Beautiful and healthy corals a few meters outside of Lamalera’s beach.
  © Karsten Tadie, Stefan Andersen og Matias Revez

  Bloodshed in Paradise - film

  Lamalera er en isoleret landsby i det østlige Indonesien. Beboerne i Lamalera er blandt de få i verden, som er undtaget fra det internationale forbud mod hvalfangst. Filmen ”Bloodshed in Paradise” præsenterer den unikke og brutale jagtkultur.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Lærer
  Nikolaus Blikololong, Karsten and Aloisius Krova on the boat. We spent seven to eight hours every day out at sea with the boat crew.
  © Karsten Tadie, Stefan Andersen og Matias Revez

  Den gode slagtemetode (Madkundskab-valgfag)

  Slagtemetoder er forskellige fra land til land. I denne læringsaktivitet lærer eleverne i 7.-9. klasse om flere forskellige måder at slagte dyr på. Inspirationen er fra Danidas Verdensfilm ”Bloodshed in Paradise”.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  collage af ord om evolution
  © Lise Augustesen

  Evolution - Lær om de evolutionære mekanismer

  Her får eleverne gennem små utrolige eksempler fra naturen den begyndende forståelse af evolutionen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  myre

  Kryb og kravl på tablet

  Tag en tablet med i skoven og lad eleverne lave deres egen bog om årets første kryb og kravl.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Billede af en bille
  © Jane Bøgelund

  Tegn dyr og planter fra hverdagen

  I dette undervisningsforløb skal eleverne iagttage og tegne små dyr fra skoven eller fra andre steder i den nære omverden. Forløbet er fra Skoven i Skolen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  6748_.jpg

  Undersøgelse af dyreliv i og ved søen

  Lad eleverne undersøge dyrelivet i og ved en sø og bruge forskellige værktøjer til at artsbestemme dyrene.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Pædagogisk personale
  tegning af forskellige små dyr

  Vi undersøger dyrs tilpasning

  Eleverne undersøger og sammenligner smådyr fra forskellige levesteder
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale