Ikon for vejledning

  Vejledning for faget musik

  Her finder du vejledningen for faget musik. Vejledningen indeholder blandt andet en beskrivelse af undervisningens tilrettelæggelse og indhold og en uddybning af fagets kompetenceområder.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tandhjul

  Musik - Fælles Mål, læseplan og vejledning

  På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget musik.Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Computer_c550603.jpg

  Nodeskrivningsprogrammer

  Find forskellige forslag til nodeskrivningsprogrammer, som du gratis og effektivt kan udnytte i din forberedelse og måske i selve undervisningen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Bevægelse

  Bevægelse i musiktimerne

  I de tilhørende moduler på denne side finder du inspiration til, hvordan du kan få eleverne ud på gulvet og måske få pulsen lidt op. Eleverne skal bevæge sig i gennemsnit 45 min. hver dag - hvorfor ikke gøre det som led i musikundervisningen?
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tandhjul

  Fælles Mål - Musik

  Fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for Musik.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Debat

  Kurser, debat og info

  Orienter dig i det musikfaglige miljø. Her kan du finde kurser og efteruddannelse, rapporter, indsendte bidrag, musikrelaterede blogs mv.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  It

  Links og apps

  Find links og apps, som på forskellig vis inddrager it i musikundervisningen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Mobiltelefon

  Mobilen som elevinstrument

  Her finder du forslag til små apps, som eleverne kan installere på deres telefoner og anvende i undervisningen. Alle forslag er gratis.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Samarbejde

  Faglige fora

  Siden samler information om musikfaglige foreninger, tidsskrifter, netværk og råd.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Faglig læsning

  Sproglig udvikling og faglig læsning i musik

  Hvordan gribes sproglig udvikling og faglig læsning an i musik? Find inspiration til arbejdet og bliv klogere på, hvad det drejer sig om.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Kulturkanon

  Kulturkanon i musikundervisningen

  Find eksempler på, hvordan arbejdet med kulturkanon kan indgå i musikundervisningen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Samarbejdspartner,

  Musikskolen og folkeskolen - et samarbejde

  Med den nye skolereform blev der sat øget fokus på samarbejdet med musik- og kulturskolerne. Find relevante oplysninger samt inspiration i det udviklingsarbejde, som har været sat i gang.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Skolereform

  Valgfaget i projektopgaven

  Eleven skal inddrage musik i projektopgaven på 9. årgang, såfremt eleven har dette valgfag - men hvordan? Her kan du læse om inddragelse af valgfaget og finde svar på typiske spørgsmål.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Jul

  Juletid i musiktimerne

  Det er snart jul, og det er oplagt at inddrage julesange og forskellige juleaktiviteter i undervisningen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Samarbejde

  Eksterne aktører i skolen

  Find inspiration til forskellige typer af samarbejde mellem på den ene side skolen og på den anden side eksterne aktører i form af professionelle musikere og relevante institutioner. Siden henvender sig både til skolelæreren såvel som til eksterne aktører, der ønsker at planlægge i forhold til skolen. Måske kan den lokale musikskole bidrage i forhold til samarbejdet? Sammen kan vi mere!
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Musiklokale

  Musiklokalet

  Find videoer med inspiration til indretning af musiklokalet.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Sang

  Musiklivet på skolen

  Musik eksisterer som obligatorisk fag i skolens fagrække, men musik er også en væsentlig del af det almene liv på skolen. Disse to ting kan supplere hinanden ganske godt. Her får du 5 skarpe spørgsmål, som måske kan hjælpe til at styrke både skolens fag og elevernes mere alsidige udvikling. Eksemplerne kan fx tænkes ind som led i den understøttende undervisning.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Computer_c2489896.jpg

  - med klaviatur ved hånden

  Der er flere muligheder i både forberedelsen og undervisningen, hvis du lige kobler et klaviatur til computeren. Det er blevet nemt og billigt.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Notation

  MuseScore

  MuseScore er et gratis nodeskrivningsprogram, som er lige til at gå til.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Notation

  Noteflight

  Noteflight er et gratis nodeskrivningsprogram, som kører online.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale