COLOURBOX5214740 penge.jpg

  Undervisning i privatøkonomi

  Find inspiration til, hvordan du kan sætte privatøkonomi på skoleskemaet, og læs om reglerne for undervisning i privatøkonomi.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  COLOURBOX561681.JPG

  Nationale test

  Målet med de nationale test er at styrke evalueringskulturen i folkeskolen og at have et ensartet værktøj, der, ligesom folkeskolens prøver, kan evaluere på tværs af landet.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever arbejder med computer og tablets

  Digitale værktøjer i matematik

  Digitale værktøjer skal indgå i matematikundervisningen gennem hele skoleforløbet fra indskolingen til udskolingen. Beskrivelsen her giver en hjælp til, hvordan man formulere en fælles strategi for brugen af forskellige digitale værktøjer i skolens matematikundervisning.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Evalueringssky
  © Troels Gannerup Christensen

  Evaluering i matematik

  Evaluering er afgørende i læringsmålstyret undervisning. Dels må evalueringen ske på baggrund af formulerede læringsmål, dels giver evalueringen afsæt for at vurdere udbytte og opstille nye mål. Her finder du et oplæg til udvikling af skolens evalueringskultur i matematikundervisningen gennem diskussion i fagteamet.
  Indholdstype: 
  Andet
  Lektionsstudier i praksis

  Lektionsstudier (Lesson study)

  Lektionsstudier kan være en god metode til at udvikle egen undervisning gennem kollegial, faglig sparring. Her følger anbefaling og en beskrivelse af lektionsstudier eller ”lesson study” i skolen med udgangspunkt i matematik. Hvis og når et fagteam vil følge anbefalingen, er der mere støtte at hente i artikler og andet materiale.
  Indholdstype: 
  Andet
  Fagteamet arbejder.

  Det gode team

  Forsknings-informeret

  Hvad kendetegner et godt fagteam? Hvis ’det gode team’ forstås som et team, hvor deltagerne i teamet er enige og kan lide hinanden, kan det lige frem være ødelæggende for teamets mulighed for at udvikle sig som professionelt fællesskab. Læs her hvordan.
  Indholdstype: 
  Andet
  Teamsamarbejdet i praksis.

  Tegn på et godt samarbejde i teamet

  Hvilke tegn kan være symptomer på, at der er et godt - forstået som ’professionelt’ samarbejde i fagteamet? Hør lærere fortælle, hvordan samarbejdet i matematikfagteamet får betydning for arbejdsglæde, tryghed og måden den enkelte lærer udvikler sin undervisning.
  Indholdstype: 
  Andet
  Ledelse af fagteam

  Ledelse af teammøder

  Forsknings-informeret

  Hvorfor er det nogle steder så svært at styre møder i den ’frie danske samtalekultur’? Teammødets organisering er afgørende for teamets muligheder for at arbejde professionelt. Her kan du få inspiration til, hvordan du kan arbejde med at styrke dit fagteams mødeledelse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Forskning i bøger

  Forskning i fagteam

  Forsknings-informeret

  Der er mange gode grunde til at indgå i et kollegialt fællesskab, der også kan omfatte undersøgelser eller forskning i egen undervisning. Hvilke råd kan man få fra nyere forskning, når man vil indgå i fagteam med dette formål?
  Indholdstype: 
  Andet
  Faglig læsning i matematik

  Faglig læsning i matematik

  Læsning i alle fag er et væsentligt element i Forenklede Fælles Mål. Faglig læsning er desuden blevet sat ind i en større sammenhæng omkring elevernes sproglige udvikling.
  Indholdstype: 
  Andet
  Privatøkonomi

  Har du styr på økonomien?

  Find inspiration til, hvordan du kan sætte hverdagsøkonomi på skoleskemaet.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Fagteamet arbejder.

  Analyse af et fagteam

  Der er mange mulige faktorer i beskrivelser og analyser af velfungerende fagteamsamarbejde. Spejl fx din egen skole i denne matrix og hold samarbejdet op mod en landsdækkende kortlægning eller udsagn fra andre skoler. Øvelsen er til en vejleders eller et fagteams egen overvejelse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Fagteamet arbejder.

  Det lærende fagteam

  Forsknings-informeret

  Dette modul sætter gennem artikler, forskning, videooplæg m.m. fokus på bl.a. mødekultur, det gode møde og udvikling af fagteamet. Du finder læsestof og konkrete idéer til bl.a. strukturering af, ledelse af og indhold på fagteamets møder med udgangspunkt i faget matematik.
  Indholdstype: 
  Andet
  Hånd viser 4 fingre.

  Fire anbefalinger til det gode fagteamsamarbejde

  Fire konkrete anbefalinger til, hvordan man øger kvaliteten af fagteamsamarbejdet. Denne video og de tilhørende diskussionsspørgsmål er tænkt som oplæg til fagteam, der ønsker at arbejde med at diskutere og udvikle deres samarbejde.
  Indholdstype: 
  Andet
  Matematiske kompetencer - Wordle
  © Troels Gannerup Christensen

  Matematiske kompetencer i praksis

  Forsknings-informeret

  De matematiske kompetencer er helt centrale i Forenklede Fælles Mål, men de opleves af mange lærere som svært tilgængelige og svære at omsætte til en konkret undervisningspraksis. Det er derfor oplagt at tage emnet op til drøftelse og bearbejdning i fagteamet.
  Indholdstype: 
  Andet
  Opgaver

  Undersøgelser og eksperimenter i matematik

  Dette er et eksempel på et oplæg til at samarbejde om at udvikle en skoles matematikundervisning. Eksemplet handler om ”undersøgende og eksperimenterende arbejdsformer” i matematikundervisningen, men kan af fagteamet overføres til andre sammenhænge.
  Indholdstype: 
  Andet
  Fra gst.dk/skole
  © Geodatastyrelsen

  Matematik med Geodatastyrelsen

  Her finder du en række idéer til, hvordan du i matematik kan gøre brug af Geodatastyrelsens kortviser og de frie data.
  Indholdstype: 
  Andet
  Tandhjul

  Fælles Mål

  Fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for Matematik.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever arbejder

  Folkeskolens prøver i faget matematik

  Skal dine elever op til folkeskolens prøver til sommer? Er din klasse udtrukket til den mundtlige gruppeprøve? Få gode idéer til og et overblik over folkeskolens prøver i matematik her.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Danmarks Matematikvejledernetværk
  © Danmarks Matematikvejledernetværk

  DMN - Danmarks Matematikvejledernetværk

  Dette netværk er igangsat af Undervisningsministeriet i et samarbejde mellem Læreruddannelserne, CFU og Danmarks Matematiklærerforening. Netværket henvender sig primært til matematiklærere på grundskoleniveau, som har fået tildelt en vejlederlignende funktion.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale