Tal

  Matematisk forståelse

  Viden og forskning om matematik og talforståelse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Digitale læringsplatforme

  Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler

  Viden og forskning om implementering og anvendelse af digitale læringsplatforme på 15 danske folkeskoler. Projektets medarbejdere har sammen med det pædagogiske personale udviklet meningsfulde tilgange til arbejdet med læringsplatforme.
  Indholdstype: 
  Andet
  Digitale læringsplarforme

  Om projektet “Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler”

  Rapporten formidler resultater og erfaringer fra forskningsprojektet “Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler”
  Indholdstype: 
  Andet
  Digitale læringsplarforme

  Delrapport 1: International forskningslitteratur om anvendelsen af digitale læringsplatforme

  Review af international forskning inden for brug af digitale læringsplatforme i skoler, hvor temaerne i: Implementering, kompetenceudvikling og elevers læring er centrale. Undersøgelsen danner udgangspunkt for resten af projektet.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Digitale læringsplarforme

  Delrapport 2: Fremtidsværksted, brugerindflydelse og ejerskab i brug af læringsplatforme

  En undersøgelse med udgangspunkt i en ‘Participatory design’ metode, hvor fremtidsværksted og designeksperimenter i videreudviklingen af læringsplatformen på en konkret skole.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Digitale læringsplarforme

  Delrapport 3: Designviden og -eksperimenter som afsæt for brugerinddragende implementering af læringsplatforme

  Projektets erfaringer med at inddrage det pædagogiske personale i designeksperimenter, ved at gøre brug af den designviden der allerede foreligger hos det pædagogiske personale.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Digitale læringsplarforme

  Delrapport 4: Læringsplatformene i pædagogisk og didaktisk praksis: Potentialer og barrierer

  En undersøgelse af, hvordan skolerne anvender læringsplatformen i pædagogisk praksis. Der blev identificeret 6 forskellige slags indsatser med pædagogisk fokus.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Digitale læringsplarforme

  Delrapport 5: Teknologianvendelse og interaktioner med eksisterende praksisser

  Det pædagogiske personales oplevelse af læringsplatformens muligheder, herunder platformens kompatibilitet med personalets eksisterende digitale og pædagogiske praksisser.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Papirbunker

  Delrapport 6: Teknisk rapport med data om brug af læringsplatforme

  Teknisk rapport som opsummerer resultaterne fra to surveys i projektet "Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler".
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kvinde foran en tavle
  © SFI

  Organisering og ledelse

  Viden og forskning om skoleledelse og pædagogisk ledelse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Lærer og elev kommunikerer

  Sproglig forståelse

  Viden og forskning om skrivning, læsning og tosprogede.
  Indholdstype: 
  Andet
  Gymnasieklasse i Nuuk
  © Hanne Heimburger

  Grønland i grundskolens undervisning

  Find ressourcer og faglig inspiration til grundskoleundervisning i grønlandske emner.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  wordle

  Fag

  Viden og forskning relateret til de enkelte fag.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Elev lærer med iPad
  © Løgstør Skole

  Pædagogisk it

  Viden og forskning om pædagogisk it i undervisningen.
  Indholdstype: 
  Andet
  en dansktime

  Didaktik og læring

  Viden og forskning om metoder og redskaber, pædagogik og didaktik, understøttende undervisning samt øvrige rapporter om didaktik og læring.
  Indholdstype: 
  Andet
  U-dal på Færøerne
  © Laust Wium Olesen

  Færøerne i grundskolens undervisning

  Find materialer til grundskoleundervisning i færøske emner.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  blyantsafhak i bokse

  Feedback og evaluering

  Viden og forskning om feedback og evaluering i henhold til undervisning.
  Indholdstype: 
  Andet
  Parat til uddannelse

  Kompetenceudvikling

  Viden og forskning om kompetenceudvikling for undervisere, ledelse og pædagoger.
  Indholdstype: 
  Andet
  Foto af tidslinje

  Rapporter og analyser fordelt efter årstal

  Her er rapporter og analyser fordelt efter årstallene 2013-2018.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Trivselsmåling

  Trivsel og inkluderende læringsmiljøer

  Viden og forskning om elevers alsidige udvikling, dannelse og sociale kompetencer, fagligt udsatte børn samt forældreinddragelse.
  Indholdstype: 
  Andet