send videre6-1200_0.jpg

  Design

  Design er et begreb for såvel processen fra ide til færdigt produkt, som det er et begreb for hvilke udtryk det færdige produkt signalerer; hvordan produktet er fremstillet ud fra kravene til form, funktion m.m.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Årsplansovervejelser i håndværk og design

  Årsplanlægning i håndværk og design

  En årsplan i faget håndværk og design tager udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål samt de rammer, der er om faget og holdet/klassen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Håndværk og design
  © Irene Egeskov Andersen

  Pilotprojekter om håndværk og design

  Henvisninger til projektbeskrivelser om håndværk og design
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Arne Jacobsen stol

  Professionelle designprocesser

  Eleverne i skolen arbejder naturligvis på andre måder end de professionelle designere. Alligevel kan det give mening at se hvordan de arbejder med deres design, ligesom det er muligt at besøge steder med særlige undervisningstilbud om design.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Mange armbånd med perlebroderi. Hænder mødes i midten
  © Irene Egeskov Andersen

  Håndværk og design inviterer til tværfagligt samarbejde

  Lad håndværk og design være omdrejningsfaget i et fagsamarbejde.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Ikon for vejledning

  Vejledning for faget håndværk og design

  På denne side finder du læsevejledninger for faget håndværk og design. Vejledningen indeholder blandt andet en beskrivelse af undervisningens tilrettelæggelse og indhold og en uddybning af fagets kompetenceområder.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  pige_1.jpg

  Håndværk og design - nyt fag i skolen

  Der indføres et nyt fag håndværk og design, der erstatter sløjd og håndarbejde.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Læreren foreviser en teknik for eleverne
  © Irene Egeskov Andersen

  Lærerrollen i håndværk og design - den kreativitetsbefordrende lærer?

  Hvordan kan lærerens rolle være i håndværk og design?
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  faglige fora.jpg
  © Colourbox

  Faglige fora og tidsskrifter, håndværk og design

  En række faglige foreninger og tidsskrifter kan have interesse for undervisere i håndarbejde, sløjd og håndværk og design.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Kursist
  Lærerstuderende
  Tandhjul

  Håndværk og design - Fælles Mål, læseplan og vejledning

  På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget håndværk og design.Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  spåner.jpg
  © Colourbox

  Når klokken ringer - 2014

  ”Når klokken ringer - branchevejledning om fysisk arbejdsmiljø i grundskolen og det almene gymnasium” oplyser om krav, normer, standarder og god kutyme i forbindelse med byggeri og indretning af faglokaler. Hæftet kan bruges som opslagsværk for de lærere, der underviser i lokaler, hvor der stilles særlige krav til sikkerhed. Samtidig kan vejledningen bruges af skolens ledelse i forbindelse med indkøb, indretning, vedligeholdelse af bygninger mv. og på forvaltnings- og projekteringsniveau, når der skal bygges nyt eller renoveres.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Designproces
  © Mette Jørgensen

  Designprocesser - eksempler

  Hvad er en designproces? I denne tid bliver ord som design, designprocesser, idéudvikling, kreativitet, innovation, iværksætterri og entreprenørskab brugt ofte. Men hvad ligger der bag ordene og hvordan beskriver man fx. designprocesser?
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tandhjul

  Fælles Mål

  Fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for Håndværk og design.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Barkstrimler lagt op i to-to kipper flet.
  © Irene Egeskov Andersen

  Andre flettematerialer - eksempler

  Der er flettematerialer overalt.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Rundfletning

  Flet - teknikker og materialer

  Flet er et facinerende håndværk, som kan udføres i mange forskellige materialer.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Juletræ collageteknik - stof og broderi
  © Irene Egeskov Andersen

  Jul

  Julen er et tidspunkt på året, hvor det er oplagt at inddrage traditioner. Og måske rokke lidt ved disse.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Syede monstre på en borg lavet af træ
  © Irene Egeskov Andersen

  Figurer fortæller

  Figurer, produceret i håndværk og design, gives liv m.m. gennem et samarbejde med sproglige fag.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  En hjerne med ideer sender pil afsted mod målet

  Innovation og redesign

  Materiale bestående af seks korte film, der fungerer som inspiration og lærervejledning til at arbejde med innovation og bæredygtighed i håndværk og design. Idegenereringsmetoderne vil også kunne anvendes i andre sammenhænge.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Vikingehåndværker

  Materiel kultur - Ideer til inddragelse af den materielle kultur

  Den materielle kultur er bl.a. vores omgivelser lokalt og globalt, før og nu. Materiel kultur er konteksten for enhver design- og håndværksopgave.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Kursist
  Lærerstuderende
  Pædagogisk personale
  Drager flyver i luften

  Ideer til tværfaglige emner

  Overordnede emner kan belyses fra mange fagvinkler.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale