Pige med dåse i snor

  Kommunikation mellem skole og hjem

  Det er vigtigt med en god kommunikation mellem skole og hjem. Her i artiklen kan du læse om nogle af de forskellige muligheder, du har for at kommunikere med dit barns skole.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Butiksfacede
  © JYSK

  Dansk - Kommunikation

  JYSKs interne og eksterne komunikation. Hos JYSK er man bevidst om værdien i at kommunikere sprogligt korrekt med kunderne og samarbejdspartnere.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Butiksfacede
  © JYSK

  Engelsk - Kommunikation

  JYSKs interne kommunikation på hovedkontoret er primært på engelsk, hvor kommunikationen i butikkerne er på det pågældende lands modersmål.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Butiksfacede
  © JYSK

  Andet fremmedsprog - Kommunikation

  En stor del af JYSKs kommunikation foregår via e-mails og pr. telefon. På hovedkontoret foregår kommunikationen primært på engelsk, mens der i butikkerne tales det pågældende lands sprog. Du har både haft engelsk og 2. fremmedsprog på handelsskolen og har desuden læst tysk/fransk/spansk i din fritid. Nu er du klar til at søge til udlandet efter endt elevuddannelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Butiksfacede
  © JYSK

  Salg og service - Kommunikation

  Temaet Kommunikation handler om de kommunikations- og promotionaktiviteter, som JYSK anvender. JYSK er synlig på mange måder og i mange medier, så forbrugeren påvirkes bedst muligt.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Dame ryger en cigaret

  Nudging

  Ryger folk de forkerte steder? Er der kaos i kantinekøen? Ligger der skrald overalt når timen slutter?
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Krydsede fingre bag ryggen

  Løgn og løgnere

  Hvordan spotter man en løgner? Få styr på en lang række verbale og nonverbale indikatorer med disse undervisningsressourcer, som også lægger op til en kritisk diskussion af disse fund.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Ordsky

  AT-2015 Billedkunst og Design

  Inspiration til inddragelse af Billedkunst eller Design i årets AT-tema: Kommunikation – muligheder og begrænsninger
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Er der nogen?
  © Laust Wium Olesen

  AT-2015 Dramatik

  Kommunikation - muligheder og begrænsninger. Her vil du løbende kunne finde inspiration til årets AT-projekt, når dramatik skal indgå som det ene fag.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Pige med dåsetelefon

  AT-2015 Matematik

  Inspiration til hvordan matematik kan bidrage til AT 2015 om Kommunikation - muligheder og begrænsninger.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  kommunikationssatellit

  AT-2015 Fysik

  Forslag og inspiration til AT-emnet 2015, hvor faget fysik indgår.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Sociale medier

  AT 2015: Kommunikation – muligheder og begrænsninger - It-fag

  Ideer og links til sager med it til emnet "Kommunikation – muligheder og begrænsninger" inden for it-fagene.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Er der nogen?
  © Laust Wium Olesen

  AT-2015 Engelsk (Kommunikation - muligheder og begrænsninger)

  Siden er under udarbejdelse! Her kan du finde inspiration til årets AT emne: Kommunikation - muligheder og begrænsninger. Alle der har ideer til årets AT emne ift. engelskfaget er velkomne til at indsende dem, så kommer de på siden her til fælles inspiration.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Torre de comunicacións de Montjoüic
  © Torben Svendsen

  AT 2015 Spansk: Kommunikation – muligheder og begrænsninger

  Ideer og links til sager med spansk til opgaven: Kommunikation – muligheder og begrænsninger.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Blandede ikoner

  AT-2015 Psykologi

  Årets AT tema rummer mange muligheder for psykologifaget i samspil med andre fag. Her finder du inspiration og forslag til materiale, sager, problemstillinger, fx medierevolution, folkedrab, sundhedskampagner eller stigmatisering af psykisk syge.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  speach cloud

  AT 2015: Kommunikation

  Inspiration til AT-emnet kommunikation i relation til Almen Sprogforståelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever
  © Regina Lamscheck-Nielsen

  Jagthytten - et tværfagligt projekt

  Formålet med læringsaktiviteten er, at eleverne får viden om udarbejdelse af et reklamemateriale, samt at kunne fremstille en dokumentationsvideo. Projektvarighed 1 uge, - danskfagets andel ca. 14 lektioner på C-niveau.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever
  © Regina Lamscheck-Nielsen

  Unges økonomi - et tværfagligt miniprojekt

  Formålet med læringsaktiviteten er, at eleverne får afprøvet et miniprojekt som første tværfaglige øvelse. Forløbet inddrager danskfaget samt samfundsfag. Projektvarighed 3-4 dage, - danskfagets andel er ca. 8-10 lektioner på E-niveau.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever
  © Regina Lamscheck-Nielsen

  Visuel præsentation og instruktionsvideo

  Formålet med læringsaktiviteten er, at eleven gennem informationssøgning og praktisk øvelse, kan udarbejde en instruktionsvideo til en specifik målgruppe. Og at eleverne tilegner sig færdigheder i at kommunikere målrettet. - Enten internt, for at instruere kolleger, andre elever, - eller eksternt for at markedsføre arbejdspladsen, skolen eller håndværket. Omfang; Ca. 4-6 lektioner på E-niveau.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever
  © Regina Lamscheck-Nielsen

  Vurdering af hjemmesider

  Undervisningen kan indgå i et overordnet forløb om kommunikation, massekommunikation og reklamer. Forløbet inddrager først og fremmest faget dansk, men også faglig kommunikation og it kan inddrages. Omfang: Ca. 6-8 lektioner.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer