Jorden set fra rummet

  Opmåling af Jorden

  Lige siden antikkens grækere har man forsøgt at opmåle Jorden på mange forskellige måder. Opmåling af Jorden er et emne på mange niveauer. Det kan bruges tidligt i geometriundervisningen og senere til en SSO-opgave eller en SRP-opgave med matematik i kombination med fysik eller historie. På studieture kan det også være relevant at beskæftige sig med opmåling af Jorden.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Storebæltsbroen

  Broer

  Broer er nyttige konstruktioner, men indeholder også smuk matematik, fx geometri, analytisk geometri og differentialregning. Det er et emne, der kan studeres på mange forskellige niveauer og kan indgå i studieture med matematik.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Globus

  Opmåling af Verden

  Opmåling af Verden er skrevet af Daniel Kehlmann og er den bedst sælgende roman på tysk siden 1985. Hovedpersonerne er Alexander von Humboldt og Carl Frederich Von Gauss. Med en matematiker som hovedperson er den velegnet til en SSO-opgave eller en SRP-opgave med dansk eller tysk som det andet fag.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Jorden deformerer rummet

  Ikke-Euklidisk geometri

  Den klassiske geometri er beskrevet i Euklids Elementer, der blandt andet bygger på 5 postulater eller aksiomer, som vi vil kalde dem i dag. I ikke-euklidisk geometri gælder det 5.postulat derimod ikke. Emnet er velegnet til en SSO-opgave eller en SRP-opgave med fysik som det andet fag.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Geogebra.jpg
  © Troels Gannerup Christensen

  GeoGebra i grundskolen

  GeoGebra er et dynamisk matematikværktøj, som både kan arbejde med algebra og geometri. GeoGebra har modtaget flere internationale anerkendelser og både europæiske og tyske undervisningspriser.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Lærer
  Ligedannede trekanter.JPG

  Tan - Ligedannede trekanter

  Denne applet illustrerer sammenhængen mellem de ligedannede trekanter. Den kan tjene, som en forøvelse til en snak omkring tangens og trigonometri.
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Enhedscirklen og kurver.jpg
  © Troels Gannerup Christensen

  Sin&Cos - Enhedscirklen

  Denne applet illustrerer enhedscirklen, samt sinus- og cosinuskurver. Den kan bruges til en snak omkring trigonometri.
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  GeoGebra på iPad i indskolingen
  © Troels Gannerup Christensen

  Geogebra på iPad i indskolingen

  Hvordan kan man inddrage dynamisk geometri i indskolingen, når man har iPad til rådghed? Læs om matematiklærer Anne Juhl fra Kolding Realskole, som underviser 2.a i matematik med GeoGebra-appen på iPad.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Minecraft
  © Troels Gannerup Christensen

  Minecraft i matematikundervisningen

  Minecraft er spillet, som er blevet et stort hit i spilverdenen verden over. Det spilles pt. af mere end 12.5 millioner brugere. Men kan man få noget ud af at spille spillet i matematikundervisningen? Det kan du læse mere om her.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tegneredskaber

  Klassisk geometri

  Klassisk geometri bygger på konstruktioner med passer og lineal. Det er et emne der er smukt i sig selv, men det kan også indgå i AT og SRP fx i samarbejde med historie.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  ikke-lineær funktion

  Grafer og forskrifter for funktioner

  Grafer og forskrifter kan se meget forskellige ud, men hvordan er sammenhængen egentlig mellem en forskrift for en funktion, og den måde grafen ser ud på?
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Grafer og forskrifter for funktioner-Planlægning

  Grafer og forskrifter for funktioner - Elevforudsætninger og Læringsmål

  Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Grafer og forskrifter for funktioner-Planlægning

  Grafer og forskrifter for funktioner - Undervisningsaktiviteter

  Overvejelser om rammesætning, arbejdsproces og undervisningsdifferentiering.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Grafer og forskrifter for funktioner-Planlægning

  Grafer og forskrifter for funktioner - Tegn på læring

  Elevernes vej mod målet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Grafer og forskrifter for funktioner-Planlægning

  Grafer og forskrifter for funktioner - Evaluering i planlægningsfasen

  Inspiration til, hvordan du løbende kan følge op på elevernes læreproces.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Grafer og forskrifter for funktioner-Gennemførelse

  Grafer og forskrifter for funktioner - Gennemførelse lektion 1-15

  Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Grafer og forskrifter for funktioner-Evaluering

  Grafer og forskrifter for funktioner - Evaluering

  Her beskrives de forskellige stadier af evalueringsfasen.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Regressionsanalyse
  © Troels Gannerup Christensen

  Funktioner og grafer som matematiske modeller

  Funktioner kan beskrive sammenhænge, og vi kan bruge dem som matematiske modeller til at forklare udviklinger.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Funktioner og grafer som matematiske modeller
  © Troels Gannerup Christensen

  Funktioner og grafer som matematiske modeller - Elevforudsætninger og Læringsmål

  Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Funktioner og grafer som matematiske modeller
  © Troels Gannerup Christensen

  Funktioner og grafer som matematiske modeller - Undervisningsaktiviteter

  Overvejelser om rammesætning, arbejdsproces og undervisningsdifferentiering.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale