demokrati.jpg

  Dansk demokrati

  I dette undervisningsforløb arbejdes der med demokrati ud fra film, som Folketinget over en årrække har produceret om demokratiet i Danmark. I dette forløb fokuseres på filmen om Grundlovens tilblivelse.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Demokrati og diktatur evaluering

  Demokrati og diktatur - evaluering

  Lærer og elever evaluerer forløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Demokrati og diktatur gennemførelse

  Demokrati og diktatur - gennemførelse

  Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Foto fra Danidas Verdensfilm "Learning to be Free"
  © Mads Volquartz & Cecilie Kallestrup

  Demokrati og diktatur - grundmodul

  I dette undervisningsforløb arbejdes der med styreformer og demokrati ud fra filmen "Learning to be free", som er en af Danidas Verdensfilm.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tortur forhør
  © Amnesty

  Demokrati og diktatur - grundmodul

  Forløbet er et eksempel på, hvordan man kan arbejde med elevernes forståelse af demokrati og forskellige styreformer.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Demokrati og diktatur planlægning

  Demokrati og diktatur - planlægning

  Planlæg forløbet med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Evaluering
  © Amnesty

  Evaluering - Tortur

  Under og efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte, både af eleverne selv og af læreren. Denne vurdering foretages på baggrund af læringsmål og tegn på læring.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Ytringsfrihed og informationsfrihed evaluering
  © Amnesty

  Evaluering - Ytringsfrihed og informationsfrihed

  Under og efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte, både af eleverne selv og af læreren. Denne vurdering foretages på baggrund af læringsmål og tegn på læring.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Penge_COLOURBOX1671474.jpg
  © Colourbox

  Finansloven

  En af Folketingets vigtigste opgaver er at bestemme, hvad staten skal bruge sine penge på. Det er normalt der, hvor de politiske partier krydser flest klinger.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  FN flag malet på mur

  FN - "den store mægler"

  Igennem dette undervisningsforløb kommer eleverne til at lære om FN's arbejde, arbejde med FN´s opgave som konfliktmægler, samt gå i dybden med eksempler på internationale konflikter.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Filmstribe
  © Styrelsen for It og Læring / Sonja Salminen

  Forbrydelse og straf - og filmen "Iwawa"

  I dette undervisningsforløb arbejdes der med begrebet forbrydelse og straf ud fra filmen "Iwawa", som er en af Danidas Verdensfilm. Udgangspunktet er Jean De Dieu og Nsengiyaremye Gilbert, der begge har overtrådt loven. De er blevet sendt til en lille ø i Rwanda for at blive genopdraget. Undervisningsforløbet består af 4 dele. Der er både film, klasseundervisning og individuelt arbejde med web 2.0. Scroll nedad for at se forløbet. Forløbet er udarbejdet for Danida.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Gennemførelse - Tortur
  © Amnesty

  Gennemførelse - Tortur

  Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Ytringsfrihed og informationsfrihed gennemførelse
  © Amnesty

  Gennemførelse - Ytringsfrihed og informationsfrihed

  Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  dansk arkitektur center
  © dansk arkitektur center,

  Magtens bolig

  I undervisningsforløbet MAGTENS BOLIG sættes der fokus på arkitektur som udtryk for magtrelationer i samfundet. Eleverne arbejder med arkitekturen som kilde og som afsæt for et tidsperspektiv når de placerer historiske personer med forskellige relationer til magt på en tidslinje.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  1467_.jpg

  Moderne slaveri i din kaffekop

  Et undervisningsforløb om globalt forbrug og bæredygtighed
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  1467_.jpg

  Moderne slaveri i din kaffekop - evaluering

  Lærer og elever evaluerer forløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  1467_.jpg

  Moderne slaveri i din kaffekop - gennemførelse

  Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  1467_.jpg

  Moderne slaveri i din kaffekop - planlægning

  Planlæg forløbet med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  En bunke aviser

  Nyhedsartikler og den politiske dagsorden

  Eksempel på undervisningsforløb i Samfundsfag indenfor området medier og politik i 9. klasse.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  En bunke aviser

  Nyhedsartikler og den politiske dagsorden - Evaluering

  Lærer og elever evaluerer forløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale