Voicethread
  © Voicethread

  Voice Thread, et online værktøj

  Hvordan kan online værktøjet Voice Thread bruges i et eTwinning-projekt med tysk som kommunikationssprog?
  Tema: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Elever fremlægger
  © Regina Lamscheck-Nielsen

  Company Profile - fremmedsprog C

  I forløbet skal eleven skal lave en skriftlig og en mundtlig præsentation af en virksomhed. Derudover skal der produceres en video.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elev og mester
  © Regina Lamscheck-Nielsen

  Fremstillingsbeskrivelser af en bordgrill til to forskellige målgrupper - fremmedsprog E

  Formålet med denne tværfaglige opgave er, at fremmedsprog sammen med det uddannelsesspecifikke fag skal bibringe eleverne et fagligt ordforråd, samt styrke anvendelsen af IT til såvel skriftlig som mundtlig dokumentation.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever og underviser
  © Regina Lamscheck-Nielsen
  Elever og underviser
  © Regina Lamscheck-Nielsen

  Skabelon til at styre efter læringsmål i et undervisningsforløb

  Et forslag til en skabelon til at styre efter læringsmål, når du planlægger et undervisningsforløb.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Gastrolærer
  © Regina Lamscheck-Nielsen

  Generelt om viden, færdigheder og kompetencer

  Beskrivelse af de tre begreber.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Konditorelever
  © Regina Lamscheck-Nielsen

  Fremmedsprog - faglig inspiration til erhvervsuddannelserne

  Samlet oversigt over eksempler på undervisningsforløb. Forløbene er udarbejdet i forbindelse med eud-reformen og de nye vejledninger til grundfagene 2015.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  elever i virksomhed
  © Regina L. Nielsen

  Caseprøve: Casevirksomhed koblet med fag

  At en virksomhed fungerer som casevirksomhed ved en prøve betyder, at virksomhedens praksis danner grundlag for prøver i faget. Virksomheden er middel til at gøre prøven autentisk og praksisnær i forhold til elevens uddannelse og målsituation i erhvervslivet. Eleven løser opgaver fra virksomhedens praksis ved prøven ved at bruge fagets teorier, dvs. viden, færdigheder og kompetencer.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Læseteater
  © Lene Møller Yang

  Læseteater med internationalt samarbejde

  Ved at bygge et eTwinning-projekt op omkring læseteater giver du dine elever rig mulighed for at arbejde med mange sider af engelskfaget på en sjov og lærerig måde.
  Indholdstype: 
  Andet
  Gennemgang

  Andet fremmedsprog - Målgrupper og købmandskab

  I din Netto i udlandet har man i år valgt at fokusere på din idé med den smart udformede og farvestrålende frugt/grøntsagsboks med navnet ”Økologisk frugt/grønt to go”. Målgruppen for produktet skal være småbørnsfamilier.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Opstilling af varer
  © RAIS foto, Dansk Supermarked Group

  Andet fremmedsprog - Miljø og social ansvarlighed

  I Dansk Supermarked Group kaldes CSR for samfundsansvar. Fokusområderne er at stoppe madspild, at have fokus på økologi, at have fokus på mere information til kunderne både på produkterne samt i reklamer og på in store plakater. Desuden skal der sættes ind på et øget samarbejde med internationale nødhjælpsorganisationer. Ydermere støtter Dansk Supermarked Group Team Danmark talenter. Du skal hjælpe med til at gøre opmærksom på miljø og social ansvarlighed.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Dansk Supermarked Group
  © William Pedersen

  Andet fremmedsprog - Arbejdsforhold

  Dansk Supermarked Group er en international virksomhed, hvor man er klar over, at en af nøglerne til succes er gode medarbejdere både på kontorerne og i butikkerne. Ledelsen har hele tiden fokus på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø og passer godt på sine medarbejdere. Når der skal udvikles ledere, hentes talenterne helst fra egne rækker.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Medarbejdere
  © Dansk Supermarked Group

  Andet fremmedsprog - Uddannelse

  I Dansk Supermarked Group foregår elevuddannelsen både ude i butikkerne, på kontorerne og på Bøgehøj, som er Dansk Supermarked Groups eget kursuscenter beliggende i Ebeltoft.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Medarbejdere
  © Dansk Supermarked Group, RAIS foto

  Andet fremmedsprog - Kommunikation

  En stor del af Dansk Supermarked Groups kommunikation foregår via e-mails og pr. telefon på kontorerne. Det har vist sig, at pressemeddelelser og brugen af de sociale medier er et effektivt middel til at få fat på kunderne. På hovedkontoret foregår kommunikationen primært på engelsk. I butikkerne og på kontorerne tales det pågældende lands sprog. Du har både haft engelsk og tysk/fransk/spansk på handelsskolen. Nu er du klar til at at bruge dine sprogkundskaber i Netto i udlandet.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Dansk Supermarked Group
  © Dansk Supermarked Group

  Andet fremmedsprog - Historie og organisation

  Dansk Supermarked Group er Danmarks største detailkoncern med en historie som Dansk Supermarked Group med fordel kan bruge i sin markedsføring, når man ønsker at starte et samarbejde med lokale økologiske fødevareproducenter i Tyskland, i Frankrig og i Spanien. Fokuspunktet skal være økologi for alle til fordelagtige priser.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Opsætning af varer

  Andet fremmedsprog og den merkantile caseeksamen

  Her finder du det materiale om Dansk Supermarked Group, der er særligt anvendeligt for andet fremmedsprog. Formålet med caseopgaverne er at komme med idéer til opgaver i tysk, fransk og spansk til 2. fremmedsprog, som giver mening for eleverne. Brug forslagene som inspiration.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Direktør Christian B. Lund
  © Sanistål

  Sanistål - Andet fremmedsprog - Historie og organisation

  Sanistål A/S har siden starten i 1853 ekspanderet og er i dag en betydningsfuld grossistvirksomhed med B2B kunder inden for industri og byggeri.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kommunikation
  © Sanistål

  Sanistål - Andet fremmedsprog - Kommunikation

  Sanistål A/S er en grossistvirksomhed, der primært handler med danske kunder. Fremmedsprog benyttes i kontakten til leverandører i udlandet, samt når økonomimedarbejderne skal i dialog med de udenlandske datterselskaber, og der anvendes primært tysk og engelsk. I de lokale butikker og på de lokale kontorer tales det pågældende lands sprog.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Sanistål Industri 4
  © Sanistål.dk

  Sanistål - Andet fremmedsprog - Uddannelse

  I Sanistål A/S gør man en stor indsats for at få eleverne til at føle sig velkomne. Gennem forskellige introforløb bliver eleverne tæt knyttede til deres oplæringsansvarlige.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer