Mobiltelefon med klaptræ

  I George Lucas' fodspor

  Helhedorienteret og tværfagligt forløb som med brug af film lærer eleverne om to vigtige områder inden for dokumentation.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Materialet Den Røde Tråd

  Planlægningsværktøj til helhedsorienteret undervisning

  Materialet ”Den røde tråd” består af en vejledning, teambrikker og en orienteringstavle. Det er udarbejdet til at understøtte lærerteams på erhvervsskolerne i deres planlægning af den helhedsorienterede undervisning. Hent materialet her.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Lærer
  Sundhed, motion og trivsel
  © Stig Guldberg, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) - Metropol

  Sundhedsuge på Selandia

  I sundhedsprojektet lærer eleven om samfundsmæssige forhold, der er af betydning for elevens kommende arbejdsliv og personlige liv. Eleven opnår en helhedsforståelse af sundhedsbegrebet i arbejdsmæssige, samfundsmæssige og personlige sammenhænge. Eleverne skal beskrive, belyse og præsentere et sundhedsrelateret emne. Elever, som har valgt samme projektemne, samarbejder om at skabe produktet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Hvad, Hvorfor, Hvornår, Hvor, Hvem, Hvordan

  Sundhedsuge på Selandia – Planlægning

  Sundhedsugen er planlagt som et helhedsorienteret, tværfagligt og praksisnært læringsforløb.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever i samspil
  © NCE, Metropol

  Sundhedsuge på Selandia – Gennemførelse

  Elevernes fremlæggelsen skal indeholde informationer, der gør de andre elever i stand til senere at kunne vælge branche og fag og til at kunne forstå, hvad det enkelte fag indeholder samt hvilke muligheder og krav, der er i den enkelte uddannelse og branche.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Evaluering og forskning

  Sundhedsuge på Selandia - Afsluttende evaluering

  I den afsluttende evaluering vurderes elevens læringsudbytte i forhold til de tegn på læring, som tidligere blev opstillet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever
  © Syddansk Erhvervsskole

  Street Food

  Dette læringsforløb gennemføres som et helhedsorienteret, differentieret, tværfagligt og praksisnært projekt ved grundforløb 2 for gastronomer på Syddansk Erhvervsskole. Eleverne skal, i grupper af fire, åbne en bod med salg af Street Food.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever
  © Syddansk Erhvervsskole

  Street Food - Rødt projekt

  Overalt i verdenen dukker disse markeder op med de flotteste restaurant vogne, busser, skure og hytter, hvorfra der sælges den lækreste mad fremstillet af de bedste råvarer og tilberedt af de dygtigste kokke. Det er nu din opgave at åbne en Street Food restaurant 5 dage i uge 41.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever
  © Syddansk Erhvervsskole

  Street Food - Gult projekt

  Overalt i verdenen dukker disse markeder op med de flotteste restaurant vogne, busser, skure og hytter, hvorfra der sælges den lækreste mad, fremstillet af de bedste råvarer og tilberedt af de dygtigste kokke, Det er nu din opgave at åbne en Street Food restaurant 5 dage i uge 41.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever
  © Syddansk Erhvervsskole

  Street Food - Grønt projekt

  Overalt i verdenen dukker disse markeder op med de flotteste restaurant vogne, busser, skure og hytter, hvorfra der sælges den lækreste mad, fremstillet af de bedste råvarer og tilberedt af de dygtigste kokke, Det er nu din opgave at åbne en Street Food restaurant 5 dage i uge 41.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Helhedsorienteret undervisning - hæfte

  Inspirationshæfte: Helhedsorienteret undervisning

  Inspiration til at planlægge og gennemføre Helhedsorienteret undervisning.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Flow i undervisningen

  Fleksibel og dynamisk flow læring

  På CELF er lærere og ledelse i gang med at udvikle et koncept om dynamisk flow læring. Meningen er, at eleverne ikke skal stoppes i deres læring bare, fordi de skal skifte fag, skifte klasse eller skifte lærer. De skal heller ikke stoppes i deres uddannelse, blot fordi der er for få elever til at uddannelsen kan gennemføres. Konceptet om dynamisk flow læring indeholder overvejelser over anvendelse af digitale platforme i undervisningen, sammenhænge mellem teori og praksis, en ny lærerrolle og en ny organisering.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  Elever tilbereder mad over bål
  © Helle Lind

  Bornholm er unik

  Inspiration til et flerfagligt forløb på fagretningen 'Mad med Oplevelser' - med fokus på natur og regional madkultur.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever beregner omsætning fra deres lunchbox pop-up café
  © Campus Bornholm

  Lunchbox – afsluttende evaluering

  Forløbet slutter med afvikling af selve pop-upcaféen og overrækkelse af overskuddet til den valgte organisation.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever afvikler deres popup-café på grundforløb 1 på en merkantil fagretning
  © Campus Bornholm

  Lunchbox – Gennemførelse

  Gennemfør forløbets aktiviteter med afsæt i de opstillede læringsmål fra planlægningsfasen.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever forbereder plakater til deres popup-café på grundforløb 1 på en merkantil fagretning
  © Campus Bornholm

  Lunchbox – Planlægning

  Planlæg forløbet med afsæt i elementerne elevforudsætninger, læringsmål, tegn på læring og eventuelt løbende evaluering.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever afvikler pop-up café som afslutning på deres Lunchbox-projekt på grundforløb 1
  © Campus Bornholm

  Lunchbox – Pop-up café på en merkantil fagretning på grundforløb 1

  På dette tværfaglige forløb laver eleverne en pop-up café med salg af juice og sandwiches til privatkunder og virksomheder i det lokale indkøbscenter. Overskuddet doneres til velgørenhed i lokalområdet, og eleverne er selv med til at vælge, hvem pengene skal gå til.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  GF1 elever fra Vestfyns til præsentation i banken
  © Vestfyns

  Opstart af butik – et tværfagligt forløb på grundforløb 1

  Eleverne lærer om processerne lige fra SWOT-analyse til budget og firmaprofil i dette helhedsorienterede læringsforløb på grundforløb 1 på de merkantile erhvervsuddannelser.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever tilbereder mad over bål
  © Helle Lind

  Regional madkultur

  Inspiration til et flerfagligt forløb på grundforløb 1 med fokus på natur og regional madkultur.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Traktor
  © Skyfish.com

  Økologi - et samarbejde mellem landbrugs- og kokkeuddannelsen

  Et projektorienteret undervisningsforløb på første halvdel af GF1 på det erhvervsfaglige hovedområde " Fødevarer, jordbrug og oplevelser"
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer