Til temaforsiden

  Projektopgaven

  Redskaber og ressourcer til at gennemføre projektopgaven med dine elever.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever foran skærm

  Projektopgaven

  Dette materiale er særligt henvendt til elever. I 9 klasse skal du lave den obligatoriske projektopgave. Her kan du læse mere om projektopgavens faser og hvilke krav der er til opgaven.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Skolereform

  Valgfaget i projektopgaven

  Eleven skal inddrage musik i projektopgaven på 9. årgang, såfremt eleven har dette valgfag - men hvordan? Her kan du læse om inddragelse af valgfaget og finde svar på typiske spørgsmål.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  paragraffer

  Valgfag i projektopgaven

  Valgfag, der ikke indgår i prøverækken, og som eleven undervises i på 9. klassetrin, skal indgå i elevens projektopgave.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kridttegning af hovede med spørgsmålstegn over

  Hvad er projektopgaven?

  Her kan du læse om kravene til projektopgaven i 9. klasse, og om hvornår du skal lave projektopgaven.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Elev fremlægger

  Fremlæggelse af projektopgaven

  Fremlæggelsen af din projektopgave er vigtig.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Paraply

  Valg af emne til projektopgaven

  Når klassen skal i gang med projektopgaven, skal I vælge et eller flere overordnede emner. Overemner skal altid være brede, fordi de skal gælde som paraply for alle jeres egne delemner.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  vejsklit

  Bedømmelse af projektopgaven

  Din projektopgave skal bedømmes med en karakter og en skriftlig udtalelse. Her kan du læse om kriterierne for bedømmelsen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Design thinking

  "Design thinking" i projektopgaven

  Brug metoderne i "Design Thinking" til at dreje projektarbejdet i en innovativ retning.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Innovation

  Innovation i praksis

  Find inspiration til forskellige arbejdsprocesser, som særligt i udskolingen kan understøtte innovation og entreprenørskab, som led i fx tværfagligt samarbejde, projektforløb, understøttende undervisning eller måske som brudstykker i den daglige undervisning. Forløbet er udviklet i samarbejde med Søren Peter Dalby Andersen og tager afsæt i en konkret designopgave, som kan tilpasses efter behov.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Vejvisere

  Bekendtgørelse om projektopgave i 9. klasse

  De bindende regler om projektopgaven i 9. klasse findes i bekendtgørelse nr. 692 af 20. juni 2014.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Sejrsskammel

  Bedømmelse

  Projektopgaven skal bedømmes med en karakter og en skriftlig udtalelse. Her finder du information om kriterierne for bedømmelsen, vurderingsark og link til en udtalelsesgenerator.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  wordle

  Madkundskab som valgfag i 7.-9. klasse

  Madkundskab som valgfag er toårigt og kan udbydes fra 7. klasse. Forløbet kan afsluttes med folkeskolens 9.-klasseprøve i madkundskab. Valgfaget kan inddrages i projektopgaven.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Maske males

  Projektopgavens produkt

  Under dit arbejde med projektopgaven skal du fremstille et produkt. Produktet skal være relevant for din projektopgavens problemformulering, og du skal bruge det i din fremlæggelse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Elever interviewer en person

  Ud af huset dag

  Så snart du har valgt dit emne til projektopgaven, skal du i gang med at indsamle materiale. Husk, at der er mange måder at skaffe sig viden på – også uden for skolen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Skyline i Vejle
  © Laust Wium Olesen

  Gør din by bedre - innovative kompetencer

  Undervisningsforløb med byer, afsluttes med innovativt byprojekt - øger elevers innovative kompetencer. Her med Vejle som eksempel.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Udskoling

  Udskoling

  Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Film,

  Undervisning i ophavsret

  Bruger du nettet rigtigt i dit skolearbejde? – en film til eleverne om ophavsret.
  Emneord: 
  Tema: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Tablet og hænder

  Vejledning og videndeling

  Hvorledes det pædagogiske læringscenter med det digitale værktøj projektapp.dk kan understøtte vejledning og videndeling.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale