Skilt med teori og praksis skrevet på

  AT - samfundsfag

  Denne side indeholder ideer og tips til undervisning i AT (Almen Studieforberedelse). Der findes forslag til emner inden for de givne eksamensområder, materiale som uddyber læreplanens forskellige krav og forslag til arbejde med samfundsfaglig metode
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  længsel

  AT-2018 Samfundsfag

  Samfundsfag kan indgå på mange måder i årets AT-emne: alternativer - ideer til forandring og fornyelse. Samfundsfag er det fag der på den ene side beskæftiger sig med hvordan samfundet er organiseret og hvordan det fungerer. Samtidig er man i faget altid opmærksom på de politiske valg, som beslutningstagere og borgere er stillet overfor mellem alternative muligheder og udviklingsstrategier
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer