Indholdstype

  Klaptræ

  Gode og dårlige kammerater - tag afsæt i film

  Undervisningsmateriale om venskab og mobning udarbejdet af Det Danske Filminstitut. Materialet knytter sig til seks film til indskoling, mellemtrin og overbygning.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever spiller på et keyboard

  Styrk det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø

  De fysiske og æstetiske rammer omkring en klasse har stor betydning for elevernes trivsel og læring.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tekst på pap

  Redskab til skolers arbejde med kvalitetsrapporter

  Når kommunerne udarbejder deres årlige kvalitetsrapport om skolevæsenet, trækker de bl.a. på bidrag fra de enkelte skoler i kommunen. EVA har sammen med Skolelederforeningen udviklet et redskab til skolelederne.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Vejledning
  © Colourbox

  Landsdækkende vejledning

  Kommuner og skoler kan trække på ministeriets korps af læringskonsulenter, når folkeskolereformen skal blive til virkelighed i daglig praksis.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Teamspættebogen fra Mønsted/Sparkær Skole, Viborg Kommune
  © Mønsted/Sparkær Skole, Viborg Kommune

  Teamspættebogen

  Mønsted/Sparkær skole er organiseret i selvstyrende lærerteam med høj grad af ansvars- og kompetenceområder.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Digital læringsplatform på Stolpedalsskolen
  © Stolpedalsskolen, Aalborg Kommune

  Digital læringsplatform

  Stolpedalsskolen anvender 'Elevtavlen' til at opsætte læringsmål.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  COLOURBOX3139017.jpg

  Hip hop - skab dit eget beat

  Formålet er at lade eleverne lave deres eget lydforløb, som efterfølgende kan anvendes i en musikalsk sammenhæng. Aktiviteten er velegnet, fordi den på en enkel måde kan danne afsæt for at arbejde videre med egne raptekster.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  hvem hvad hvor

  Lær informationssøgning og kildekritik (For gymnasieelever og kursister)

  Rigtig gode henvisninger til hvordan man søger information (informationssøgning) og udøver kildekritik og angiver kilder finder du her. Relevant for eksamen med netadgang, for SRP og andre store opgaver - og også i al almindelighed.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Elev
  Kursist
  Lav egne jeopardys

  Jeopardy i matematik

  Denne aktivitet er god i de situationer, hvor der skriftligt og mundtligt skal kommunikeres om/med matematik. Her får du let eleverne i gang med skriftligt at formulere deres egne spørgsmål/regnehistorier og efterfølgende mundtligt besvare hinandens.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Første skoledag

  Fleksible skemaer giver variation

  På Fuglsanggårdsskolen i Virum giver fleksible skemaer gode muligheder for at skabe en varieret skoledag.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  ABC klodser

  Fælles fodslag om fokus i reformen

  En masterplan gav klare prioriteringer og hjalp skolerne i Fredensborg Kommune med tilrettelæggelsen af en mere varieret skoledag.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Lærer
  Gruppearbejde

  Fleksdage – et trin på vejen til en sammenhængende og varieret skoledag

  Dragør Kommune på Amager har i dette skoleår indført en ugentlig fleksdag på hver skole. En mindre ændring i stukturen, der har stor betydning for arbejdet med folkeskolereformen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Lærer
  Lærere på kursus

  Om kompetenceudvikling

  Længerevarende uddannelsesforløb med vekselvirkning mellem viden, praksis og coaching kan være med til at understøtte praksisforandringer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Elev
  © Ulrik Jantzen

  Professionelle læringsfællesskaber

  Forskning viser, at stærke professionelle læringsfælleskaber, hvor underviserne i skolen deltager i et tæt, forpligtende samarbejde om at skabe bedre betingelser for læring for alle elever, har meget stor indflydelse på, hvor dygtige eleverne bliver.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleledelse
  læringsaktiviteter

  Karrierelæring: Læringsaktiviteter, der understøtter karrierelæring

  Udgivelsen ’Udsyn i udskolingen’ handler om at betragte elevernes valg af ungdomsuddannelse som et læringsanliggende. Bogen giver forslag til læringsaktiviteter, der understøtter principperne i karrierelæring, og som kan bidrage til elevernes læring om sig selv, uddannelse, arbejde og fremtid.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  SøgSmart
  © CFU Danmark

  SøgSmart

  Kvalificeret informationssøgning er en nødvendig kompetence i det 21. århundrede. Det kan elever i grundskolen lærer med SøgSmart - det første værktøj til informationssøgning i undervisningssammenhæng.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Alle lærere er DSA-lærere

  Alle lærere er dansk som andetsprogs-lærere

  Mange tosprogede elever savner fortrolighed med de flere måder at anvende sproget på: At samme ord og vendinger kan betyde flere ting alt afhængig af konteksten. Hvis eleverne ikke forstår den fagspecifikke og kreative brug af sproget, risikerer de at miste væsentlige budskaber i undervisningen. Med introduktionen af forenklede Fælles Mål bliver den sproglige dimension et tværgående element i undervisningen. Det betyder, at alle lærere skal sikre fokus på sproget i deres undervisning.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Kolonner der måler resultatfremgang

  Datavarehuset

  Datavarehuset er et vigtigt redskab for skoleledere til at orientere sig i skolens data og bruge disse informationer til at styrke en datainformeret læringsledelse.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Pyramide

  Model over organisationsformer af undervisning i dansk som andetsprog

  Der er flere måder at organisere skolens undervisning i dansk som andetsprog på, og alle tager udgangspunkt i den enkelte elevs sproglige forudsætninger. Her på siden kan du læse mere om tilrettelæggelse af den supplerende undervisning samt finde en model, der illustrerer og giver overblik over de omtalte organisationsformer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Resultatstyring

  Resultatstyring i skolen

  Folkeskolereformen styrker en styring i retning af mål- og resultatstyring. Intensionen er, at skolerne i større grad skal styre efter mål og resultater og i mindre grad efter regler og procedurekrav.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleledelse