Undervisningsministeriets logo

  Fagkonsulenten for fremmedsprog

  Hver indgang og grundfag i erhvervsuddannelserne har tilknyttet en fagkonsulent. Fagkonsulenter er typisk både ansat på en skole og i Undervisningsministeriet.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  Fagkonsulenten for informationsteknologi

  Grundfag og uddannelser på erhvervsuddannelserne har tilknyttet en fagkonsulent. Fagkonsulenter er typisk både ansat på en erhvervsskole og i Undervisningsministeriet.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  Fagkonsulenten for erhvervsøkonomi

  Uddannelser og grundfag på erhvervsuddannelserne har tilknyttet en fagkonsulent. Fagkonsulenter er typisk både ansat på en skole og i Undervisningsministeriet.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  Fagkonsulenten for naturfag

  Hver indgang og grundfag i erhvervsuddannelserne har tilknyttet en fagkonsulent. Fagkonsulenter er typisk både ansat på en skole og i Undervisningsministeriet.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  Eksamensguide sommeren 2017

  Tjekliste for eksaminator og censor. Regler, råd og vink til god praksis ved de grønne borde.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  BEFIS1.jpg

  Fagkonsulenten for samfundsfag (STX og HF) - intro

  Her finder du informationer og oplysninger der kommer fra fagkonsulenten i faget samfundsfag stx og hf.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Grøn væg i rum

  AT og mediefag

  Fagkonsulenten om AT
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Eksamen

  Eksamen i samfundsfag - mundtlig

  Information om mundtlig eksamen efter læreplanen fra 2013..
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  COLOURBOX1696721 møde.jpg

  Fagligt forum for samfundsfag

  Fagligt forum for samfundsfag
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Dreng med tablet

  Forsøg og udvikling i samfundsfag

  Forsøg og udvikling i samfundsfag.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  haitistatistik.jpg
  © Laust Wium Olesen, fra diverse kilder

  Samfundsfag og matematik

  Her finder du vejledninger til, hvordan matematik kan indgå i samfundsfag.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  COLOURBOX2394440 innovation.jpg

  Innovation i samfundsfag

  Dette modul drejer sig om Innovation i samfundsfag. Materialet er for størstedelen udarbejdet af en gruppe lærere i samfundsfag i forbindelse med et udviklingsprojekt. Herudover har fagkonsulenten bidraget med materiale.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  BEFIS1.jpg

  Råd og vink om SRP/SSO

  SRP/SSO i samfundsfag
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  Fagligt Forum

  Fagligt forum er sammensat af fagkonsulenten og arbejder med at udvikle faget.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  COLOURBOX5534531.jpg

  Innovationsopgave: Design og dokumentar

  I dette forløb arbejder du med innovation som proces fra ide til færdig dokumentarfilm. Du lærer hvordan man sammen med andre kan finde og formulere ideer, søge løsninger baseret på mediefaglig viden og føre dem ud i livet. Undervejs er der stop, hvor du bliver udfordret af benspænd, tænker over hvordan ideen kan forbedres – og endelig slutter af med at brande dit produkt i en ny innovativ proces.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Eksamen

  Råd og Vink fra fagkonsulenten omkring digital eksamen STX A og HF B

  Råd og Vink fra fagkonsulent Hanne Kær Pedersen omkring digital eksamen på STX A og HF B. Gældende for 2013-læreplanen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Fra viden til praksis

  Fagkonsulenten

  Her finder du information om og fra fagkonsulenten i dramatik for både hf og stx.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  SuneWeile.jpg

  Fagkonsulenten for dansk og retorik

  Kontaktoplysninger, regionalmøder, nyhedsbreve og anden information fra fagkonsulenten.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  brev i rød amerikansk postkasse

  Fagkonsulentens nyhedsbreve

  Fagkonsulenten for dansk udsender hvert år i august et nyhedsbrev, blandt andet om årets skriftlige eksamen og aktuelle temaer i det kommende skoleår.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Under lup

  FIP-samfundsfag - Samfundsfag og matematik

  Materiale stammter fra FIP-kurser (Faglig udvikling i praksis) i samfundsfag på¨STX,HF,HTX og HHX - 2 af 6 - Samfundsfag og matematik
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer