6158_.jpg

  Før, under og efter en forelæsning

  En forelæsning forberedes ligesom læsning af en faglig tekst.Her kan du hente en konkret vejledning til at sikre, at elever/kursister får mest mulig udbytte af en forelæsning.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  6223_.jpg

  Hvorfor forelæsning og tavleundervisning?

  Steen Beck siger: "Det er vigtigt, at gymnasierne lytter til, hvad det er eleverne bliver udsat for, når de læser videre".
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  postit

  At lytte til en forelæsning

  Formålet er at træne lytterens rolle ved forelæsninger. Se også henvisningerne til, hvordan man forbereder sig til en forelæsning.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  Team

  Undervisningsdifferentiering

  Hvad er undervisningsdifferentiering? Og hvordan bruger man det i sin egen praksis som lærer?
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Lærerstuderende
  6160_.jpg

  Hvordan får du mest ud af en forelæsning? (For gymnasieelever og kursister)

  "Det er vigtigt at gymnasierne lytter til hvad det er eleverne bliver udsat for når de læser videre. Det er blandt andet forelæsninger hvor de skal kunne koncentrere sig i en time, samtidig med at de aktivt tager noter og tilegner sig den formidlingsprægede undervisning ", siger Steen Beck i "Gymnasiet efter reformen", EVA 2011.
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Elev
  Kursist
  Lærer
  Tyranosaurus rex, skelet fra Natural History Museum, New York
  © Laust Wium Olesen

  Museer, ekskursioner, foredrag, feltarbejde - geografi og naturgeografi

  Se adresser og websider for museer m.m. af geografisk interesse. Endvidere tilbud om foredrag og lignende. Endelig ekskursionslokaliteter.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer