Eksempler fra afprøvningen

    Uge 1 - Delforløb 1

    Sprogforståelse
    Indholdstype: 
    Undervisningsforløb
    Målgruppe: 
    Lærere og pædagogisk personale
    elev

    1. Elevforudsætninger

    Formuleringerne i FFM nedbrydes til konkrete læringsmål og tegn på læring.
    Indholdstype: 
    Undervisningsforløb
    Målgruppe: 
    Lærere og pædagogisk personale
    planlægning

    1. Elevforudsætninger - Evaluering - Læringsmål

    Formuleringerne i FFM nedbrydes til konkrete læringsmål og tegn på læring.
    Indholdstype: 
    Undervisningsforløb
    Målgruppe: 
    Lærere og pædagogisk personale
    Dreng læser

    1. Elevforudsætninger - evaluering - læringsmål

    Formuleringerne i FFM nedbrydes til konkrete læringsmål og tegn på læring.
    Emneord: 
    Indholdstype: 
    Undervisningsforløb
    Målgruppe: 
    Lærere og pædagogisk personale
    elev

    2. Undervisningsdifferentiering

    Differentiering er, når læreren sikrer, at læringen er meningsfuld og effektivt indrettet på, at alle elever når lektionens eller lektionernes mål.
    Indholdstype: 
    Undervisningsforløb
    Målgruppe: 
    Lærere og pædagogisk personale
    Dreng læser

    2. Valg af undervisningsaktiviteter

    Generelle overvejelser om litteraturundervisning og fortællerforhold, tekstvalg og læringsaktiviteter.
    Emneord: 
    Indholdstype: 
    Undervisningsforløb
    Målgruppe: 
    Lærere og pædagogisk personale
    dreng

    2. Valg af undervisningsaktiviteter

    I forløbet arbejdes sideløbende med to færdigheds- og vidensmål for sprogforståelse og afkodning, så der i hver uge bliver to fælles introduktioner, fordi eleverne både skal have lejlighed til at udvide deres sprogforståelse og træne deres afkodning.
    Indholdstype: 
    Undervisningsforløb
    Målgruppe: 
    Lærere og pædagogisk personale
    Pige læser

    3. Undervisningsdifferentiering

    Differentiering er, når læreren sikrer, at læringen er meningsfuld og effektivt indrettet på, at alle elever når lektionens eller lektionernes mål.
    Emneord: 
    Indholdstype: 
    Undervisningsforløb
    Målgruppe: 
    Lærere og pædagogisk personale
    elev

    Argumenterende tekster

    Undervisningsforløbet beskriver læringsmålstyret undervisning i faget dansk i en 7. og en 8. klasse, hvor der arbejdes med kompetenceområdet fremstilling.
    Indholdstype: 
    Undervisningsforløb
    Målgruppe: 
    Lærere og pædagogisk personale
    Radiser

    Avisen i skolehaven

    Forsknings-informeret

    Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille en avis med de oplevelser og den læring, der finder sted i skolehaven.
    Indholdstype: 
    Undervisningsforløb
    Målgruppe: 
    Lærere og pædagogisk personale
    Agurk

    Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

    Planlægning, arbejdsform og materialevalg.
    Indholdstype: 
    Undervisningsforløb
    Målgruppe: 
    Lærere og pædagogisk personale

    Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

    Planlægning, arbejdsform og materialevalg.
    Indholdstype: 
    Undervisningsforløb
    Målgruppe: 
    Lærere og pædagogisk personale
    kartofler

    Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

    Planlægning, arbejdsform og materialevalg.
    Indholdstype: 
    Undervisningsforløb
    Målgruppe: 
    Lærere og pædagogisk personale
    John Kilaka
    © DANIDA

    Billedfortællinger fra Tanzania - Gennemførelse

    Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.
    Indholdstype: 
    Undervisningsforløb
    Målgruppe: 
    Lærere og pædagogisk personale
    John Kilaka
    © DANIDA

    Billedfortællinger fra Tanzania - Planlægning

    Planlæg forløbet med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.
    Indholdstype: 
    Undervisningsforløb
    Målgruppe: 
    Lærere og pædagogisk personale
    TingaTinga
    © Todd Schaffer

    Billedfortællinger fra Tanzania – dyrefabler, historiefortællere og tingatinga

    Det globale inspirationsforløb ”Billedfortællinger fra Tanzania – dyrefabler, historiefortællere og tingatinga” har fokus på den tanzanianske billedkunst tingatinga, tanzaniansk fortælletradition, billedbogen som udtryksform og temaerne venskab, svigt og tilgivelse.
    Indholdstype: 
    Undervisningsforløb
    Målgruppe: 
    Lærere og pædagogisk personale
    John Kilaka
    © DANIDA

    Billedfortællingeri fra Tanzania - Evaluering

    Lærer og elever evaluerer forløbet.
    Indholdstype: 
    Undervisningsforløb
    Målgruppe: 
    Lærere og pædagogisk personale
    lys

    Bog-vlog - Elevforudsætninger og Læringsmål

    Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet.
    Indholdstype: 
    Undervisningsforløb
    Målgruppe: 
    Lærere og pædagogisk personale
    Bog og lys

    Bog-vlog - Evaluering

    Her beskrives de forskellige stadier af evalueringsfasen.
    Indholdstype: 
    Undervisningsforløb
    Målgruppe: 
    Lærere og pædagogisk personale
    Bog der brænder

    Bog-vlog - Evaluering i planlægningsfasen

    Inspiration til, hvordan du løbende kan følge op på elevernes læreproces.
    Indholdstype: 
    Undervisningsforløb
    Målgruppe: 
    Lærere og pædagogisk personale