Jorden deformerer rummet

  Ikke-Euklidisk geometri

  Den klassiske geometri er beskrevet i Euklids Elementer, der blandt andet bygger på 5 postulater eller aksiomer, som vi vil kalde dem i dag. I ikke-euklidisk geometri gælder det 5.postulat derimod ikke. Emnet er velegnet til en SSO-opgave eller en SRP-opgave med fysik som det andet fag.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tegneredskaber

  Klassisk geometri

  Klassisk geometri bygger på konstruktioner med passer og lineal. Det er et emne der er smukt i sig selv, men det kan også indgå i AT og SRP fx i samarbejde med historie.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Checkboks og ordet Best

  Det isoperimetriske problem

  Det isometriske problem er et klassisk problem. Her tager man udgangspunkt i figurer med en fast omkreds og problemet er at bestemme den figur, der har det største areal.
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  Geometrisk struktur fra Kolding Gymnasium og HF-kursus

  Trigonometriopgaver

  Lad eleverne konstruere en trigonometriopgave med udgangspunkt i en geometrisk struktur.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  Geometriske figurer

  Et trekantet syn på cirkler

  Den klassiske cirkel danner udgangspunkt for en leg med definitioner, og det viser sig, at cirkler kan være mange ting.
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tegning af hus bygget op af blade

  Geometri og haver

  En have er et eksempel på et anlægsarbejde, hvor man kan bruge geometrien som en nyttig hjælper.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Geometriske figurer

  Reuleaux-trekanter

  Reuleaux-trekanter er et eksempel på hvordan abstrakt matematik kan føre til noget praktisk.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Firenze

  Studietur til Firenze

  Firenze er ofte mål for studieture. Her præsenteres nogle af de mange muligheder byen byder på for matematik. Firenzes store betydning for den vestlige kultur giver gode muligheder for at tilgodese den globale kompetence på en studietur til byen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Konstruktion af omskreven cirkel i Geogebra
  © Torben Svendsen

  GeoGebra

  GeoGebra var oprindeligt et interaktivt geometriprogram, men det er senere blevet udbygget med blandt andet regneark og et cas-værktøj. Det er således en program, der kan tilgodese mange aspekter af den digitale dannelse. Og så er det gratis.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Geometriske figurer

  Flatland

  Flatland, med undertitlen A Romance of Many Dimensions, er en satirisk novelle om en verden beboet af 2-dimensionelle figurer. Den er velegnet i et tværfagligt samarbejde mellem matematik og engelsk, til toning af studeretning og som udgangspunkt for større skriftlige opgaver.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Globus

  Opmåling af Verden

  Opmåling af Verden er skrevet af Daniel Kehlmann og er den bedst sælgende roman på tysk siden 1985. Hovedpersonerne er Alexander von Humboldt og Carl Frederich Von Gauss. Med en matematiker som hovedperson er den velegnet til en større skriftlig opgave eventuelt med med dansk eller tysk som det andet fag.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Jorden set fra rummet

  Opmåling af Jorden

  Lige siden antikkens grækere har man forsøgt at opmåle Jorden på mange forskellige måder. Opmåling af Jorden er et emne på mange niveauer. Det kan bruges tidligt i geometriundervisningen og senere til en større skriftlig opgave. På studieture kan det også være relevant at beskæftige sig med opmåling af Jorden.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Storebæltsbroen

  Broer

  Broer er nyttige konstruktioner, men indeholder også smuk matematik. Det er et emne, der kan studeres på mange forskellige niveauer og kan indgå i studieture med matematik.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  geometriske former

  Figureksperimentarium

  Geometriske former kan være meget forskellige, men hvordan kan man egentlig kende formerne, og findes der mon nogle geometriske former, som endnu ikke er blevet opdaget?
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Geometriske former

  Figureksperimentarium - Elevforudsætninger og Læringsmål

  Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Geometriske former

  Figureksperimentarium - Evaluering

  Her beskrives de forskellige stadier af evalueringsfasen.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Geometriske former

  Figureksperimentarium - Evaluering i planlægningsfasen

  Inspiration til, hvordan du løbende kan følge op på elevernes læreproces.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Geometriske former

  Figureksperimentarium - Gennemførelse lektion 1-12

  Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Geometriske former

  Figureksperimentarium - Tegn på læring

  Elevernes vej mod målet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Geometriske former

  Figureksperimentarium - Undervisningsaktiviteter

  Overvejelser om rammesætning, arbejdsproces og undervisningsdifferentiering.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale