dspprogram.JPG
  © Jøran Rudi

  DSP - skab elektroakustisk musik

  Formålet er at skabe elektroakustisk musik med syntetiske eller reale lyde. Programmet DSP er velegnet, fordi det er nemt at anvende og ikke kræver nogen form for programmering.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Klaver

  Becifringsklaver på nettet - styrk øvefasen

  Lær at spille en række rytmiske strums på klaver - lige fra rock til latin. Eleven indstuderer via billede og lyd på computeren. Aktiviteten er velegnet til at lære nye strums forud for en sammenspilssituation. Anførte websted er udarbejdet af Jens Stig Olsen, musikpædagog, musiker og komponist samt lektor i musik ved læreruddannelsen i Hjørring.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Computer,
  © Theodore Wiprud

  New York Philharmonic

  Find en masse små spil, som har med symfoniorkestret at gøre. Formålet er at udvikle kendskab til forskellige elementer af den klassiske musik.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Bevægelse

  Bevægelsesleg - to til overs

  Det handler om kunne bevæge sig helt frit til musik. Herudover kan eleverne udvikle spilleteknik og forståelse for at indgå i en musikalsk sammenspilssituation.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Pædagogisk personale
  sang og musik

  Analyse af solfasang

  Her kan du læse om, hvordan eleverne kan lære at beskrive de elementer, der er i musikken og analysere elementære forløb.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Carl Nielsen

  Faglig læsning med Carl Nielsen

  Aktiviteten er et eksempel på, hvordan faglig læsning kan integreres i musikfaget - fx i forbindelse med Carl Nielsen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  COLOURBOX1511577.jpg

  Bevægelsesleg - hvad siger dirigenten?

  Det handler om at udvikle elevernes spilleteknik og forståelse for at indgå i et musikalsk sammenspil. Aktiviteten er velegnet som udviklingstrin i retning af klassebandet, hvor alle har et instrument og kan spille sammen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Xylofon

  Bevægelsesleg - snyde i midten

  Aktiviteten er velegnet til at påbegynde arbejdet med musikalsk improvisation.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Pædagogisk personale
  COLOURBOX1969384.jpg

  Tony-b - elektronisk komposition

  Lav elektroniske beats direkte på skærmen. Der kan arbejdes med flere akkorder. Aktiviteten er velegnet til at lade eleverne komponere små musikalsk forløb.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Komposition,

  Fra tekstforfatter til sangskriver

  Lad eleverne skrive egne små tekster, som passer til et lydspor. Lydsporet kan tilgås via fx mobiltelefon. Læringsaktiviteten er udarbejdet i samarbejde med Bjarne List Nissen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Bevægelse

  Bevægelsesleg - Tampen brænder

  Det handler om at udvikle elevernes forståelse for dynamik og for at indgå i en musikalsk sammenhæng. Aktiviteten er velegnet som udviklingstrin i retning af klassebandet, hvor alle har et instrument og kan spille sammen efter instruktion.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Pædagogisk personale
  Sang,

  Musikbutikken - en lille remse

  Lær eleverne en lille remse, og brug den som afsæt for sang og spil. Der indgår et lille enkelt arrangement. Aktiviteten er lavet i samarbejde med Anders Boysen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  salmebog.jpg
  © Mette Jørgensen

  Hit med salmemelodien

  Formålet med aktiviteten er at stifte bekendtskab med nogle af salmebogens kendte melodier og/eller tekster – melodier, som nogle af eleverne måske har hørt. Øvelsen er velegnet til at orientere sig i salmebogen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  COLOURBOX5158080.jpg

  Festsange - lav en festsang med computeren

  Brug computeren til at generere en festsang ud fra fastlagte spørgsmål. Formålet er at skabe et afsæt for, at eleverne kan udvikle egne tekster.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Sangundervisning

  Nodelære for de små

  Eleverne arbejder med klang og intonation – støttet visuelt gennem noder og gennem elevernes kendskab til puls og periode.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Syngende børn

  Musikalske begreber med stemme og krop

  Formålet er at introducere og bevidstgøre følgende musikalske begreber: solo, tutti, ostinat og rondo gennem improvisation med stemme og krop.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  reaper mikrofon
  © Gert Uttenthal Jensen

  Goddag med puls

  Eleverne forholder sig til puls og periode, træner stemmekvaliteter og laver små improvisationer. Eleverne vænner sig til at bruge stemmen varieret og solistisk.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  COLOURBOX2031606.jpg

  ActiveBass - et øveband lige ved hånden

  Find en simpel udgave af et koncept, som minder om Band-in-a-Box. Formålet med aktiviteten er at give eleven mulighed for at optimere egen øveproces i skolen og derhjemme.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Jul

  Find julesangen - på tur i teksten

  Lad eleverne synge de kendte julesange via en lille klassekonkurrence, hvor det handler om at fokusere på centrale elementer i teksten. Der tages afsæt i billeder.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Børn der synger

  Gang i klangen

  Øvelserne bruges som opvarmning og smidiggørelse af stemmen. Ved at arbejde klangligt ud fra asso-ciationer og følelser, træner vi naturlig og sund stemmebrug.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale