Frontbillede til SIP-videokanal

  Organisering af et velfungerende pædagogisk læringscenter

  Input til arbejdet med udviklingen af et velfungerende pædagogisk læringscenter – opsamling fra webinar.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Det pædagogiske læringscenter

  Lovgivning og rammer for det pædagogiske læringscenter

  I Folkeskoleloven § 19, stk. 2 står der at: ”Ved hver skole oprettes et pædagogisk læringscenter.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  bibliotek med computere

  Brug biblioteket

  På din skole har I måske et pædagogisk læringscenter hvor skolebibliotekaren kan hjælpe dig med at finde materiale til dit projekt. - Eller du kan gå på folkebiblioteket og finde materialer.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Lærer
  Ledelse af læringsmiljø

  1. ledelsesfelt: Ledelse af læringsmiljøer

  Her finder du viden om og inspiration til ledelse af bl.a.: Mål og evaluering af undervisningsdifferentiering, arbejde med Forenklede Fælles Mål i praksis, elevcentreret skoleledelse, systematisk arbejde med elevernes læring, pædagogisk ledelse, Pædagogisk Læringscenter, organisering af dansk som andetsprog samt eksempler fra praksis
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Digitale læringsplarforme

  Kortlægning af kompetencer og brug af læringsplatformen på skolen

  I denne artikel kan skoleledere og pædagogisk læringscenter få inspiration og konkrete materialer til at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, der kan afdække brug af læringsplatformen, behov for kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder på skolen samt ideer til hjælpepakker til videndeling
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleledelse
  paragraf_0.jpg

  Lovgivning og rammer for det pædagogiske læringscenter

  I Folkeskoleloven § 19, stk. 2 står der at: ”Ved hver skole oprettes et pædagogisk læringscenter. Det pædagogiske læringscenter er en del af skolens virksomhed og samarbejder med folkebiblioteket. Det pædagogiske læringscenter stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf”.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Det pædagogiske læringscenter

  Funktioner og organisering

  Der skal ved hver skole oprettes et pædagogisk læringscenter. Herunder kan forvaltningen overveje forskellige organiseringsformer. Det pædagogiske læringscenter kan etableres som et uformelt og formelt læringsrum og kan organiseres forskelligt i forhold til tid, sted og rum. Overvejelser vedrørende mål og organisering må afgøres lokalt, da skolernes rammer og lokale kulturer er meget forskellige
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  puslespilsbrik sættes på plads

  Pædagogisk ledelse

  Forsknings-informeret

  Skoleledelsens pædagogiske ledelse har afgørende betydning for en skoles succes. Her kan du læse om forskellige dimensioner af pædagogiske ledelse, der kan være med til at højne kvaliteten af den enkelte skoles undervisning og udvikling.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  paedagogisk ledelse.jpg

  Pædagogisk ledelse - set i et forsknings- og praksisperspektiv

  Forsknings-informeret

  ”Forskningsbaseret viden om pædagogisk ledelse” samler konklusionerne fra de seneste 10 års forskning og giver et bud på, hvordan viden om, hvad der virker, kan styrke den pædagogiske ledelse i folkeskolen og derved gøre en forskel for elevernes læring, trivsel og alsidige udvikling.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  paedagogisk ledelse.jpg

  Pædagogisk ledelse - set i et forsknings- og praksisperspektiv

  Forsknings-informeret

  ”Forskningsbaseret viden om pædagogisk ledelse” samler konklusionerne fra de seneste 10 års forskning og giver et bud på, hvordan viden om, hvad der virker, kan styrke den pædagogiske ledelse i folkeskolen og derved gøre en forskel for elevernes læring, trivsel og alsidige udvikling.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Lærer
  Det pædagogiske læringscenter

  Eksempel på organisering af det pædagogiske læringscenter

  Et eksempel fra praksis på, hvordan det pædagogiske læringscenter kan organiseres
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Det pædagogiske læringscenter

  Lovgivning og rammer for det pædagogiske læringscenter

  Lovgrundlaget for det pædagogiske læringscenter findes i folkeskoleloven § 19, stk. 2.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Børn

  Læringsaktiviteter – Pædagogisk assistentuddannelse

  Grundforløbets 2.del. Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Det pædagogiske læringscenter

  Det pædagogiske læringscenter i et skoleudviklingsperspektiv

  Udviklingsprojektet BIBIT placerer det pædagogiske læringscenter som en aktiv skoleudviklingspartner. I projektet indgik 200 elever og seks lærere fra Hvinningdalskolen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Det pædagogiske læringscenter

  Innovativ læring på Dyssegårdsskolen – et casestudie

  Innovativ læring på Dyssegårdskolen fortæller om, hvordan det pædagogiske læringscenter har bidraget med valg af digitale læringsressourcer og it didaktisk design i et udviklingsprojekt.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Det pædagogiske læringscenter

  Hvad kendetegner det pædagogiske læringscenter?

  Det pædagogiske læringscenter er en fleksibel organisering på den enkelte skole.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Eva

  Det pædagogiske læringscenter som katalysator for skoleudvikling

  Disse artikler formidler erfaringer fra en række projekter om udvikling og organisering af det pædagogiske læringscenter.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Det pædagogiske læringscenter

  Hvad er det pædagogiske læringscenter?

  Det pædagogiske læringscenter er en fleksibel organisering med fokus på, refleksion over og aktiviteter med læring og trivsel. Samarbejde og aktiviteter iværksættes på tværs af såvel relationer og ressourcer som fag og funktioner.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elev laver regnestykke

  Addition og subtraktion med naturlige tal

  Forsknings-informeret

  Undervisningsforløbet beskriver læringsmålstyret undervisning i faget matematik i en 2. klasse, hvor der arbejdes med additive og subtraktive regneprocesser samt problembehandlings- og ræsonnementskompetencen.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Radiser

  Avisen i skolehaven

  Forsknings-informeret

  Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille en avis med de oplevelser og den læring, der finder sted i skolehaven.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale