Indholdstype

  Billede af saks der klipper i proteinkæde
  © Inge Hass Norlyk og Lisbeth Bjerrum Jensen

  Video om enzymer - henvendt til social- og sundhedshjælperelever

  Videoen fortæller om enzymer med udgangspunkt i Munksgaards Naturfag, trin 1. Videoen kan fx bruges som før- og underlæsning og til at supplere læsning i temaet enzymer. Videoen er lavet af naturfagsunderviser Tine Funding.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Billedet forestiller en computer og en person, der skriver på den
  © Lisbeth Bjerrum Jensen

  Faglig skrivning på social- og sundhedsuddannelserne

  Social- og sundhedshjælpere og -assistenter har i stigende grad brug for at kunne formulere sig skriftligt, fx har de brug for at kunne dokumentere i elektroniske omsorgssystemer og journaler. I uddannelserne giver det derfor god mening at have fokus på faglig skrivning, såvel tænkeskrivning som formidlingsskrivning.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Klaptræ

  Gode og dårlige kammerater - tag afsæt i film

  Undervisningsmateriale om venskab og mobning udarbejdet af Det Danske Filminstitut. Materialet knytter sig til seks film til indskoling, mellemtrin og overbygning.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever spiller på et keyboard

  Styrk det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø

  De fysiske og æstetiske rammer omkring en klasse har stor betydning for elevernes trivsel og læring.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tekst på pap

  Redskab til skolers arbejde med kvalitetsrapporter

  Når kommunerne udarbejder deres årlige kvalitetsrapport om skolevæsenet, trækker de bl.a. på bidrag fra de enkelte skoler i kommunen. EVA har sammen med Skolelederforeningen udviklet et redskab til skolelederne.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Vejledning
  © Colourbox

  Landsdækkende vejledning

  Kommuner og skoler kan trække på ministeriets korps af læringskonsulenter, når folkeskolereformen skal blive til virkelighed i daglig praksis.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Butiksfacede
  © JYSK

  Dansk - Historie og organisation

  JYSK GROUP har et skandinavisk udgangspunkt: Den første butik åbnede i Danmark i 1979, og i dag har JYSK GROUP over 2.200 butikker og 19.000 medarbejdere i 36 lande. I Tyskland og Østrig er navnet Dänisches Bettenlager – i resten af verden JYSK. JYSK GROUP ønsker at være et godt tilbud for alle og har en ambition om at blive udbredt i hele verden. Bag JYSK GROUP står stifter og ejer Lars Larsen, der blandt andet også ejer møbelkæderne Bolia.com, IDEmøbler og ILVA. Den samlede omsætning i LARS LARSEN GROUP er på 23,3 milliarder kroner.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Butiksfacede
  © JYSK

  Dansk - Kommunikation

  JYSKs interne og eksterne komunikation. Hos JYSK er man bevidst om værdien i at kommunikere sprogligt korrekt med kunderne og samarbejdspartnere.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Medarbejdere i JYSK
  © JYSK

  Dansk - Arbejdsforhold

  JYSK har fokus på medarbejderne i deres koncern. Det kommer til udtryk i bl.a. deres interne kommunikation, hvor de gode resultater fortælles, men også eksternt, hvor medarbejderne og Lars Larsen fortæller om, hvorfor JYSK er et godt sted at arbejde.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  JYSK
  © Europur

  Dansk - Miljø og ansvarlighed

  JYSK er klar over, at de bærer et stort ansvar i forhold til deres omgivelser. Man ønsker hos JYSK at være en socialt ansvarlig virksomhed, og den forlanger og forventer det samme af sine leverandører, NGO’er og myndigheder over hele verden. JYSK har bl.a. grundlagt TFT (The Forest Trust) og forhandler FSC-certificerede havemøbler.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Medarbejder i JYSK
  © JYSK

  Dansk - Målgrupper og købmandskab

  JYSKs Grundlæggende holdning til Målgrupper og købmandskab
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Emporia Sverige
  © JYSK

  Engelsk - Mission, vision og forretningsidé

  JYSK har fra dag 1 haft en mission, nemlig at sælge kvalitet lidt billigere end konkurrenterne. Ad den vej er der opbygget en kultur, som gennem årene har skabt JYSKs succes, hvor ord som 'ligefrem', 'ligetil' og 'helt nede på jorden' overfor både medarbejdere og kunder har været afgørende.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Butiksfacede
  © JYSK

  Engelsk - Historie og organisation

  JYSK er en dansk virksomhed, der har blikket rettet mod udlandet. Siden Lars Larsen åbnede den første butik i Århus i 1979 har målet været at skabe en international og førende butikskæde. I dag har JYSK 2100 butikker over det meste af verden og har senest åbnet en butik i Jakarta i Indonesien.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Butiksfacede
  © JYSK

  Engelsk - Kommunikation

  JYSKs interne kommunikation på hovedkontoret er primært på engelsk, hvor kommunikationen i butikkerne er på det pågældende lands modersmål.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Medarbejdere i JYSK
  © JYSK

  Engelsk - Arbejdsforhold

  JYSK har fokus på medarbejderne i deres koncern. Det kommer til udtryk i bl.a. deres interne kommunikation, hvor de gode resultater fortælles, men også eksternt, hvor medarbejderne og Lars Larsen fortæller om, hvorfor JYSK er et godt sted at arbejde.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Medarbejder i JYSK
  © JYSK

  Engelsk - Målgrupper og købmandskab

  JYSK har allerede en fod indenfor på det internationale marked, men det betyder ikke at det har været let fra begyndelsen. JYSK ved, at det kræver tålmodighed og indlevelse at gøre sig på tværs af landegrænser.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  JYSK
  © Europur

  Engelsk - Miljø og social ansvarlighed

  JYSK er klar over, at de bærer et stort ansvar i forhold til deres omgivelser. Man ønsker hos JYSK at være en socialt ansvarlig virksomhed, og den forlanger og forventer det samme af sine leverandører, NGO’er og myndigheder over hele verden. JYSK har bl.a. grundlagt TFT (The Forest Trust) og forhandler kun FSC-certificerede havemøbler.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Uldum, JW Luftfoto
  © JW Luftfoto, JYSK

  Engelsk - Verden omkring JYSK

  JYSK kender de interne og eksterne faktorer, der påvirker dem i Danmark. Men i forbindelse med butiksåbningen i London, skal de have præciseret disse faktorer for deres nye marked i England.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Butiksfacede
  © JYSK

  Erhvervsøkonomi - Økonomi

  Fokus på økonomiske forhold på butiksniveau. Hos JYSK er godt købmandsskab værdigrundlaget for JYSKs succes, derfor er begrebet godt købmandsskab solidt forankret i JYSKs ansatte. De har fokus på at øge resultatet på bundlinjen og har fokus på såvel at øge indtægterne som reducere omkostningerne. Der er en sund stemning af konkurrence blandt medarbejderne om at yde deres bedste.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  JYSK i Kina
  © JYSK

  Informationsteknologi - It og logistik

  Informationsteknologi – fremover it – spiller en central rolle i planlægning af kommende aktiviteter. It styrer den daglige drift og er nødvendig i opfølgningen på, om forretningen udvikler sig som planlagt. JYSK er vokset fra en butik til en stor koncern. Det har gjort det muligt at anskaffe og udvikle it-systemerne i takt med antallet af butikker.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer