Elektrisk kredsløb
  © Lise Augustesen

  Brug simuleringer og modeller i fysik-kemi undervisningen

  Simuleringer og virtuelle modeller i undervisningen kan ofte være en god måde at undersøge faglige områder på, som ellers kan være svære for eleverne at forholde sig til.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Evaluering med video

  Brug videooptagelser som evaluering i fysik-kemi.

  Lad eleverne optage deres forsøg med videokameraet i telefonen eller på Ipad, og få på den måde mundtlighed med i undervisningen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Undersøgelse, Destillation

  Destillation

  Denne aktivitet beskriver destillering af forskellige væsker og er en metode til adskillelse af væsker med forskellige kogepunkter. Destillation er en af de undersøgelsesmetoder, eleverne stifter bekendtskab med i fysik/kemi.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Fission

  Fission – interaktive simuleringer

  Simuleringer som lader eleverne undersøge resultatet af fissionsprocesser, og som kan anvendes i et forløb om fx radioaktivitet og/eller udnyttelsen af kernekraft. Simuleringerne er velegnede til at visualisere en ellers usynlig verden, og de kan bidrage til forståelsen af teorien bag både atombomben og atomkraftværket.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Reaktionsskema

  Kovalent binding

  Aktiviteten har fokus på at kovalente bindinger kan repræsenteres gennem elektronprikformler. Eleverne skal anvende dublet og oktetreglen til selv at konstruere og tegne en række kendte molekyler.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  kemisk analyse

  Kvalitativ analyse

  Denne aktivitet beskriver påvisning af ioner som undersøgelsesmetode. Påvisning af ioner kaldes også for en kvalitativ analyse og består i at finde ud af, hvad et ukendt stof er sammensat af - hvad det er for et stof? Påvisning af ioner er en af de undersøgelsesmetoder, eleverne stifter bekendtskab med i fysik/kemi.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  titrering

  Kvantitativ analyse

  Denne aktivitet beskriver titrering af syrer og baser. En titrering kaldes også for en kvantitativ analyse, som består i at finde ud af, hvor meget der er af et bestemt stof i en kemisk forbindelse eller i en opløsning. Titrering er en af de undersøgelsesmetoder, eleverne stifter bekendtskab med i fysik/kemi.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Scratch
  © http://scratch.mit.edu/

  Scratch – kom i gang med programmering

  Scratch er en gratis onlineressource, hvor elever kan udforske og arbejde med simpel programmering. Ressourcen kan give eleverne en begyndende forståelse af, hvordan computere og it-teknologi egentlig fungerer, men primært kan eleverne selv kode scripts (små programmer) og få oplevelsen af at være medskabere frem for brugere af computere.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale