smagsoplevelse

  God tilsynspraksis

  Vejlednings- og inspirationsmateriale om god tilsynspraksis skal medvirke til at kvalitetssikre undervisningen på interne skoler på anbringelsessteder og dagbehandlingstilbud, således at alle børn bliver så dygtige, de kan.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lærer og elev

  Begrebet specialundervisning

  Specialundervisning er et redskab, der skal imødekomme, at alle børn bliver så dygtige, de kan. Få en kort indføring i lovgivningen og klagemuligheder herunder.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Forvaltning
  Første konference på specialområdet - juni 2018

  Øget kvalitet i specialtilbuddene

  Samarbejde mellem specialområdet og Undervisningsministeriets læringskonsulenter skal løfte kvaliteten. Den første konference i juni viste stor interesse for samarbejdet. Materialer og videooplæg fra konferencen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Lærer peger i elevs bog

  Mit barn modtager specialundervisning

  Hvis dit barn modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, er der en række muligheder for at justere støtten til dit barn.
  Indholdstype: 
  Situationer
  Målgruppe: 
  Forældre
  Elevgruppe

  Samarbejde mellem almen- og specialundervisning om at styrke undervisning og inklusion

  Ledere i visitationsudvalg og visitationsprocesser kan overveje, hvordan special- og almenområdet kan samarbejde og dele viden.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lærer
  elever i skolen

  Vi læser og fortæller gode historier

  I dette forløb udvikles sprog gennem oplæsning, samtale og leg med sproget (forløbet er udarbejdet med henblik på anvendelse i folkeskolens specialundervisning).
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elev i skole

  Ordklasser og sammensatte ord

  Undervisningsforløbet skal understøtte en funktionel forståelse af ordklasserne udsagnsord, navneord og tillægsord. I forlængelse af arbejdet med navneord opbygges begyndende forståelse for ords opbygning (morfologi) gennem arbejde med sammensatte ord. Forløbet er systematisk bygget op og kan varieres og uddybes. (Forløbet er udarbejdet med henblik på anvendelse i folkeskolens specialundervisning).
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  2808_.jpg

  Vi skriver bogstaver! – Bogstavkendskab og håndskrivning

  I dette forløb bliver der fokuseret på håndskrivning og på at indlære bogstaver gennem korrekt bogstavformning. Forløbet skal sikre, at eleverne indlærer bogstavernes navn, udseende og lyd. Forløbet støtter udvikling af forudsætninger for den første læsning og skrivning (forløbet er udarbejdet med henblik på anvendelse i folkeskolens specialundervisning).
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever i skole

  Tekstforståelse og skrivning med grafiske modeller

  Dette undervisningsforløb skal styrke elevens tekstforståelse og fremstilling. Der bliver lagt op til en tæt forbindelse mellem læsning og skrivning, selvom de to aspekter godt kan skilles ad i forløbet. I forløbet bliver der bl.a. arbejdet med aktivering af forforståelse, brainstorm, mindmap, grafiske modeller, modellæsning, tekstplanlægning og forbedring. Arbejdet kan gribes tværfagligt an, så der bruges tekster fra andre fag end dansk (forløbet er udarbejdet med henblik på anvendelse i folkeskolens specialundervisning).
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Bevægelse

  Centrale elementer af understøttende undervisning

  Læs om reglerne for at inddrage fx bevægelse, åben skole eller specialundervisning mv. i den understøttende undervisning.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Dreng i skolegård med taske på ryggen

  Decentrale visitationsudvalg styrker anbragte børn og unges tilknytning til almenområdet

  Det er væsentligt, at specialundervisning i segregerede skoletilbud begrænses mest muligt, og at anbragte børn og unge placeres så tæt på almenområdet som muligt.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lærer
  Åben mappe med briller ovenpå

  Fokus på skole i serviceloven

  Det er udelukkende børn og unge, der er anbragt på et anbringelsessted, som kan henvises til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i interne skoler på anbringelsessteder.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Ledelse af læringsmiljø

  1. ledelsesfelt: Arbejdet med at lede læringsmiljøer

  Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Målstyring på alle niveauer, inklusion, specialundervisning, organisering af støtte og rådgivning herunder PPR samt eksempler fra praksis.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Drenge i morsom fælles leg

  God visitationspraksis

  Vejlednings- og inspirationsmaterialet om god visitationspraksis skal sikre, at anbragte børn og unges skolefaglige udvikling prioriteres højt, når de henvises til specialundervisning på interne skoler, således at deres undervisningsmæssige behov opfyldes, og der sættes fokus på deres skolefaglige progression.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Pige tegner en tegning

  Indhold i god tilsynspraksis

  Hvad indeholder god tilsynspraksis?
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  paragraffer

  Lovgivning og rammer - Ordblindhed

  På denne side får du viden om lovgivning og rammer for støtte til ordblinde elever i almenundervisningen i grundskolen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleledelse
  Ung kvinde i lyserød bluse

  NY I JOB - hvor begynder man som kommunal tilsynsførende?

  Kom rigtigt fra start som nyansat.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Billede af pige med hue

  Mit barn skal udredes af PPR

  Her kan du læse mere om, hvordan du som forælder kan forholde dig, hvis dit barn skal undersøges af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
  Indholdstype: 
  Situationer
  Målgruppe: 
  Forældre
  skolesystemet i dk skematisk vist

  Skolesystemets opbygning

  Her får du en kort introduktion til skolesystemets opbygning. Du kan læse om folkeskolens trindeling og række nøgletal om folkeskolen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Lærer hjælper pige med at læse

  Re-visitation

  Behov for justering af forventninger og skoletilbud.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning