erhvervsvirksomheder mv. med henblik på at støtte elevernes læring og trivsel.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleledelse
  Virksomhed fra luften

  Skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen

  Materialer: Karrierelæringsunderstøttende skole-virksomhedssamarbejde • Forskellige typer af skole-virksomhedssamarbejder • Praksiseksempler
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Praktikant

  Hvad er skole-virksomhedssamarbejde?

  Formålet med skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Praktikant

  Hvad kendetegner et godt skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen?

  Forvaltningen kan støtte skolerne til et godt skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning