Screendump fra Rigsfællesskabets Historie DR 2016
  © DR

  Rigsfællesskabets historie - undervisningsforløb med TV-serien som udgangspunkt

  DRs TV-udsendelser om Rigsfællesskabets historie er her anvendt til en pakke af undervisningsforløb til en fem-seks fag i gymnasiets og HFs fagrække.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Færøerne

  Rigsfællesskabets historie

  ”Rigsfællesskabets historie” består af 6 afsnit fra 2016 om forholdet mellem Danmark, Grønland og Færøerne.
  Indholdstype: 
  Andet
  Færøerne

  Rigsfællesskabets historie

  ”Rigsfællesskabets historie” består af 6 afsnit fra 2016 om forholdet mellem Danmark, Grønland og Færøerne.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kirkjubøur, udsigt til Sandoy
  © Laust Wium Olesen

  Rigsfællesskabets historie - et forløb til historie

  ”Rigsfællesskabets historie” består af 6 afsnit fra 2016 om forholdet mellem Danmark, Grønland og Færøerne. Her følger en vejledning til prækonstruerede opgaver om udsendelserne til brug for historiefaget på STX og HF.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Højhuse i Nuuk
  © Hanne Heimburger

  Rigsfællesskabet: Magt, politik og økonomi

  Dette er en lærervejledning til hvordan udvalgte klip fra dokumentarserien 'Rigsfællesskabets Historie' kan anvendes i undervisningen til samfundsfag, primært på B og A niveau til at undersøge tre dimensioner af Rigsfællesskabet, magt, politik og økonomi.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Kirke i grønlandsk bygd
  © Laust Wium Olesen

  Kulturmødet mellem europæerne og inuit

  Undervisningsmateriale til fagene religion og historie, baseret på ”Rigsfællesskabets historie”, 1. afsnit. Undervisningsmaterialet indeholder fremstillinger af de overordnede temaer, der indgår i udsendelsen, ligesom der også inddrages supplerende tekst- og filmmateriale, der uddyber eller perspektiverer disse temaer.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Gymnasieelever i Nuuk
  © Hanne Heimburger

  Rigsfællesskabet - en TV-dokumentar 2016

  Udgangspunktet for undervisningsforløbet er udsendelsesrækken – Rigsfællesskabets historie – som blev udsendt på DRk i perioden februar-marts 2016. I dette forløb undersøges udsendelserne som dokumentartekster, og en enkelt udsendelse kan betegnes som arbejdet med ”et værk i form af et større afrundet medieprodukt”.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Geodetektiv om olie i rigsfællesskabet
  © Niels Vinther

  Rigsfællesskabets olie – løsning eller løsrivelse?

  Dette forløb har rigsfællesskabets råstoffer – primært olie – som omdrejningspunkt for et forløb i naturgeografiundervisningen på enten C eller B-niveau. Forløbet forsøger at afklare mulighederne for økonomisk bæredygtige økonomier i Danmark, Færøerne og Grønland – med fokus på oliens betydning for landenes økonomier.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Tinganes 2017
  © Laust Wium Olesen

  Færøernes nyere historie

  Undervisningsforløb til historie i gymnasiet. Rigsfællesskabet har længe været en stabil faktor i færøsk udvikling; men der er klare tendenser til skridt mod egentlig udtræden af rigsfællesskabet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Kirke i grønlandsk bygd
  © Laust Wium Olesen

  Grønlands nyere historie

  Undervisningsforløb som dækker Grønlands historie siden ca. 1940. Rigsfællesskabet har længe været en stabil faktor i grønlandsk udvikling; men der er klare ønsker i Grønland om egentlig udtræden af rigsfællesskabet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Færing
  © STIL/Sven Jeppesen

  Færøudvalgets daværende formand, nu MF - Sjúrður Skaale

  Video med Færøudvalgets daværende formand, nu MF. Sjúrður Skaale fortæller om rigsfællesskabet set ud fra færingernes synsvinkel.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Rom

  Introduktion til historie

  Hvordan introducerer man eleverne til historie? Det er et af de centrale spørgsmål og temaer inden for historieundervisning. På siderne nedenfor præsenteres introduktionsaktiviteter, undervisningsforløb og forskelligt materiale, der kan bruges til introduktion af historie.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Solnedgang i Burma

  Introduktion til Burmas historie

  Siden består af en introducerende tekst om Burmas historie og en række links til videre studier.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Italiensk middelalderborg i tåge
  © Pexels.com

  Historie - viden og forskning

  Opsamlinger fra forskellige videns og forskningsprojekter og hovedresultater med relevans for historie.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Familie historie

  Vi er alle historieskabte og historieskabende – lav en historisk fortælling om en person i din familie, der har haft betydning for historien?

  I dette forløb tages der udgangspunkt i det nære. Forløbet er derfor særlig velegnet til 5. klasse. Eleverne skal vælge en person fra deres familie eller nære omgangskreds, som har haft betydning for elevens livshistorie/-vilkår, det lokale samfund, en institution eller andre områder indenfor den lille historie. Derefter skal eleverne skabe en historisk fortælling om personens betydning.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Globalt perspektiv logo rambøll
  © Rambøll

  Menneskerettigheder i et globalt perspektiv - undervisningsforløb med globalt fokus

  Dette undervisningsforløb i historie har fokus på de globale perspektiver i forhold til FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder og er særligt rettet mod, hvordan der arbejdes med overholdelse af menneskerettighederne i udviklingslande med fokus på uddannelse.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Sproglig udvikling

  Mellemtrin: Jernalderen i Norden

  Med afsæt i brud i elevernes egne livshistorier undersøger og kommunikerer eleverne om de forandringer, der fører til, at jernalderen opstår, og hvad jernets udbredelse kommer til at betyde for den periode, vi kalder jernalderen.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Sproglig udvikling

  Indskoling: Udvikling af børns legefællesskaber gennem de sidste ca. 30 år

  Gennem forløbet aktiverer eleverne deres viden om lege og fællesskaber forstået gennem lege.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Sproglig udvikling

  Udskoling: Demokratiets begyndelse i Danmark

  Gennem forløbet lærer eleverne om overgangen fra enevælde til demokrati i Danmark med Grundlovens indførelse i 1849.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  besættelsen.jpg

  Tendenser i kilder fra besættelsen

  Forløbet er et eksempel på, hvordan man kan arbejde med elevernes forståelse af historiske kilder og disses belysning af en historisk problemstilling
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale