14462_.jpg

  Elevorganisationer (For gymnasieelever og kursister)

  Er du stx'er, hf’er eller IB’er? Så er du repræsenteret af DGS. Htx-elevernes organsation er EEO - Erhvervsskolernes Elevorganisation. Hhxerne er i LH - Landssammenslutningen af Handelsskoleelever.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elev
  Kursist
  Illustration af fire sammenhængende læringsmiljøer som gør det pædagogiske grundlag levende
  © Selandia CEU

  Lever skolens fælles didaktiske og pædagogiske grundlag i din undervisning?

  Spørg eleverne! Gennem formativ evaluering involveres eleverne i levendegørelse af det didaktiske og pædagogiske grundlag i undervisningen. Selandia CEU anvender en evalueringspraksis, som udfordrer elever og lærer, lærerteam og ledelse i forhold til løbende udvikling af undervisningen. Aspekt R&D har udviklet softwaren Response, som anvendes til den formative evaluering.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer