Eksempler fra afprøvningen

  Uge 1 - Delforløb 1

  Sprogforståelse
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  elev

  1. Elevforudsætninger

  Formuleringerne i FFM nedbrydes til konkrete læringsmål og tegn på læring.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  planlægning

  1. Elevforudsætninger - Evaluering - Læringsmål

  Formuleringerne i FFM nedbrydes til konkrete læringsmål og tegn på læring.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Dreng læser

  1. Elevforudsætninger - evaluering - læringsmål

  Formuleringerne i FFM nedbrydes til konkrete læringsmål og tegn på læring.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  elev

  2. Undervisningsdifferentiering

  Differentiering er, når læreren sikrer, at læringen er meningsfuld og effektivt indrettet på, at alle elever når lektionens eller lektionernes mål.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Dreng læser

  2. Valg af undervisningsaktiviteter

  Generelle overvejelser om litteraturundervisning og fortællerforhold, tekstvalg og læringsaktiviteter.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  dreng

  2. Valg af undervisningsaktiviteter

  I forløbet arbejdes sideløbende med to færdigheds- og vidensmål for sprogforståelse og afkodning, så der i hver uge bliver to fælles introduktioner, fordi eleverne både skal have lejlighed til at udvide deres sprogforståelse og træne deres afkodning.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Pige læser

  3. Undervisningsdifferentiering

  Differentiering er, når læreren sikrer, at læringen er meningsfuld og effektivt indrettet på, at alle elever når lektionens eller lektionernes mål.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  elev

  Argumenterende tekster

  Undervisningsforløbet beskriver læringsmålstyret undervisning i faget dansk i en 7. og en 8. klasse, hvor der arbejdes med kompetenceområdet fremstilling.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Radiser

  Avisen i skolehaven

  Forsknings-informeret

  Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille en avis med de oplevelser og den læring, der finder sted i skolehaven.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Agurk

  Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

  Planlægning, arbejdsform og materialevalg.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale

  Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

  Planlægning, arbejdsform og materialevalg.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  kartofler

  Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

  Planlægning, arbejdsform og materialevalg.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  John Kilaka
  © DANIDA

  Billedfortællinger fra Tanzania - Gennemførelse

  Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  John Kilaka
  © DANIDA

  Billedfortællinger fra Tanzania - Planlægning

  Planlæg forløbet med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  TingaTinga
  © Todd Schaffer

  Billedfortællinger fra Tanzania – dyrefabler, historiefortællere og tingatinga

  Det globale inspirationsforløb ”Billedfortællinger fra Tanzania – dyrefabler, historiefortællere og tingatinga” har fokus på den tanzanianske billedkunst tingatinga, tanzaniansk fortælletradition, billedbogen som udtryksform og temaerne venskab, svigt og tilgivelse.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  John Kilaka
  © DANIDA

  Billedfortællingeri fra Tanzania - Evaluering

  Lærer og elever evaluerer forløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  lys

  Bog-vlog - Elevforudsætninger og Læringsmål

  Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Bog og lys

  Bog-vlog - Evaluering

  Her beskrives de forskellige stadier af evalueringsfasen.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Bog der brænder

  Bog-vlog - Evaluering i planlægningsfasen

  Inspiration til, hvordan du løbende kan følge op på elevernes læreproces.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale