Celle

  Bioteknologisk undersøgelse af biodiversitet

  Forløbet omhandler biodiversitet i et økosystem og undersøgelse af økosystemer med en bioteknologisk metode. Der arbejdes eksperimentelt med PCR og med undersøgelse af et økosystem. Der udarbejdes skriftlige produkter i form af en rapport og en skriftlig opgave. Niveau: Bioteknologi A, fx i 2g eller 3g.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever i DNAlab på Statens Naturhistoriske Museum
  © Christian Mailand

  DNA & liv - biodiversitet og molekylærbiologi

  Medbring en vandprøve til Statens Naturhistoriske Museums DNAlab og vær med til at kortlægge udvalgte ferskvandsdyr i Danmark.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  736787_.jpg

  Forløb om regnskoven

  Et tværfagligt forløb om regnskoven, der giver eleverne viden om vejrforhold, arv og miljø samt grundstoffer og kemiske reaktioner.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Fugl,

  Beskriv naturen med en app

  Et værktøj til fotodokumentation og noter om naturen.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  7043_.jpg

  Det Europæiske Miljøagentur

  Miljøbeskrivelser fra Det Europæiske Miljøagentur.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Et piktogram med forslaget til verdensmål nr. 15
  © Verdens bedste nyheder

  Verdensmål og krybskytteri i Kenya

  Undervisningsforløbet "Verdensmål og krybskytteri i Kenya" er et flerfagligt undervisningsforløb, der beskriver læringsmålstyret undervisning i fagene dansk, geografi, biologi, matematik, engelsk, dansk og drama som valgfag i 7.-9. klasse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Skole med udeareal

  Forbedring af Biodiversiteten på min skole

  Eleverne skal bruge deres viden til at finde frem til en indsats, som vil give et mere mangfoldigt plante- og dyreliv på skolens område.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Et billede med 17 piktogrammer, der handler om de 17 nye verdensmål
  © Verdens bedste nyheder

  Naturgeografi: FN’s verdensmål - Bæredygtige tiltag i Kenya

  Forløbet tager afsæt i filmen ”The A Team” – én af Danidas Verdensfilm fra 2014 – og fokuserer på koblinger mellem Kenyas befolkningsudvikling, udnyttelse af naturgrundlaget og bæredygtig udvikling.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  17 piktogrammer med de nye verdensmål
  © Verdens bedste nyheder

  Dansk: Debatindlæg om krybskytteri

  Dokumentarfilmen "The A Team" danner i denne aktivitet udgangspunkt for at beskæftige sig med kompetenceområdet Fremstilling/Fremstilling i dansk i 7.-9. klasse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Nældens takvinge

  Forbedring af Biodiversiteten på min skole - Planlægning

  Planlæg forløbet med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Honningbi

  Forbedring af biodiversiteten på min skole - Evaluering

  Lærer og elever evaluerer forløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  naturbeskyttelse1200.jpg

  AT-2017 Biologi: Menneskets forhold til naturen

  Inspiration til hvordan biologifaget kan indgå i elevernes AT-projekt.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Jorden har slået revner

  EarthViewer, pladetektonik og andre verdensomspændende fænomener

  Med EarthViewer kan eleverne bl.a. arbejde med hvordan jordens skorpe består af forskellige “plader” der bevæger sig i forhold til hinanden. Men der er også andre spændende muligheder.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Prøvesituation

  Eksempler på opgaver til mundtlig prøve i Bioteknologi A

  Prøveopgaverne tager udgangspunkt i temaer fra undervisningen, som man kan forestille sig at holdet har modtaget undervisning i, og understøtter den nye læreplan og vejledning for faget.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kelp
  © Peter Bondo

  Livsbetingelser i Arktis (6)

  Arktis er den del af den nordlige halvkugle, hvor gennemsnitstemperaturen i den varmeste måned (juli) er under 10 – 12 °C. Befinder man sig i Grønland i vinterhalvåret, oplever man store mængder sne, kulde og mørke, men heldigvis også frostklart vejr og nordlys. Om sommeren oplever man lyse nætter. Nord for Polarcirklen, der krydser Grønland ca. 1/3 oppe i landet, er der midnatssol om sommeren. Jo nærmere man kommer Nordpolen, jo større forskel er der på lyset og årstiderne.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Rensningsanlæg

  Miljøteknik - Spildevand

  Forløb til bioteknologi htx om mikroorganismers opbygning, rensning af spildevand og hormonforstyrrende stoffer. Læreroplæg, eksperimenter og litteraturhenvisninger. Omfang: 22 timer.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Solsort_COLOURBOX808221.jpg

  Undersøgelse af naturområdet omkring skolen

  Lær at indsamle og bestemme dyr og planter, og at måle lys-, fugtigheds- og temperatur med digitale eller analoge måleinstrumenter. Lær desuden at sammenholde forekomsten af organismerne med de målte kårfaktorer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Et piktogram, der omhandler det nye verdensmål nr. 7.
  © Verdens bedste nyheder

  Regionalgeografisk analyse af Kenya (lektion 1&2)

  Eleverne introduceres til det samlede forløb. Forskellige relevante begreber som fx bæredygtighed, FN’s verdensmål og regionalgeografisk analyse bringes på banen, og eleverne påbegynder det regionalgeografiske analysearbejde.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Et fotografi af et solcelleanlæg
  © Mirrors for a solar power plant af Alex Lang (Flickr – Creative Commons)

  Fra sol til elektricitet - Gennemførelse: Lektion 1 og 2

  Beskrivelse af gennemførelsesdelen for lektion 1 og 2 med afsæt i en lektionsplan.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale