Lærkokken-dk.PNG
  © Troels Gannerup Christensen

  Tid til at lære klokken?

  At eleverne kan beskrive, anslå og måle tid er et af målene for matematikundervisningen. Det kan dog være en udfordring at finde ud af, hvordan man kan arbejde med tid. Her finder man inspiration til arbejdet med klokken gennem konkrete undervisningsaktiviteter, online øvelser, spil, værktøjer m.m.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elev laver regnestykke

  Addition og subtraktion med naturlige tal

  Forsknings-informeret

  Undervisningsforløbet beskriver læringsmålstyret undervisning i faget matematik i en 2. klasse, hvor der arbejdes med additive og subtraktive regneprocesser samt problembehandlings- og ræsonnementskompetencen.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Addition og subtraktion med naturlige tal
  © Troels Gannerup Christensen

  Lektion 1-2: Addition og subtraktion med naturlige tal

  I 1.-2. lektion skal eleverne forbinde regneprocesser med egen virkelighed og hverdagssprog.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Addition og subtraktion med naturlige tal
  © Troels Gannerup Christensen

  Lektion 3-4: Addition og subtraktion med naturlige tal

  I 3.-4. lektion skal eleverne benytte sig af addition og subtraktion i en problembehandlende tilgang til enkle dagligdagssituationer.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Addition og subtraktion med naturlige tal
  © Troels Gannerup Christensen

  Lektion 5-6: Addition og subtraktion med naturlige tal

  I 5.-6. lektion lægges særligt vægt på færdigheder i at håndtere subtraktive regneprocesser.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Addition og subtraktion med naturlige tal
  © Troels Gannerup Christensen

  Lektion 7-8: Addition og subtraktion med naturlige tal

  I 7.-8. lektion arbejder eleverne gennem en todelt proces. Først arbejder de med tallinjen og derefter introduceres de for et spil, der benytter sig af den tomme tallinje.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Addition og subtraktion med naturlige tal
  © Troels Gannerup Christensen

  Lektion 9-10: Addition og subtraktion med naturlige tal

  I 9.-10. lektion skal eleverne arbejde med regnehistorier, der repræsenterer givne skriftlige regneudtryk, så eleverne oplever sammenhængen mellem tekst, tale og symbolsprog.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Addition og subtraktion med naturlige tal
  © Troels Gannerup Christensen

  Lektion 11-12: Addition og subtraktion med naturlige tal

  I 11.-12. lektion er afsat til opsamling af alle de læringsmål, der er blevet arbejdet med i de foregående lektioner.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Addition og subtraktion med naturlige tal - Planlægning
  © Troels Gannerup Christensen

  Mål, læringsmål, elevforudsætninger m.m.

  Formuleringerne i FFM nedbrydes til konkrete læringsmål og tegn på læring.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Addition og subtraktion med naturlige tal
  © Troels Gannerup Christensen

  Evaluering: Addition og subtraktion med naturlige tal

  Forslag til evaluering inden, under og efter undervisningsforløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  DAC - Byg en by
  © Dansk Arkitektur Center

  Arkitektur og geometri - byg en by

  Undervisningsforløbet ’Arkitektur og geometri – byg en by’ sætter fokus på en del af matematikken i arkitekturen, i dette tilfælde geometrien.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever arbejder sammen.

  Sammenligning af data

  Forsknings-informeret

  Undervisningsforløbet beskriver læringsmålstyret undervisning i faget matematik i en 6. klasse, hvor der arbejdes med stofområdet statistik og sandsynlighed. Området giver gode muligheder for, at eleverne tilegner sig dele af modellerings-, hjælpemiddel- og kommunikationskompetencerne.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever arbejder sammen.
  © Troels Gannerup Christensen

  Mål, læringsmål, elevforudsætninger m.m.

  Formuleringerne i FFM nedbrydes til konkrete læringsmål og tegn på læring.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever arbejder sammen.
  © Troels Gannerup Christensen

  Valg af undervisningsaktiviteter

  Generelt om lærerens og elevernes overvejelser ved valg af artikler og undersøgelser.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever arbejder sammen.
  © Troels Gannerup Christensen

  Lektion 1: Sammenligning af data

  I 1. lektion skal eleverne introduceres til målene, forløbet og en fiktiv klasses blog på skoleblogs.dk.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever arbejder sammen.
  © Troels Gannerup Christensen

  Lektion 2: Sammenligning af data

  I 2. lektion skal eleverne med udgangspunkt i den fiktive 6. klasses blog på skoleblogs.dk formulere spørgsmål og lave kategorier til egen pilotundersøgelse.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever arbejder sammen.
  © Troels Gannerup Christensen

  Lektion 3: Sammenligning af data

  I 3. lektion skal eleverne sortere data samt udvælge diagrammer og relevante deskriptorer til beskrivelse af egen undersøgelse.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever arbejder sammen.
  © Troels Gannerup Christensen

  Lektion 4: Sammenligning af data

  I 4. lektion skal eleverne udvælge relevante ligheder og forskelle mellem deres egen undersøgelse og den valgte undersøgelse på bloggen..
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever arbejder sammen.
  © Troels Gannerup Christensen

  Lektion 5: Sammenligning af data

  I 5. lektion skal eleverne præsentere præsenterere/formidle gruppens artikel for klassen.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever arbejder sammen.
  © Troels Gannerup Christensen

  Evaluering: Sammenligning af data

  Forslag til evaluering inden, under og efter undervisningsforløbet. Her findes også evalueringsskemaer til udprint.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale