1.	Vidensnotat/Videnspapir

  Vidensnotat

  Ønsker du viden og indsigt i, hvad forskningen siger om bevægelse, kan det være en hjælp og støtte at læse vidensnotatet, som kobles sammen med praksiseksempler.
  Indholdstype: 
  Andet
  Bevægelse

  Bevægelsesglæde

  Et pædagogisk og didaktisk redskab i arbejdet med bevægelse og trivsel, hvor der er flere bevægelsesglæder på spil, og hvor de hver især rammer eleverne forskelligt.
  Indholdstype: 
  Andet
  bevægelse i udskolingen

  Værktøj til egenanalyse

  Tag udgangspunkt i selvevalueringsredskabet i forhold til skolens eller kommunens arbejde med at skabe en bevægelseskultur.
  Indholdstype: 
  Andet
  blyantsafhak i bokse

  Feedback og evaluering

  Viden og forskning om feedback og evaluering i henhold til undervisning.
  Indholdstype: 
  Andet
  Eud-reform
  © Ulrik Jansen

  Didaktik og læring

  Viden og forskning om metoder og redskaber, pædagogik og didaktik samt øvrige rapporter om didaktik og læring
  Indholdstype: 
  Andet
  EU
  © EU-huset

  Samfundsfag - viden og forskning

  Opsamlinger fra forskellige videns og forskningsprojekter og hovedresultater med relevans for samfundsfag.
  Indholdstype: 
  Andet
  sæt udskolingen i bevægelse

  Om kampagnen "Bevægelse i udskolingen"

  Kampagnen har til formål at klæde lærere, pædagoger, ledere og kommuner bedre på til at implementere bevægelse i udskolingen. Der bliver sat fokus på variation, motivation og elevinddragelse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Bevægelse integreret

  Oplæg fra temadagen om 'Bevægelse som didaktisk og pædagogisk redskab'

  Se hele oplægget om didaktik og bevægelse med Claus Ottesen samt oplægget om variation og bevægelse med Signe Bøtter Jensen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Unge der smiler og bevæger sig sammen

  Oplæg fra temadagen om 'Udskolingen i bevægelse i den åbne skole'

  Se hele oplægget om aldersrelateret træning i succesoplevelser i udskolingen med Mads Windsløv Wied og oplægget om kropslig dannelse med Niels Grinderslev.
  Indholdstype: 
  Andet
  Bevægelse

  Temadage om bevægelse i udskolingen

  Her på siden findes interview med oplægsholderne fra temadagene til inspiration i arbejdet med bevægelse i den fagfaglige undervisning, trivselsdelen og ikke mindst i idrætsundervisningen og i samarbejdet med den åbne skole.
  Indholdstype: 
  Andet
  fingre på tastatur

  Pædagogisk it

  Viden og forskning om pædagogisk it i undervisningen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Kvinde foran en tavle
  © SFI

  Organisering og ledelse

  Viden og forskning om organisering og ledelse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Refleksionsskrivning

  Viden og forskning om sproglig udvikling

  Nyeste viden på området sproglig udvikling, tosprogede og ordblindhed.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever i lektiecafe

  Viden og forskning

  Oversigt over videns- og forskningspublikationer med relevans for FVU-området
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Træ og uddannelse

  Erhvervsuddannelsesreformen

  Viden og forskning om erhvervsuddannelsesreformen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Italiensk middelalderborg i tåge
  © Pexels.com

  Historie - viden og forskning

  Opsamlinger fra forskellige videns og forskningsprojekter og hovedresultater med relevans for historie.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Biotopundersøgelse
  © Nykøbing Katedralskole

  Biologi - viden og forskning

  Opsamlinger fra forskellige videns og forskningsprojekter og hovedresultater med relevans for biologi.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Børn der løber

  Idræt - viden og forskning

  Opsamlinger fra forskellige videns og forskningsprojekter og hovedresultater med relevans for idræt.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  872496_.jpg

  Musik - viden og forskning

  Opsamlinger fra forskellige videns og forskningsprojekter og hovedresultater med relevans for musik.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Udstødning fra bil

  Natur/teknologi - viden og forskning

  Opsamlinger fra forskellige videns og forskningsprojekter og hovedresultater med relevans for Natur og teknologi.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer