matematiske formler

  Dit barn lærer faget gennem sproget

  Fagsprog kan generelt være sværere at forstå end hverdagssprog. Det gælder også, når dit barn skal lære fag i skolen. Men det er også gennem dette særlige fagsprog, at dit barn lærer faget. Derfor skal alle børn have hjælp af deres lærer og deres forældre og kammerater til at forstå og bruge det fagsprog, der er særligt for det enkelte fag.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Tysk i 8. - 9. klasse

  Undervisningen i tysk er inddelt i to trinforløb (5.-7. og 8.-9. klasse), som eleverne skal følge. Faget er et udtræksfag i den humanistiske pulje, og det kan trækkes som enten mundtlig eller skriftlig 9.-klasseprøve.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Fransk 8. - 9. klasse

  Undervisningen i fransk er inddelt i to trinforløb (5.-7. og 8.-9. klasse), som eleven skal følge.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Filmkundskab i 7.-9. klasse

  Filmkundskab er et etårigt valgfag og kan vælges mellem 7.-9. klasse. Eleven kan efter eget ønske vælge valgfaget på flere klassetrin. Hvis eleven vælger faget i 9. klasse, skal faget indgå i den obligatoriske projektopgave.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Samfundsfag i 8. - 9. klasse

  Undervisningen i samfundsfag er inddelt i et trinforløb (8.-9. klasse), som eleven skal følge.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Drama som valgfag i 7.-9. klasse

  Drama som valgfag er etårigt og kan placeres i 7.-9. klasse. Eleven kan efter eget ønske vælge valgfaget på flere klassetrin. Hvis eleven vælger faget i 9. klasse, skal faget indgå i den obligatoriske projektopgave.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Madkundskab i 4.-7. klasse

  Faget madkundskab er et minimum etårigt obligatorisk fag i folkeskolen, som placeres i hele eller halve årsforløb fra 4.-7. klasse.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Kristendomskundskab i 4. - 6. klasse

  Undervisningen i kristendomskundskab er inddelt i tre trinforløb (1.-3., 4.-6. og 7.-9. klasse), som eleven skal følge.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Idræt i 3. - 5. klasse

  Undervisningen i idræt er inddelt i fire antal trinforløb (1.-2., 3.-5., 6.-7. og 8.-9. klasse), som eleven skal følge.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Færdselslære i børnehaveklassen - 3. klasse

  Færdselslære er et obligatorisk emne. Det betyder, at det ikke har tillagt et selvstændigt timetal, men indgår som et emne i undervisningen i folkeskolens obligatoriske fag. Undervisningen i færdselslære er inddelt i tre trinforløb (børnehaveklassen-3., 4.-6. og 7.-9. klasse), som eleven skal følge.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Færdselslære i 7. - 9. klasse

  Undervisningen i færdselslære er inddelt i tre trinforløb (børnehaveklassen-3., 4.-6. og 7.-9. klasse), som eleven skal følge.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Billedkunst i 1. - 2. klasse

  Undervisningen i billedkunst er inddelt i to trinforløb (fx 1.-2. og 3.-5. klasse), som eleven skal følge.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Idræt i 6. - 7. klasse

  Undervisningen i idræt er inddelt i fire antal trinforløb (1.-2., 3.-5., 6.-7. og 8.-9. klasse), som eleven skal følge.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Biologi i 7. - 9. klasse

  Undervisningen i biologi er inddelt i et trinforløb (7.-9. klasse), som eleven skal følge.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Geografi i 7. - 9. klasse

  Undervisningen i geografi er inddelt i et trinforløb (7.-9. klasse), som eleven skal følge.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Engelsk i 8. - 9. klasse

  Undervisningen i engelsk er inddelt i tre trinforløb (1.-4., 5.-7. og 8.-9. klasse), som eleven skal følge.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Færdselslære i 4. - 6. klasse

  Undervisningen i færdselslære er inddelt i tre trinforløb (børnehaveklassen-3., 4.-6. og 7.-9. klasse), som eleven skal følge.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Musik 5. - 6. klasse

  Undervisningen i musik er inddelt i tre (1.-2., 3.-4. og 5.-6. klasse), som eleverne skal følge.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Idræt i 1. - 2. klasse

  Undervisningen i idræt er inddelt i fire antal trinforløb (1.-2., 3.-5., 6.-7. og 8.-9. klasse), som eleven skal følge.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Musik 1. - 2. klasse

  Undervisningen i musik er inddelt i tre trinforløb (1.-2., 3.-4. og 5.-6. klasse), som eleverne skal følge.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre