DAC - Byg en by
  © Dansk Arkitektur Center

  Arkitektur og geometri - byg en by

  Undervisningsforløbet ’Arkitektur og geometri – byg en by’ sætter fokus på en del af matematikken i arkitekturen, i dette tilfælde geometrien.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Køb og salg i Skolehaven

  Evaluering: Køb og salg i Skolehaven

  Forslag til evaluering undervejs og som afslutning på undervisningsforløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Såning i Skolehaven

  Evaluering: Såning i Skolehaven

  Forslag til evaluering som afslutning på undervisningsforløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Udstykning af Skolehaven

  Evaluering: Udstykning af Skolehaven

  Forslag til evaluering undervejs og som afslutning på undervisningsforløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever arbejder

  Evaluering: Undersøgelse af trekanter

  Forslag til evaluering inden, under og efter undervisningsforløbet. Her findes også evalueringsskemaer til udprint.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Såning i Skolehaven

  Lektion 1-2: Hvad vil I så i skolehaven?

  I disse lektioner i april/maj skal eleverne lægge en plan for, hvad de vil plante i deres bede. Planen skal munde ud i, at eleverne tegner frøene ind på et kort over bedet og regner forskellige ting ud omkring frøene og såningen. Til sidst skal de i grupper blive enige om et forslag, de vil bruge.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever arbejder

  Lektion 10: Undersøgelse af trekanter

  I 10. lektion arbejder eleverne med at skulle bevise, at Pythagoras’ sætning gælder i en retvinklet trekant, hvis de to kateter har længderne 5 og 12.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever arbejder

  Lektion 11: Undersøgelse af trekanter

  I 11. lektion undersøger eleverne, om Tage Werner har ret i sine påstande om Tages kvadrat.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever arbejder

  Lektion 12: Undersøgelse af trekanter

  I 12. lektion arbejder eleverne med at skulle bevise, at Pythagoras’ sætning gælder i en retvinklet trekant, hvis de to kateter har længderne 5 og 12 samt efterfølgende om sætningen er gældende for alle retvinklede trekanter.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Udstykning af Skolehaven

  Lektion 1: Tegn skolehaven 1

  I denne lektion skal eleverne arbejde med at konstruere trekanter, firkanter og mangekanter, kun ved at kende sidelængder og diagonaler. Lektionen er en forberedelse til at konstruere kort over skolehaven senere i forløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever arbejder

  Lektion 1: Undersøgelse af trekanter

  I 1. lektion skal eleverne introduceres til målene og forløbet. Ud fra et indledende oplæg, laver eleverne en undersøgelse af, hvorledes man kan opdele en trekantet grund.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Udstykning af Skolehaven

  Lektion 2: Tegn skolehaven 2

  I denne lektion skal eleverne bruge deres viden om konstruktion af mangekanter til at planlægge, hvad de har brug for af målinger fra skolehaven, når de i næste lektion skal derud. Klassens tanker fremlægges og finpudses til sidst i lektionen.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever arbejder

  Lektion 2: Undersøgelse af trekanter

  I 2. lektion undersøger eleverne, hvorvidt der er en generel måde, at inddele enhver trekant i to lige store dele.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Såning i Skolehaven

  Lektion 3-4: Mål store arealer

  I disse lektioner skal eleverne konstruere en kvadratmeter af presenning og bruge den til at opmåle forskellige arealer. Lektionerne er optakt til, at eleverne skal måle arealer af bedene i skolehaven.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Udstykning af Skolehaven

  Lektion 3-4: Opmåling af Skolehaven

  I disse to lektioner skal eleverne i skolehaven og indsamle de målinger, de skal bruge for at kunne lave deres kort hjemme i klassen. En af metoderne til at gøre det er at lave en skitse over dyrkningsområdet og skrive mål på denne.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever arbejder

  Lektion 3: Undersøgelse af trekanter

  I 3. lektion undersøger eleverne, hvorvidt der er en generel måde, at inddele enhver trekant i to lige store dele.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever arbejder

  Lektion 4: Undersøgelse af trekanter

  I 4. lektion undersøger eleverne, hvorvidt der er en generel måde, at inddele enhver trekant i tre lige store dele.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Såning i Skolehaven

  Lektion 5-6: Såning i haven

  I disse lektioner skal eleverne så deres bede ud fra det forslag, de tidligere har valgt til gruppen.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Udstykning af Skolehaven

  Lektion 5: Konstruktion af kort over skolehaven

  I denne lektion skal eleverne først individuelt tegne et kort over dyrkningsområdet ud fra opmålingerne i skolehaven. Efterfølgende skal havegrupperne udarbejde forslag til opdeling af dyrkningsområdet, så alle havegrupper får samme dyrkningsareal. Et af forslagene skal vælges ud i næste lektion.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever arbejder

  Lektion 5: Undersøgelse af trekanter

  I 5. lektion undersøger eleverne, om de kan opdage en sammenhæng mellem sidelængderne i en retvinklet trekant.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale